Mikkelin LO 13.5.1988 424

Toimeentulotuen takaisinperintä - Edellytykset

Oikeuskysymyksenä oli, voidaanko opiskelijalle asumismenoihin
myönnetty toimeentulotuki periä takaisin.
Toimeentulotuen saaja A oli päiväkotiapulainen, mutta toimeentulotukea
myönnettäessä hän oli palkattomalla opintovapaalla
valmistuakseen lastenhoitajaksi. Koulutus kesti 5
kuukautta. A oli alaikäisen lapsen yksinhuoltaja. Opiskelun
aikana hänen tulonaan oli opintotuki, elatusapu ja asumistuki.
Alle 6 kuukauden opiskeluun ei voinut saada opintolainaa.
Sosiaalilautakunta vaati lääninoikeudessa A:n velvoittamista
maksamaan takaisin saamansa toimeentulotuki. Lautakunta oli
toimeentulotukea myöntäessään päättänyt periä sen takaisin,
koska toimeentulotuki ei ole tarkoitettu ammatillisen koulutuksen
tukemiseen vaan sitä tuetaan muulla tavoin.
Lääninoikeus katsoi, ettei A ollut näissä olosuhteissa laiminlyönyt
huolehtia omasta tai huollettavanaan olevan lapsen
elatuksesta eikä sosiaalilautakunta olisi saanut määrätä
toimeentulotukea perittäväksi takaisin. Takaisinperimiseen
ei näin ollen ollut edellytyksiä.
SosiaalihuoltoL 33 §
SosiaalihuoltoL 34 § 1 mom 2 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.