Uudenmaan LO 27.11.1987 826/VI

Elinkeinotulon verotus - Kirjanpidon merkitys - Osinkovähennys - Jakokelpoiset varat - Aktivoidut korot

Yhtiö oli kirjanpidossaan aktivoinut saneeraustyöhön kohdistuvat
5 013 702 markan rakennusaikaiset korot, jotka verotuksessa
vähennettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 23 §:n mukaisesti vuosikuluina. Yhtiön taseen mukainen
vapaa oma pääoma oli 5 876 472 markkaa ja yhtiö oli päättänyt
jakaa 1 344 000 markkaa osinkoa. Lääninverolautakunta
katsoi, että aktivoitujen korkojen määrä oli yhtiön jakokelpoisten
varojen määrää laskettaessa vähennettävä yhtiön vapaasta
omasta pääomasta ja hyväksyi tämän vuoksi osinkovähennyksen
vain siltä osin kuin yhtiön vapaa oma pääoma vähennettynä
aktivoitujen korkojen määrällä oli riittänyt
osingonjakoon eli 862 770 markan osingon osalta.
Koska yhtiön menettelyä korkojen vähentämisen osalta ei ollut
pidettävä kirjanpitolain säännösten vastaisena eikä osingonjako
ollut tapahtunut osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momentin
vastaisesti, ei se seikka, että korot oli verotuksessa
vähennettävä vuosikuluina, rajoittanut yhtiön jakokelpoisten
varojen määrää eikä siten estänyt koko jaetun osingon perusteella
lasketun osinkovähennyksen tekemistä. Verovuosi 1982.
ElinkVL 18 § 4 kohta
ElinkVL 23 §
OYL 12 luku 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.