Kuopion LO 21.4.1988 211/II

Henkilökohtaisen tulon verotus - Velkojen korot - Vakituinen asunto - Työskentely ulkomailla - Korkojen kohdistuminen

Oikeuskysymyksenä asiassa oli 11 kk:n ajan tilapäisesti vuokrattuun
vakituiseen asuntoon kohdistuvien korkojen vähennyskelpoisuus.
Korkojen laatu ja kertymisaika.
Verovelvollinen oli vuonna 1984 myynyt vakituisena asuntona
käyttämänsä osakehuoneiston ja ostanut uuden samaan käyttöön.
Hän oli ilmoittanut vuonna 1985 maksaneensa asuntolainojen
korkoja 18.635 markkaa ja muita korkoja 2.618 markkaa. Koko
hänen vakituinen asuntonsa oli ollut hänen ja hänen perheensä
tilapäisen ulkomailla oleskelun vuoksi vuokrattuna 1.1 -
30.11.1985.
Verolautakunta tutkimatta, miltä ajalta verovuonna maksetut
korot olivat kertyneet ja kummanko asunnon hankintaan asuntolainat
oli käytetty, oli hyväksynyt asuntolainojen ilmoitetuista
korkomenoista omaan asuntoon kohdistuvina vähennyskelpoisiksi
1/12 eli omaa yhden kuukauden käyttöaikaa vastaavasti
1.552 markkaa ja katsonut muut korkomenot eli 19.701 markkaa
ns. muiksi koroiksi ja niistä hyväksynyt tulosta vähennettäviksi
omavastuuosuuden huomioon ottaen 9.400 markkaa.
Tutkijalautakunta oli hyväksynyt korkomenot ilmoituksen mukaisesti
tulon vähennykseksi ja ottaen omavastuuosuuden huomioon
puolison verotuksessa alentanut tuloa 10.301 markalla.
Veroasiamies ja valtionasiamies valitti tutkijalautakunnan
päätöksestä ja vaati sen kumoamista ja verolautakunnan päätöksen
saattamista voimaan.
Lääninoikeus katsoi, että korot sikäli kuin ne kohdistuivat
tilapäisesti vuokrattuna olleeseen vakituiseen asuntoon ja
samalla vuokra-aikaan, olivat ns. muita korkoja eikä vakituisen
asunnon hankintaan kohdistuvia. Kun tutkijalautakunnalla
oli ollut eri käsitys ja asian osittain selvittämättömän
tilan vuoksi asia palautettiin verolautakunnalle uudelleen
käsiteltäväksi.
Verovuosi 1985
Äänestys 2-1
TVL 29 § 1 mom 1 kohta
TVL 29 § 3 mom
L velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.