Keski-Suomen LO 24.3.1988 379

Toimeentulotuki - Tuen takaisinperintä - Edellytykset - Päätös - Tiedoksiantaminen

Sosiaalilautakunnan ilmoitettua valtiokonttorille, että S:lle oli myönnetty toimeentulotukea ennakkona valtiokonttorin suorittamaa korvausta vastaan, valtiokonttori suoritti osan korvauksesta suoraan sosiaalilautakunnalle. Päätöksistä, joilla S:lle oli suoritettu tukea ei kuitenkaan oltu laadittu erillisiä päätösasiakirjoja, jotka olisi annettu S:lle tiedoksi. Päätöksistä oli tehty merkinnät S:n toimeentulotukiselvitykseen, mutta näistäkään merkinnöistä ei selvinnyt, että tuki olisi myönnetty ennakkona odotettavissa olevaa korvausta vastaan. Asiassa ei myöskään selvitetty, että suullisesti tehdystä myönteisestä päätöksestä ja sen sisältämästä takaisinperinnästä olisi annettu S:lle todisteellisesti tieto. Lääninoikeus katsoi, että S:lle myönnetyn toimeentulotuen takaisinperimisestä ei ollut tehty sellaisia päätöksiä, joiden perusteella tuki olisi voitu periä takaisin.

SosiaalihuoltoL 33 §
SosiaalihuoltoL 38 §
SosiaalihuoltoL 45 § 3 mom
HallintomenettelyL 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.