Uudenmaan LO 22.11.1988 1786/II

Kunnallisasia kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus - Päätösvallan siirtäminen - Lainan ottaminen

Kaupunginvaltuusto oli oikeuttanut kaupunginhallituksen
ottamaan vuosina 1987-1989 enintään 300 miljoonaa markkaa
vastaavan määrän koti- ja/tai ulkomaisia lainoja, joiden
nimelliskorko oli lainan ottamishetkellä enintään 14 prosenttia,
laina-aika vähintään neljä vuotta ja joukkovelkakirjalainan
ollessa kyseessä myyntihinta vähintään 95 prosenttia,
ja valtuuttanut kaupunginhallituksen tai sen määräämän
henkilön tai henkilöt vahvistamaan lainojen lopulliset
ehdot ja suorittamaan kaikki ne toimenpiteet, jotka
olivat välttämättömiä tällaisten lainojen saamiseksi tai
liittyivät niihin, sekä hyväksynyt lainavarat käytettäviksi
vuosien 1987-1990 talousarvioihin merkittävien investointien
ja valtion kaupungille myöntämissä lainoissa määriteltyjen
kohteiden rahoittamiseen.
Kaupunginhallitus oli todennut asiaa koskevassa ehdotuksessaan,
että valtuuston kaupunginhallitukselle aiemmin myöntämä
lainanottovaltuus oli lakannut ja että nopean päätöksenteon
vuoksi lainanottovaltuuus olisi uusittava, jolloin
kaupunginhallitus voisi valtuuden nojalla riittävällä joustavuudella
ja nopeudella ottaa kaupungin lähivuosien investointien
rahoittamiseen tarvittavat lainat sekä valtion
kaupungille myöntämät korkotuki-, koulu- ynnä muut lainat.
Kaupunginhallituksen ehdottama 300 miljoonan markan määrä
kattoi kaupungin vuosien 1987-1989 pitkäaikaisen lainarahoituksen
tarpeen.
Kun otettiin huomioon ehdotuksen perustelut ja se, ettei
kaupunginvaltuusto ollut yksilöinyt otettavia lainoja, kaupunginvaltuusto
oli antanut kaupunginhallitukselle lainanottovaltuuden.
Lääninoikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen,
koska valtuusto oli kunnallislain 11 §:n 2 momentin
4 kohdan vastaisesti siirtänyt päätösvaltansa lainan ottamista
koskevassa asiassa kaupunginhallitukselle.
KunL 11 §
KunL 139 §
KHO:n päätös A:22.11.1989 T:4230 : Ei muutosta, päätös
tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.