Uudenmaan LO 31.3.1988 476/II

Kunnallisasia - Tasa-arvo - Virkavaali - Ansiovertailu

Kulttuurikeskuksen johtajan viran pätevyysvaatimuksena oli
tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, hyvää kokemusta
esimiestehtävissä ja taloudenhoidossa sekä perehtyneisyyttä
hallintoon ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi vaadittiin suomen
kielen täydellinen hallitseminen ja ruotsin kielen hyvä
suullinen ja kirjallinen taito sekä asianmukaisella kielitodistuksella
osoitettu vähintään yhden vieraan kielen hyvä
suullinen taito. Virkavaalissa syrjäytetyksi tullut naispuolinen
viran hakija oli koulutuksellaan ja työkokemuksellaan
saanut selvästi enemmän perehtyneisyyttä kulttuuritoimintaan
ja oli tältä osin ansioituneempi kuin virkaan valituksi
tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jolla oli toisaalta
pidempi kokemus esimiestehtävissä ja taloudenhoitoon
sekä markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Lääninoikeus
katsoi jääneen näyttämättä, että ensin mainittu henkilö
olisi viranhoitoon liittyvät tehtävät ja viran pätevyysvaatimukset
kokonaisuudessaan huomioonottaen ansioituneempi
niin, että hänen syrjäyttämisensä vaalissa olisi aiheuttanut
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
8 §:n 1 momentissa tarkoitetun olettaman syrjimisestä sukupuolen
perusteella. Kaupunginhallitus ei ollut käyttänyt
harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se oli
ollut käytettävissä.
KunL 139 §
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 7 §
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8 § 1 mom
KHO:n päätös T:526 A:2.3.1989 : Ei muutosta, päätös tallennettu
oikeustapausrekisteriin (FKHO)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.