Vesiylioikeus 24.8.1988 70/1988

Lupa pohjaveden ottamiseen - Vedenottosopimus - Kiinnittämätön - Asian palauttaminen - Hakemuksen täydentäminen

VEO oli myöntänyt A:lle oikeuden ottaa vettä B:n tilan kaivosta
tilan edellisen omistajan ja A:n tekemän sopimuksen perusteella.
B haki muutosta.

VYO: Koska veden ottamista koskeva sopimus sitoo kiinnittämättömänä
ainoastaan sopimuspuolia ja tilan uusi omistaja ei ollut
ollut tietoinen vedenottosopimuksesta eikä hänen, sallimalla
veden ottamisen jatkua toistaiseksi, ollut katsottava
hyväksyneen sopimusta, vedenotto-oikeutta ei voitu perustaa
sanottuun sopimukseen. Tämän vuoksi VYO kumosi VEO:n päätöksen
ja palautti asian VEO:lle käsiteltäväksi vesilain 9 luvun 4
§:n 1 momentin mukaisena hakemusasiana. Ennen asian ratkaisemista
VEO:n tuli varata A:lle tilaisuus täydentää hakemustaan
luvan myöntämisedellytyksiä koskevalla selvityksellä.
VesiL 9 luku 4 § 1 mom
VesiL 16 luku 1 § 2 mom

Hollo: Erityinen kiinteistöoikeus (1984) s. 335-337
Rautiala: Kiinnityksestä (1981) s.7, 9-13

KHO:n päätös T:869, A:22.3.1989: Ei valituslupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.