Vesiylioikeus 30.6.1988 61/1988

Menettely - Korvauksen hakeminen - Edellyttämätön - Edellytetty vahinko - Oikeusvoima - Tutkimatta jättäminen

Tekoaltaan täyttökanavan rakentaminen oli katkaissut A:n nyttemmin
omistamalle kiinteistölle johtaneista kulkuyhteyksistä
toisen. Toisenkin kulkuyhteyden katkettua useiden vuosien kuluttua
muusta syystä A oli joutunut rakentamaan uuden tien. A
vaati, että tekoaltaan täyttökanavan rakentanut yhtiö velvoitetaan
korvaamaan hänelle tien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset
korkoineen.

VEO:n hylättyä korvausvaatimuksen ja A:n haettua muutosta VYO
lausui, että kanavan kaivamisesta johtunut tieyhteyden katkeaminen
ei ollut sellainen vahinko, haitta tai muu edunmenetys,
jota rakentamislupaa myönnettäessä ei ollut edellytetty
ja josta korvausta vesilain 2 luvun 27 §:n ja 11 luvun 8 §:n
mukaan voidaan hakea erikseen. Tiedossa olevia haittoja, vahinkoja
ja muita edunmenetyksiä koskevalta osalta asia oli jo
ratkaistu 11.3.1971 annetulla lainvoiman saaneella lupapäätöksellä.
VEO:n ei olisi tullut tutkia A:n korvausvaatimusta. Sen
vuoksi VYO kumosi ja poisti VEO:n päätöksen ja jätti A:n korvausvaatimuksen
tutkimatta.
VesiL 2 luku 27 §
VesiL 11 luku 8 §

KKO:n päätös T:3704, A:2.12.1988: Ei valituslupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.