Uudenmaan LO 23.6.1988 498/VI

Henkilökohtaisen tulon verotus - Verotuksen kiertäminen - Peitelty voitonjako - Osakeyhtiön purkaminen - Jako-osuus

Verovelvollinen oli omistanut agentuuritoimintaa harjoittaneen
yhtiön osakkeista 90 prosenttia ja hänen tyttärensä ja
poikansa yhteensä 10 prosenttia. Yhtiö purettiin verovuoden
tammikuussa. Yhtiön osakepääoma oli 100 000 markkaa ja sen
viimeisen taseen loppusumma 1 412 107,50 markkaa, josta
1 311 507,50 markkaa oli vapaata omaa pääomaa. Yhtiön varat
1 411 507,50 markkaa jaettiin osakkaille osakeomistuksen suhteessa.
Osakkaat perustivat saman vuoden helmikuussa uuden yhtiön,
jonka nimi ja toimiala olivat samat kuin vanhan yhtiön. Vanhan
yhtiön hoitamat agentuurit siirtyivät uudelle yhtiölle.
Uuden yhtiön osakepääoma oli 15 000 markkaa ja sen osakkeet
jakautuivat siten, että verovelvollinen omisti niistä 34
prosenttia ja tytär ja poika kumpikin 33 prosenttia. Purkautuessa
saatuja varoja ei sijoitettu uuteen yhtiöön.
Lääninoikeus hyväksyi valtion- ja kunnanasiamiehen valituksen
ja katsoi, että vanhan yhtiön purkaminen ja uuden yhtiön,
jolle vanhan yhtiön toiminta siirtyi, perustaminen
eivät vastanneet asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta.
Vanhan yhtiön purkamisen katsottiin näissä oloissa tapahtuneen
osingosta menevän veron välttämiseksi. Verovelvolliselle
jaetun osuuden ja hänen omistamiensa osakkeiden nimellisarvon
erotus katsottiin hänen veronalaiseksi tulokseen.
Verovuosi 1984.
VerotusL 56 §
VerotusL 57 § 2 mom
KHO:n päätös A:25.10.1989 T:3772 : KHO toisin, päätös
tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.