Keski-Suomen LO 13.10.1988 1172

Rakennusasia - Vahvistamaton yleiskaava - Nähtävänä pitäminen - Olennainen muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavan tarkisteen vuodelle 2010 kahden osayleiskaavan ja kolmannen osayleiskaavan osa-alueen I osalta. Viimeksimainittu osayleiskaava päätettiin asettaa osa-alueiden II ja III osalta tarkistettuna uudelleen nähtäville. Samalla päätettiin, että hyväksyttyjä yleiskaavoja ei alisteta ympäristöministeriön vahvistettavaksi. A valitti kunnanvaltuuston päätöksestä lääninoikeudelle ja vaati päätöksen kumoamista siltä osin kuin se koskee hänen omistamiaan kolmea tilaa. Perusteena oli muun ohessa se seikka, että valtuuston vahvistamassa osayleiskaavassa oli A:n mielesta oleellisesti poikettu nähtävillä olleesta esityksestä. Kaava olisi tullut asettaa uudelleen nähtäväksi ennen päätöksen tekemistä.

Lääninoikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen L:n kirkonkylän osayleiskaavan osalta ja palautti asian tältä osin valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Osayleiskaavaehdotusta oli sen nähtävillepanon jälkeen muutettu tiesuunnitelmien osalta muun muassa siten, että eräältä maantieltä oli poistettu useita liittymiä ja liittymiä oli muutettu eritasoliittymiksi sekä suunniteltu uusia tieyhteyksiä kaava-alueelle. Lääninoikeus katsoi, että sanotut muutokset ovat olleet niin olennaisia, että kaavaehdotus olisi tullut asettaa uudelleen nähtäville. Kaavapäätös oli tältä osin syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

RakennusL 28 §
RakennusL 29 §
RakennusL 30 §
RakennusL 125 § 1 mom
KunnallisL 139 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.