Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1986

Oulun LO 21.5.1986 415/I
Yleiset ja erityiset vähennykset tuloverotuksessa - Huoltajavähennys - Ulkomaantulo
Oulun LO 21.5.1986 400/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Menon vähennyskelpoisuus - Vuokratulo - Hoitovastike
Oulun LO 21.5.1986 399/I
Päätöksen valituskelpoisuus - Verotuspaikka
Oulun LO 21.5.1986 396/I
Elinkeinotulon verotus - Luonnollinen vähennys - Ammattikirjallisuus
Turun ja Porin LO 21.5.1986 466/IV
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Ammattikirjallisuus - Opettaja
Uudenmaan LO 20.5.1986 550/IV
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Toimittaja - Videonauhuri
Uudenmaan LO 20.5.1986 328/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Eläketulo - Luonnolliset vähennykset - Jäsenmaksu
Ahvenanmaan LO 20.5.1986 64
Byggnadsärende - Byggnadslov - Byggnadsnämnd - Jäv
Uudenmaan LO 19.5.1986 620/III
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulon veronalaisuus - Ns. lomamatkaraha - Tulon hankkimisesta aiheutuneet menot - Elantokustannukset
Oulun LO 6.5.1986 376/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Matkakustannukset - Oman auton käyttö - Halvin kulkuneuvo - Kiertävä aineenopettaja
Mikkelin LO 5.5.1986 400
Viivästyskorko - Jäämämaksu - Maksuunpanovalitus - Perustevalitus
Vaasan LO 25.4.1986 1711
Verotusmenettely - Lainvoima - Asiayhteys - Asian palauttaminen
Kuopion LO 22.4.1986 323/II
Vireillepano - Kirjallinen valitus - Valittaja - Asiamies - Postitse - Lähetti - Telefax
Kuopion LO 22.4.1986 322/II
Kunnallisvalitus - Kuntajako - Äänestysaluejako - Sopimus - Julkisoikeudellinen sitovuus
Kuopion LO 18.4.1986 312/II
Valtionasiamies - Varamies - Puhevalta - Esteellisyys
Hämeen LO 16.4.1986 482/II
Perintöverotus - Testamentti
Oulun LO 15.4.1986 353/I
Hallintopakko - Ympäristöä rumentava varastoiminen - Auton pysäköimispaikka
Uudenmaan LO 7.4.1986 483/V
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Elantokustannukset - Tohtoripromootio
Pohjois-Karjalan LO 2.4.1986 155/I
Rajavyöhyke - Liikkumis- ja oleskelulupa - Hyväksyttävä syy - Ansiotoiminta - Sienestys ja marjastus
Hämeen LO 1.4.1986 386/II
Perintöverotus - Avio-oikeus - Yksipuolinen avioehtosopimus - Puolisoiden yhteinen omaisuus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.