Uudenmaan LO 19.4.1988 523/IV

Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotoiminta - Arvopapereiden myyntitoiminta - Henkilökohtaisen tulon verotus - Satunnainen myyntivoitto - Oman asunnon luovutus

Verovelvollinen oli ostanut asunto-osakeyhtiön osakkeet
450 000 markalla 17.2.1982 ja teettänyt huoneistossa peruskorjauksen.
Osakkeet oli myyty 900 000 markalla 10.7.1983.
Verovelvollinen oli verovuotta edeltävinä vuosina ostanut
vuosittain 3-5 ja myynyt 4-5 asunto-osakehuoneiston hallintaan
oikeuttavat osakkeet. Hän oli myynyt omana asuntonaan
käyttämänsä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet myös
vuonna 1982. Verovelvollisen tulo oli verovuonna koostunut
puheena olevien osakkeiden ja erään toisen osakehuoneiston
hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyntivoitoista sekä korkotuloista.
Toiminnan laajuuden ja jatkuvuuden vuoksi verovelvollisen
katsottiin harjoittaneen osakkeiden myyntiä
elinkeinotoimintana, minkä vuoksi verolautakunta luki osakkeiden
luovutuksesta saadun voiton 51 925 markkaa verovelvollisen
ammattituloksi.
Lääninoikeus katsoi, että osakkeiden luovutus edellä mainituissa
olosuhteissa on liittynyt verovelvollisen harjoittamaan
elinkeinotoimintaan, vaikka verovelvollinen olikin asunut
huoneistossa 7.7.1982-14.7.1983. Oman asunnon myyntivoitto
ei siten ollut verovapaa. Verovuosi 1983.
ElinkVL 1 §
ElinkVL 4 §
Vrt. TVL 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.