Hämeen LO 7.4.1987 394/II

Perintöverotus - Hallintomenettelylaki - Asiavirheen korjaaminen - Asianomaisen suostumus - Valitusoikeus

Asiavirheen korjaamisen edellytykset. Asianosaisen suostumus ja valitusoikeus.

Perintöverolautakunta katsoi hallintomenettelylain 26 §:n nojalla tekemässään oikaisupäätöksessä A:n jälkeen jääneen omaisuuden menneen testamentilla kokonaan leskelle B ja sen vuoksi poisti perintöverotuksessa lapsille C ja D lakiosaosuuksien perusteella määrätyt perintöverot.

Valituksessaan C ja D ilmoittivat, etteivät he olleet luopuneet lakiosistaan. Kun oikaisupäätös oli lisäksi tehty heitä kuulematta, C ja D vaativat, että oikaisupäätös kumotaan ja heille määrätään perintövero lakiosan perusteella.

Hallintomenettelylain 26 §:n mukaan asiavirhettä ei saa korjata asianosaisten suostumuksetta. Puheena olevassa asiassa olivat asianosaisina muiden ohessa C ja D. Koska perintöverolautakunta ei ollut hankkinut C:n ja D:n suostumusta perintöverotuksen oikaisemiseen, lautakunta ei olisi saanut ottaa asiaa ratkaistavakseen hallintomenettelylain mukaisena asiavirheen korjaamisena. Oikaisupäätös kumottiin kokonaisuudessaan ja asia palautettiin perintöverolautakunnalle.

Lääninoikeuden päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että valitus olisi ollut jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei valittajilla ollut asiassa oikeussuojan tarvetta, koska oikaisupäätöksellä valittajille ei ollut määrätty perintöveroa eikä oikaisupäätös sisältänyt valittajia sitovaa ratkaisua siihen kysymykseen, katsottiinko heidän luopuneen lakiosastaan.

HallintomenettelyL 1 §
HallintomenettelyL 2 §
HallintomenettelyL 3 §
HallintomenettelyL 26 §
PerVL 49 §

Vrt. KHO:1961-II-102
Vrt. Andersson: Verotuslain kommentaari (1979) s. 176

KHO:n päätös 5.11.1987 taltio 4843:

Leski B haki muutosta vaatien lääninoikeuden päätöksen kumoamista ja asiavirheen oikaisupäätöksen voimaan saattamista.

KHO:n päätöslauselma: Lääninoikeus on palauttanut asian perintöverolautakunnalle asiavirheen oikaisuasiaa käsiteltäessä tapahtuneen, asianosaisen kuulemista koskevan menettelyvirheen perusteella. Perintöverotusasiaa ei niin ollen ole miltään osalta lääninoikeuden palautuspäätöksellä ratkaistu tai jätetty tutkimatta eikä päätöksestä niin ollen muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 3 §:n mukaan saa tehdä valitusta. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus poistaa lääninoikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.