Vesiylioikeus 4.10.1988 92/1988

Rakentaminen vesistöön - Vesialueen täyttäminen - Suojapenger - Puutteellinen suunnitelma - Menettely - Hakemuksen täydentäminen - Asian palauttaminen

Vesialueen omistajan hakemuksessa oli pyydetty lupaa noin 500
m2 suuruisen vesialueen täyttämiseen ja täyttöalueeseen
liittyvän, mutta hakijan toimittaman piirroksen mukaan siitä
kuitenkin erillään olevan suojapenkereeksi kutsutun noin 60
metrin pituisen penkereen rakentamiseen vesialueelle. Hankkeen
tarkoituksena oli saada vesialueen omistajille pääsy vesialueelle
ja venepaikat sekä oleskelutila rannassa. VEO oli vesilain
2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla myöntänyt luvan vesialueen
täyttämiseen ja suojapenkereen rakentamiseen. Tilanomistaja,
jonka tila jäisi osaksi rakennelmien taakse, haki muutosta.

VYO: Hakemuksesta puuttui riittävän suuressa, vähintään 1:2000
mittakaavassa esitetty koko hanketta koskeva asemapiirros,
jossa näkyisivät täyttöalueen taakse jäävän tilan rakennukset,
erityisesti saunarakennus, venepaikka sekä mahdollinen uimapaikka.
Samoin puuttui suunnitelma hakijan tarkoittamien venepaikkojen
sijoittamisesta sekä pelkästään vesillepääsyä ja
venepaikkoja varten suurehkon alueen käyttötarkoituksesta,
tultiinko aluetta käyttämään esimerkiksi autojen paikoitukseen.
Hakemuksesta puuttui myös selvitys penkereen käyttötarkoituksesta
ja sen sijoituksesta, suunnan ja pituuden tarkoituksesta
sekä veden vaihtumisen turvaamisesta täyttöalueiden
taakse jäävän tilan vesi- ja ranta-alueella. Vesioikeuden ei
olisi tullut ratkaista asiaa vaatimatta ainakin edellä mainittuja
selvityksiä. VYO kumosi VEO:n päätöksen ja palautti asian
VEO:lle uudelleen käsiteltäväksi.

VesiL 2 luku 6 § 2 mom
VesiL 2 luku 23 § 2 mom
VesiL 7 luku 1 §
VesiL 16 luku 1 § 2 mom

KHO:n päätös T:4867, A:22.11.1979

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.