Kuopion LO 19.12.1990 493/I

Ennakkoperintä - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Tilityksen myöhästyminen

Voidaanko kuukausittain tapahtuneet työnantajasuoritukset
virheellisestä kohdekuukaudesta huolimatta ottaa huomioon
edellisen kuukauden suorituksena.
Yhtiö oli suorittanut lääninverovirastolle 10.12.1984 ennakonpidätykset
ja sosiaaliturvamaksut marraskuun palkoista.
Edelleen yhtiö oli suorittanut 7.1.1985 ennakonpidätykset
ja sosiaaliturvamaksut lääninverovirastolle saman
määräisinä merkiten maksukuukaudeksi marraskuun. Seuraavan
kerran yhtiö oli tilittänyt maksuja 11.2.1985, jolloin
maksukuukaudeksi oli merkitty joulukuu, ja sitä seuraavan
kerran 11.3.1985, jolloin maksukuukaudeksi oli merkitty
helmikuu. Lääninverovirasto oli katsonut 7.1.1985 tapahtuneen
suorituksen liikasuoritukseksi, joka oli sittemmin
määrätty palautettavaksi ja siitä johtuen katsonut
kaikkien seuraavien suoritusten tulleen myöhästyneinä.
Yhtiö vaati paitsi, muuta, että maksuunpanot poistetaan
tai alennetaan ja että ainakin veronlisäys ja korotus
poistetaan.
Lääninoikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti
asian lääninverovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Kun otettiin huomioon, että yhtiö oli suorittanut tilityksen
joka kuukausi aina kunkin kuukauden eräpäivään
mennessä ja marraskuun tilitys oli ollut suurempikin kuin
joulukuun tilitys, oli tilityksissä muutoin olevista virheistä
huolimatta yhtiön suorituksen 7.1.1985 katsottava
tarkoittavan joulukuun tilitystä ja vastaavasti suorituksen
11.2.1985 tammikuun tilitystä. Tilitykset eivät siten
puutteistaan ja epätäsmällisyyksistään huolimatta ole olleet
myöhässä.
EnnakkoperintäL 10 §
EnnakkoperintäL 19 § 2 mom
EnnakkoperintäL 22 §
EnnakkoperintäL 25 b § 1 mom
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 5 § 1 mom
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 10 §
KHO:n päätös T:4188, A:14.11.1991: Ei muutoksenhakulupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.