Oulun LO 22.11.1988 1157/II

Varallisuusverotus - Omaisuuden käypä arvo - Rakennuksen verotusarvo - Asuntotuotantolain mukaan lainoitettu vuokratalo

Asuntosäätiö oli verovuonna omistanut asuntotuotantolain nojalla
lainoitettuja vuokrataloja. Mahdollistaakseen vuokralaisille
oikeuden lunastaa asuntonsa omikseen asuntosäätiö
oli edellisenä verovuonna perustanut kaksi asunto-osakeyhtiötä
ja myynyt toiselle asunto-osakeyhtiölle yhden ja toiselle
neljä asuintaloa. Samalla säätiö oli vuokrannut perustetuille
asunto-osakeyhtiöille maapohjat, joilla rakennukset sijaitsivat.
Asuntotuotantolain 15 a §:n (459/79) mukaan asuntolainoitettujen
vuokratalojen ja osakeyhtiötyyppisten vuokratalojen
osakkeiden luovuttaja voi saada luovutushintana enintään
mainitun lain mukaisesti määriteltävän luovutuskorvauksen.
Kun säätiön omistukseen jääneiden kerrostalojen asuntotuotantolain
mukaisesti määräytyvät luovutushinnat olivat alhaisempia
kuin näille rakennuksille verovuodelta vahvistetut
verotusarvot, mainittujen luovutushintojen oli katsottava
osoittavan ne käyvät arvot, joita suuremmiksi sanottujen
rakennusten verotusarvoja ei ollut verovuodelta vahvistettava.
Sen sijaan asuntosäätiön omistamien vuokratalojen
maapohjien sekä edellisenä verovuonna perustetuille asunto-osakeyhtiöille
vuokrattujen maapohjien verotusarvoja ei ollut
näytetty vahvistetun käypää arvoa suuremmiksi.
Verovuosi 1985. Äänestys 2-1.
Eri mieltä ollut jäsen katsoi huomioon ottaen tulo- ja varallisuusverolain
43 ja 46 §:n säännökset sekä valtiovarainministeriön
päätökset nrot 937/85 ja 899/75, että säätiön verovuoden
lopussa omistamien kiinteistöjen verotusarvoja ei ollut
näytetty vahvistetun vastoin mainituissa säännöksissä
säädettyjä perusteita eikä muutoinkaan liiallisiksi.
TVL 43 §
TVL 47 §
Ks. KHO T:2812, A:27.06.1985

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.