Hämeen LO 29.11.1988 1229/I

Kunnallisvaalit - Vaalikelpoisuus - Hankintapäällikkö - Kunnallisasia

Kaupungin hankintapäällikkö toimi osastopäällikkönä hankintaosastossa. Osasto kuului viiden osaston muodostamaan rahatoimistoon, jonka päällikkö oli kaupungin kamreeri. Hankintaosasto oli kaupungin hankintatoimen johtosäännön mukaan hankintalautakunnan alainen. Hankintapäällikkö ei ollut välittömästi kaupunginhallituksen alaisena toimiva kaupungin keskushallinnon johtava viranhaltija eikä häntä myöskään voitu pitää asemaltaan tällaiseen viranhaltijaan rinnastettavana hallinnonalan johdossa toimivana viranhaltijana, vaikka hankintapäällikön tehtävänä oli rahatoimiston johtosäännön mukaan suorittaa mm. kaupunginhallituksen määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät. Hankintapäällikkö oli vaalikelpoinen kunnallisvaaleissa.

KunL 40 § 1 mom 3 kohta
KunVaaliL 91 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.