Lapin LO 10.3.1988 208

Elinkeinotulon verotus - Harkintaverotus - Tulolähde - Uuden liiketoiminnan aloittaminen

Yhtiö harjoitti verovuonna 1985 liiketoimintaa X:n ja Y:n
kunnissa. Liiketoiminta Y:n kunnassa oli aloitettu 29.8.1984.
Lääninverolautakunta vahvisti yhtiön X:n kunnassa harjoittamasta
liikkeestä saaman kunnallisverotuksessa verotettavan
tulon harkintaverotuksin, mutta yhtiön Y:n kunnassa harjoittamasta
liikkeestä saaman kunnallisverotuksessa verotettavan
tulon laskelman mukaan.
Lääninoikeus totesi, että elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 2 §:n 2 momentin mukaan, sellaisena kuin se on
21.1.1983 annetussa laissa, verovelvollisen harjoittama liiketoiminta
muodostaa yhden tulolähteen. Lääninoikeus katsoi,
että verotuslain 72 §:n 1 momentin 4 kohdan säännös huomioon
ottaen harkintaverotuksen toimittamisen edellytykset oli arvioitava
tulolähteittäin sekä tuloa harkintaverotuksin mahdollisesti
vahvistettaessa harkittava se koko tulolähteen
kohtuullinen tulon määrä, jonka perusteella kunnallisverotus
oli toimitettava. Niin ollen yhtiön 29.8.1984 Y:n kunnassa
aloittama liiketoiminta oli otettava lukuun ratkaistaessa kysymystä,
oliko yhtiön tulo pantava kunnallisveron suorittamisen
perusteeksi vai oliko siirryttävä harkintaverotukseen ja
minkä suuruiseksi kunnallisverotuksessa verotettava liiketulo
harkintaverotuksin ehkä oli vahvistettava.
Lääninoikeus kumosi lääninverolaukunnan toimittaman kunnallisverotuksen
ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.
Verovuosi 1985

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.