Kuopion LO 27.5.1988 291/II

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys - Kuolleen henkilön tulosta tehtävä vähennys

Voidaanko verovuonna kuolleen henkilön tulosta hyväksyä veronmaksukyvyn
alentumisvähennys.
Verovelvollinen oli kuollut vuonna 1985. Kuolinpesän hoitaja
vaati vainajalle vuodelta 1985 maksuunpannun veron poistamista
kokonaan vainajan sairauden ja invaliditeetin aiheuttamien
kustannusten johdosta.
Verolautakunta hylkäsi veronmaksukyvyn alentumisvähennystä
koskevan vaatimuksen ja siirsi asian lääninoikeuden käsiteltäväksi.
Lääninoikeus katsoi, ettei verovelvolliselta, joka oli kuollut
12.9.1985, ollut jäänyt lapsia tai muita perillisiä,
joiden elatus pääasiallisesti oli ollut hänen ansionsa varassa.
Asiassa ei oltu myöskään esitetty sellaista selvitystä,
jonka perusteella verovelvollisen veronmaksukyvyn olisi
voitu katsoa hänen käytettävissään olleet tulot huomioon
ottaen olennaisesti alentuneen. Lääninoikeus katsoi siten,
että verovuonna Suomessa asuneen ja verovuonna kuolleen henkilön
tulosta voitiin tehdä veronmaksukyvyn alentumisvähennys,
muttei muutoin edellytyksiä vähennyksen myöntämiseen
ollut.
Verovuosi 1985
TVL 18 § 1 mom
TVL 31 § 1 mom
TVL 31 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.