Uudenmaan LO 16.6.1988 907/II

Kunnallisasia - Viranhaltijan vaali - Tasa-arvo

Kuntainliiton liittohallitus oli valinnut synnytys- ja naistentautien
yksikön osastonlääkärin virkaan naispuolisen henkilön.
Virkaa hakeneet miespuoliset muutoksenhakijat vaativat päätöksen
kumottavaksi tasa-arvolain vastaisena. Virkaan valittua
henkilöä ei asian valmistelunkaan mukaan ollut pidettävä
virkaan ansioituneimpana ja ainoana perusteluna hänen
valintaansa johtaneelle ehdotukselle esitettiin liittohallituksen
kokouksessa hänen sukupuolensa.
Liittohallitus kiisti päätöksen perustuvan hakijoiden sukupuoleen.
Valintaa kannattaneet liittohallituksen jäsenet
olivat harkintansa mukaan katsoneet asianomaisen henkilön
virkaan sopivimmaksi. Koska vastaavissa virkavaaleissa aikaisemmin
oli asian valmistelutyö ollut hakijoiden paremmuusjärjestykseen
asettelun osalta ristiriitaista, ei liittohallitus
katsonut saavansa asian valmistelusta riittävää
tulea päätöksentekoa varten, vaan se oli joutunut tukeutumaan
hakijoista saamaansa palautteeseen.
Lääninoikeus kumosi liittohallituksen päätöksen ja palautti
asian uudelleen käsiteltävaksi.
Lääninoikeus katsoi näytetyksi, että virkaa hakeneista miespuolisista
muutoksenhakijoista ainakin kaksi oli tasa-arvolain
8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ansioituneempia
kuin virkaan valittu henkilö. Liittohallitus ei ollut
osoittanut, että sen menettelyyn olisi ollut työn tai tehtävän
laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy. Siihen
selvitykseen nähden, mikä asiakirjoista oli saatavissa asian
käsittelystä liittohallituksessa, kun otettiin huomioon
käsittelyn pohjana ollut ehdotus virkaan valittavasta henkilöstä,
lääninoikeus ei pitänyt liittohallituksen esittämiä
seikkoja riittävänä osoituksena myöskään siitä, että menettely
olisi johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin
sukupuolesta. Päätös oli lainvastainen. Äänestys 2-1.
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 7 §
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8 § 1 mom
KunL 139 §
KHO:n päätös T:136 A:17.1.1989 : KHO toisin, päätös tallennettu
oikeustapausrekisteriin (FKHO)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.