Kuopion LO 26.11.1987 846/I

Perintöverotus - Verohuojennus - Maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittaminen

Oikeus perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitettuun verohuojennukseen.
Tilojen peltoalasta pääosa oli ollut vuokralla tai viljelemättä.
Vuokra-aikaa on ilmoitettu olevan jäljellä vuosi.
Valittaja, joka on asunut ja työskennellyt tilan ulkopuolella,
tilalta kaukana sijaitsevalla paikkakunnalla, on ilmoittanut
tulevansa mahdollisuuksien mukaan jatkamaan tilalla
maatalouden harjoittamista kuitenkaan toistaiseksi muuttamatta
tilalle.
Perintöverotuksessa verohuojennusta ei ole myönnetty.
Lääninoikeus katsoi, ettei valittaja ole saattanut todennäköiseksi,
että hän tulisi jatkamaan tiloilla maatalouden
harjoittamista. Hänellä ei siten ole oikeutta sanottuun verohuojennukseen.
PerVL 63 a §
PerVL 63 b §
PerVL 63 c §
KHO:n päätös T:4327, A:31.10.1988: KHO katsoi valittajan
jatkavan perintönä saaduilla varoilla maa- ja metsätalouden
harjoittamista. Valittajalle oli siten jätettävä osa
perintöverosta maksuunpanematta ja veron maksuaikaa oli
pidennettävä, mikäli muut ehdot täyttyivät. Lääninoikeuden
päätös ja toimitettu verotus kumottiin po. osin ja
asia palautettiin perintöverolautakunnalle.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. Yksi jäsen katsoi,
ettei ollut syytä muuttaa lääninoikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.