Mikkelin LO 31.8.1988 728

Vammaispalvelu - Henkilökohtainen avustaja - Taloudelliset tukitoimet

Oikeuskysymyksenä oli vammaisen henkilön palkkaaman henkilökohtaisen
avustajan palkkauskustannusten korvattava määrä.
Hakija pyysi sosiaalilautakuntaa korvaamaan jokapäiväisessä
elämässä, harrastuksissa ja asioinnissa tarvittavan henkilökohtaisen
avustajan vaatiman bruttopalkan 2 500 mk kuukaudessa
työnantajalle aiheutuvine lakisääteisine kustannuksineen.
Hakija oli neuvotellut 5 tunnin työajasta työpäivinä kulloisenkin
tarpeen mukaisesti sovitettuna. Vaimo oli kolmivuorotyössä.
Sosiaalilautakunnan viranhaltijapäätöksessä todettiin hakijan
tarvitsevan henkilökohtaista avustajaa lihassairautensa
vuoksi. Päätöksen mukaan hakijalle korvataan palkkauksesta
aiheutuvat todelliset kustannukset enintään 2 500 markalla
kuukaudessa. Korvaussumman arviointiperusteena käytettiin
avuntarvetta 5 tuntia päivässä ja palkkausmenoina minimipalkkaa
19,53 mk/t työnantajalle aiheutuvine lakisääteisine
menoineen. Sosiaalilautakunta, jolta oli pyydetty päätöksen
oikaisua, katsoi, ettei päätöksen muuttamiseen ollut aihetta
kun hakijan vaimolle maksettiin vammaisen kotihoidon tukea
1 500 mk kuukaudessa ja kotipalveluja annetaan tarpeen mukaan.
Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle korvataan henkilökohtaisen
avustajan palkkausmenot kokonaan tai osittain vamman
edellyttämästä tarpeesta riippuen. Kun hakijan katsottiin
tarvitsevan henkilökohtaista avustajaa ja avun tarpeeksi oli
määritelty 5 tuntia päivässä, lääninoikeus katsoi, että tältä
ajalta aiheutuvat palkkauskustannukset oli korvattava kokonaan
eikä korvausta ollut määrättävä vastaavasta työstä
yleisesti maksettavaa palkkausta pienemmäksi.
VammaispalveluL 9 § 1 mom
VammaispalveluA 16 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.