Turun ja Porin LO 6.4.1988 301/I

Kunnallisasia - Virkavaali - Virkasääntö - Viran tai työsopimussuhteisen toimen julistaminen haettavaksi - Hakuaika

Kaupungin virkasäännön mukaan viran hakuaika on asetettava
vähintään 14 päiväksi viran haettavaksi julistamista koskevan
ilmoituksen päiväyksestä sitä päivää kuitenkaan mukaan
lukematta. Ilmoituksen päiväys on merkittävä samaksi päiväksi,
jona virkaa koskeva ilmoitus on pantu nähtäville kunnan
ilmoitustaululle. Kaupunginhallitus oli päättänyt julistaa
viran haettavaksi ja määrätä hakuajaksi 14 päivää hakuilmoituksen
julkaisemisesta lukien. Kaupunginkanslian julkaisemassa
viran hakukuulutuksessa hakuaika oli kuitenkin määrätty
yhtä päivää liian lyhyeksi. Lääninoikeus katsoi, että kaupunginhallituksen
virkavaalipäätös oli tämän valmisteluvirheen
vuoksi syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja kumosi
vaalin sekä palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen
käsiteltäväksi.
KunL 75 §
KunL 139 §
Naantalin kaupungin virkasääntö 5 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.