Vesiylioikeus 8.7.1988 128/1987

Rikosasia - Vesistön pilaaminen - Luvaton jäteveden johtaminen - Tahallisuus - Menettämisseuraamus - Rikoksen tuottama hyöty - Toimitusjohtajan vastuu - Käyttöpäällikön - Tuotantopäällikön

Osakeyhtiön erään tuotantolaitoksen jätevedenpuhdistamolta oli
vuosina 1980-1983 toistuvasti johdettu jätevettä läheiseen
ojaan niin, että VEO:n yhtiölle myöntämän jätevesiluvan lupaehdoissa
mainitut kuormitusarvot oli ylitetty moninkertaisesti.

VYO: Yhtiön tuotantoa oli siitä huolimatta, että jätevettä
koskeneet tutkimustulokset olivat toistuvasti osoittaneet sallittujen
kuormitusarvojen ylityksen, ja vaikka tuotantolaitoksen
jätevedenpuhdistamo ei ollut kyennyt asianmukaisesti puhdistamaan
jätevesiä, samanaikaisesti lisätty huomattavasti.
Menettelystä oli näytetty aiheutuneen veden pilaantumista
ojassa ja vesistön pilaantumista ojan alapuolisessa joessa.
Yhtiön toimitusjohtaja, joka myös hallituksen puheenjohtajana
ja tuotantolaitoksen toiminnasta ja tuotannosta vastaavana oli
vastuussa toimenpiteistä ja oli ollut koko ajan tietoinen ylityksistä,
tuomittiin 60 päiväsakkoon jatketusta tahallisesta
vesistön ja veden pilaamisesta. Yhtiölle oli syntynyt hyötyä
lykättyjen asianmukaisen puhdistustehon antavien puhdistamon
laajennusinvestointien säästyneinä käyttö- ja korkokustannuksina,
mikä rikoksen tuottama taloudellinen hyöty tuomittiin
menettämään valtiolle VYO:n arvion mukaan. Lisäksi yhtiö ja
toimitusjohtaja velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan
pilaantuneen veden rantakiinteistöille aiheuttama kiinteistöjen
käyttömahdollisuuksien vähenemisestä johtunut vahinko
eräitä VEO:n tuomitsemia korvauksia korottaen.

Tuotantolaitoksen käyttöpäälliköllä ja tuotantopäälliköllä ei
katsottu olleen itsenäistä päätäntävaltaa yhtiön tuotannon
määrän ja laitehankintojen osalta, minkä vuoksi syyte heitä
vastaan hylättiin.
VesiL 13 luku 1 § 1 mom
RL_2 luku 16 § 1 mom RL 7 luku 2 §

VYO:n päätös T:50/1988, A:15.6.1988
KKO:n päätös T:3705, A:2.12.1988: Ei valituslupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.