Keski-Suomen LO 27.3.1984 436

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kokonaistulosta kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset - Vähennykset tuloverosta valtionverotuksessa - Lapsivähennys - Elatusvelvollisuusvähennys - Huoltajavähennys

Oikeuskysymyksenä oli, voitiinko verovelvolliselle myöntää alaikäisestä lapsesta samalta verovuodelta sekä elatusvelvollisuusvähennys että lapsivähennys ja huoltajavähennys.

A oli maksanut vuonna 1980 elatusapua alaikäisestä lapsestaan ajalta 11.1. - 7.10.1980 yhteensä 2.900 markkaa. Hänelle myönnettiin verotuksessa elatusvelvollisuusvähennys kunnallisverotuksessa tulosta ja valtionverotuksessa tuloverosta.

Kun A oli ilmeisesti palannut yhteiselämään puolisonsa kanssa verovuoden syksyllä, hänelle myönnettiin kunnallisverotuksessa lapsivähennys ja valtionverotuksessa huoltajavähennys, koska lapsen vanhemmat olivat verovuoden päättyessä avioliitossa.

Valtionasiamies ja kunnanasiamies valittivat lääninoikeudelle ja vaativat, että elatusvelvollisuusvähennys on poistettava, koska A on ollut verovuoden lopussa avioliitossa. Mikäli tätä vaatimusta ei hyväksytä, lapsivähennys ja huoltajavähennys on poistettava, koska molempia vähennyksiä ei voida yhtaikaa myöntää samasta lapsesta.

Lääninoikeus hylkäsi valitukset. Asiassa oli hankittu verohallituksen lausunto.

Verovuosi 1980.

TVL 36 § 1 mom 2 kohta (885/79)
TVL 36 § 3 mom (885/79)
TVL 57 § 1 mom 1 kohta (885/79)
TVL 57 § 3 mom (885/79)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.