Kuopion LO 20.6.1988 368/II

Toimeentulotuki - Tuen takaisinperintä - Opiskelija

K:n teknillisen oppilaitoksen opiskelijalle oli myönnetty
toimeentulotukea ja samalla määrätty, että tuki peritään
myöhemmin saajalta takaisin. Hän oli jäänyt luokalleen ja
opiskeli ensimmäistä lukuvuotta siten toiseen kertaan. Hän
ei ollut hakenut opintotukea, koska opintotukikeskus oli
ilmoittanut, ettei hän voi sitä saada lukuvuoden huonon
opintomenestyksen vuoksi. Sosiaalilautakunta vaati hänen
velvoittamistaan tuen korvaamiseen ja katsoi sosiaalihuoltolain
34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi etuudeksi
opiskelijan mahdollisuuden hakeutua työhön opintojensa
päätyttyä.
Lääninoikeus hankki asiassa sosiaalihallituksen lausunnon.
Lääninoikeus katsoi, että mahdollisuutta hakeutua opintojen
päättymisen jälkeen työhön ei ole pidettävä sosiaalihuoltolain
34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna elatusta
turvaavana etuutena. Äänestys (2-1) siitä, oliko
tuen saaja tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa.
Enemmistö katsoi, ettei siitä ollut selvitystä ja hylkäsi
hakemuksen.
SosiaalihuoltoL 34 §
SosiaalihuoltoL 36 § 1 mom
KHO:n päätös T:5115, A:22.12.1988: Ei muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.