Turun ja Porin LO 16.9.1988 889/II

Eläke tai vakuutuksen nojalla saatava jatkuva tai määräaikainen suoritus - Ulkomailta saatu eläke - Verosopimus

Suomessa asuva verovelvollinen oli usean vuoden ajan saanut
Norjasta leskeneläkettä. Verolautakunta katsoi Norjasta verovuonna
1984 saadun eläkkeen Suomessa verotettavaksi tuloksi
ja verotti tuon eläkkeen valittajan tulona.
Verovelvollinen valitti tuosta verotuksesta todeten muun
muassa, että verolautakunta oli jo runsaan 15 vuoden ajan
katsonut tuon eläkkeen Suomessa verosta vapaaksi ja että eläke
oli samanlainen kuin Suomen perhe-eläkelain mukainen leskeneläke,
joka tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n 1 momentin
12 kohdan mukaan ei ole Suomessa veronalaista tuloa. Eläkkeiden
samankaltaisuuteen vedoten verovelvollinen vaati, että
hänen Norjasta saamansa leskeneläke katsotaan Suomessa verosta
vapaaksi tuloksi.
Lääninoikeus hylkäsi valituksen. Perusteluinaan lääninoikeus
lausui, että tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n 1 momentin
12 kohdan, sellaisena kuin se on 5.2.1982 annetussa laissa,
mukaan veronalaiseksi tuloksi ei lueta perhe-eläkelain (38/69)
mukaista perhe-eläkettä. Koska verovelvollisen saamaa eläkettä
ei ollut myönnetty edellä mainitun perhe-eläkelain nojalla,
sitä ei voitu pitää tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n 1 momentin
12 kohdassa tarkoitettuna verosta vapaana tulona. Verovelvollisen
Norjasta saamaa leskeneläkettä oli tämän vuoksi
pidettävä Suomessa veronalaisena tulona ja se oli jäljempänä
mainitun Pohjoismaisen verosopimuksen määräykset huomioon
otettuna verotettava Suomessa.
Verovuosi 1984
TVL 5 § 1 mom 1 kohta
TVL 19 § 1 mom
TVL 22 § 1 mom 12 kohta
TVL 66 §
Pohjoismainen sopimus tulo- ja varallisuusveroista 18 artikla (992/83)
Sopimukseen liittyvä pöytäkirja kohta IX

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.