Vaasan LO 30.12.1986 2144

Rakennuskielto - Rakennuslupa

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, estikö lääninhallituksen
rakennuslain 100 §:n nojalla antama rakennuskielto rakennusluvan
myöntämisen, kun lääninoikeus oli palautuspäätöksessään
katsonut rakennuslautakunnan ennen rakennuskiellon antamista
tapahtuneessa käsittelyssä hylänneen rakennuslupahakemuksen
virheellisin perustein.
X:n rakennuslautakunta hylkäsi 5.9.1985 perusteilla a, b, c
ja d Y:n rakennuslupahakemuksen. Y:n valitettua päätöksestä
lääninoikeus katsoi päätöksessään 21.1.1986, ettei rakennusluvan
myöntämiselle ollut perusteen b vuoksi edellytyksiä ja
hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään
22.5.1986, ettei rakennuslupahakemusta voitu hylätä perusteella
b ja, kumoten lääninoikeuden päätöksen, palautti
asian lääninoikeudelle. Lääninoikeus tutki asian perusteiden
a, c ja d osalta ja katsoi 13.8.1986 antamassaan päätöksessä,
ettei Y:n hakemusta voitu hylätä näilläkään perusteilla ja,
kumoten rakennuslautakunnan päätöksen 5.9.1985, palautti
asian rakennuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Rakennuslautakunta
hylkäsi 25.9.1986 antamallaan päätöksellä Y:n
hakemuksen sillä perusteella, että alueella oli lääninhallituksen
6.9.1985 antaman päätöksen mukaan rakennuskielto
23.5.1987 saakka taikka enintään siihen saakka kunnes alueelle
on hyväksytty rakennuskaava.
Lääninoikeus lausui Y:n valituksen johdosta, että kun rakennuslautakunta
5.9.1985 ratkaisi rakennuslupahakemuksen, alueella
ei ollut voimassa rakennuskieltoa. Lääninoikeus oli
aiemmin tuosta päätöksestä tehdyn valituksen johdosta katsonut,
että rakennuslupa oli evätty virheellisin perustein ja
palauttanut asian rakennuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.
Rakennuslautakunnan ei olisi tullut asiaa uudelleen
käsitellessään hylätä hakemusta sillä perusteella, että alueella
oli voimassa rakennuskielto. Lääninoikeus kumosi rakennuslautakunnan
päätöksen ja palautti asian sille uudelleen
käsiteltäväksi.
RakennusL 100 §
RakennusL 129 §
Larma-Hallberg-Jatkola-Wirilander: Rakennuslaki ja -asetus
(1983) s. 455-456.
KHO:n päätös T:3929, A:30.9.1988:Ei muutosta. Ks. FKHO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.