Kuopion LO 8.11.1988 627/II

Elinkeinotulon verotus - Auto - Investointivaraus, hankintahinta, laskennallinen poisto, yksityiskäytön tuloutus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko kommandiittiyhtiön
osakkaan yksityisajojen perusteella yhtiön tuloon lisätä auton
hankintamenosta tehtävän poiston osuutta siltä osin kuin
ennen verovuotta hankitun auton hankintahinta oli katettu
investointivarauksella.
Ky oli hankkinut henkilöauton vuonna 1983 ja lukenut sen
käyttöomaisuuteensa. Hankintahinta oli 94.500 mk, josta
80.000 mk katettiin investointivarauksella. Vuonna 1985 auto
oli ollut ainakin yhtiön toisen vastuunalaisen yhtiömiehen
käytössä. Etuutta ei oltu luettu palkaksi ja kaikki ko. auton
menot oli kirjattu elinkeinotulon rasitukseksi. Verolautakunta
oli arvioinut auton käytöstä yhtiön tuloon yhtiömiesten
yksityiskäytön perusteella lisättävän määrän
10.600 markaksi ja laskenut tällöin poiston auton alkuperäisestä
hankintahinnasta.
Arvioitaessa verovuodelta 1985 auton yksityiskäytön perusteella
sen edun määrää, minkä yhtiö on antanut osakkailleen,
on otettava huomioon verovuoden yksityisajojen määrän
ja kustannusten lisäksi myös investointivarauksella osittain
katetun auton laskennallinen poisto koko hankintame-
nosta.
Verovuosi 1985
ElinkVL 7 §
ElinkVL 51 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.