Uudenmaan LO 28.10.1988 1519/IV

Harkintaverotus - Veronhuojennus - Tappion vähentäminen - Veronhuojennusvähennyksen ja tappio- vähennyksen suhde

Lääninverolautakunnan pöytäkirjan otteen mukaan yhtiön kunnallisverotus
oli toimitettu nyt kysymyksessä olevalta osalta
seuraavasti: Verotuslain 72 §:n 1 momentin 4 kohdan
nojalla harkittu kohtuullinen määrä 1 940 000 markkaa
Vähennettiin veronhuojennusvähennys (L 1003/75) 255 186
Vahvistettua tappiota verovuodelta
1982 50% 1 940 000:sta 970 000 Verotettava tulo liikkeestä kunnallisverotuksessa 714 814
Uudenmaan lääninverolautakunnan verotusasiamiehen varamies
oli valituksessaan vaatinut verotuksen toimittamista seuraavasti:
Verotuslain 72 §:n 1 momentin 4 kohdan
nojalla harkittu kohtuullinen määrä 1 940 000
Vähennetään veronhuojennusvähennys 255 186 Harkinnalla vahvistettu määrä 1 684 814
Vähennetään: Verovuodelta 1982 vahvistttua
tappiota 50% edellisestä 842 407 Tulo liikkeestä 842 407
Lääninoikeus katsoi, että harkintaverotuksin vahvistetulla
tulolla tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain
4 §:n 3 momenttia sovellettaessa tarkoitetaan määrää, josta
veronhuojennuslain (1003/1975) perusteella tehtävä ylimääräinen
vähennys on tehty ja hyväksyi valituksen. Verovuosi 1984.
VerotusL 72 § 1 mom 4 kohta
TappiontasausL 4 § 3 mom
TappiontasausL 10 §
L kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi myönnet-
tävistä veronhuojennuksista 2 § 2 mom (31.12.1975/1003)
L kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista 2 § 3 mom
(31.12.1975/1003)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.