Turun ja Porin LO 11.3.1988 323/II

Ennakkoperintä - Sosiaaliturvamaksu - Muu työ- tai virkasuhteeseen perustuva etuus - Palkka - Osakeanti - Henkilöstöanti - Käypä arvo - Palkan määrä

Ennakontarkastuksessa oli havaittu, että yhtiö, jonka osakkeet
noteerattiin pörssissä, oli vuosina 1979 - 1980, 1982
ja 1984 toteutettujen osakeantien yhteydessä toimeenpannut
myös niin sanotun henkilöstöannin. Henkilöstöannissa työntekijät
olivat saaneet merkitä yhtiön osakkeita hintaan, joka
merkittävästi alitti niiden käyvän arvon. Ennakontarkastajat
olivat pitäneet osakkeiden käyvän arvon eli pörssiarvon ja
merkintähinnan erotusta sellaisena palkkana, joka olisi tullut
ottaa huomioon toimitettaessa ennakonpidätystä ja maksettaessa
työnantajan sosiaaliturvamaksua.
Lääninverovirasto jätti kuitenkin ennakontarkastajien ehdottaman
maksuunpanon toimittamatta, koska henkilöstöannissa
merkittyjen osakkeiden pörssiarvon ja merkintähinnan välistä
erotusta ei ole pidettävä ennakkoperintälain 4 §:n tarkoittamana
palkanluonteisena etuutena.
Verotusasiamiehen valituksen johdosta lääninoikeus kumosi
lääninveroviraston valituksenalaisen päätöksen ja palautti
asian lääninverovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Perusteluinaan lääninoikeus lausui, että yhtiö oli edellä
mainituissa osakeanneissa myynyt osakkeita työntekijöillensä
huomattavasti alle osakkeiden käyvän arvon haluten täten antaa
tunnustuksen työntekijöille heidän yhtiön hyväksi antamastaan
panoksesta yhtiön kehittämisessä. Työntekijöiden
osakkeiden käyvän arvon ja maksetun kauppahinnan erotuksen
muodossa saama etuus on näin ollen perustunut yhtiön ja työntekijöiden
väliseen työsuhteeseen ja se on annettu korvaukseksi
työntekijöiden yhtiön hyväksi tekemistä palveluksista. Kun
lisäksi etuutta osakkeiden helppo rahaksi muutettavuus huomioon
otettuna on pidettävä rahapalkkaan verrattavana suorituksena,
on osakkeiden käyvän arvon ja työntekijöiden niistä
maksaman kauppahinnan erotusta kokonaisuudessaan pidettävä
sellaisena palkkana, joka olisi tullut ottaa huomioon toimitettaessa
ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua.
Äänestys 2-1.
EnnakkoperintäL 4 §
L työnantajan sosiaaliturvamaksusta 2 §
KHO:n päätös T:5401, A:30.12.1988:
Yhtiö oli ennakkoperintää ja työnantajan sosiaaliturvamaksua
vuosilta 1980, 1982 ja 1984 koskevissa asioissaan noudattanut
tuolloin voimassa olleen oikeuskäytännön kantaa henkilöstöosakeannissa.
Tämän vuoksi KHO katsoi yhtiöllä olleen
perusteltu syy olla toimittamatta ennakonpidätys ja maksamatta
työnantajan sosiaaliturvamaksu. KHO kumosi näin
ollen LO:n päätöksen. (ATK-t)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.