Oulun LO 17.5.1988 621/II

Hallintoriita - Julkisyhteisöltä vaadittava rahakorvaus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko yksityisen henkilön toiselle
antamaa taloudellista tukea pidettävä yksityisen henkilön
sosiaalilautakunnan sijasta antamana toimeentulotukena
sen tarpeessa olleelle henkilölle.
R oli vaatinut sosiaalilautakunnalta korvausta korkoineen
niistä kustannuksista, joita hänelle oli syntynyt sen vuoksi,
että hän ei ollut vuokralaiseltaan saanut vuokra-, vesi- ja
ruokakulumaksuja ajalta 1.5. - 31.10.1985 yhteensä 15.132
markkaa, joihin maksuihin vuokralaisella R:n mielestä olisi
ollut oikeus saada toimeentulotukea.
Lääninoikeus katsoi, että asiakirjoista ilmenevissä olosuhteissa
vuokralaisen R:ltä saamaa taloudellista tukea ei ole
pidettävä R:n sosiaalilautakunnan sijasta vuokralaiselleen
antamana toimeentulotukena ja ettei sosiaalilautakunta ole
velvollinen millään muullakaan julkisoikeudellisella perusteella
korvaamaan syntyneitä kustannuksia. Näin ollen lääninoikeus
hylkäsi hakemuksen.
SosiaalihuoltoL 13 §
SosiaalihuoltoL 14 §
SosiaalihuoltoL 30 §
SosiaalihuoltoL 32 §
SosiaalihuoltoL 51 §
L eräiden hallintoriita-asiain oikeuspaikasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.