Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1996:49

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Suomen yhtiöoikeus. Vantaa 2000.
Tekijä: Airaksinen - Jauhiainen
Sivut: 452
Yritysoikeus. 2. p. Toim. Kirsti Rissanen. Juva 2006.
Tekijä: Airaksinen - Jauhiainen
Sivut: 505
Työsuhteen ehdot. Määräytyminen, tulkinta ja muuttaminen. Vantaa 2002.
Tekijä: Engblom Matleena
Sivut: 132
Työsuhteen ehdot. 2. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Engblom Matleena
Sivut: 176
Yhdistysoikeus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 407
Yhdistysoikeus. 3. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 507
Yhdistysoikeus. 4. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 536
Yhdistysoikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 538
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1996
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 833, 834, 835
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 996
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2001
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 848
Oikeudellistuva urheilu. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 179, 244
KKO:n ratkaisut kommentein II 1998. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 355, 357
Pääomarahastot ja niiden sijoitustoiminta. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Hidén - Tähtinen
Sivut: 371
Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa. Vilna 2017.
Tekijä: Hietala - Hurmalainen - Kaivanto
Sivut: 22
Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Hietala - Hurmalainen - Kaivanto
Sivut: 22
Työsopimuslaki käytännössä 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 45, 48
Työsopimuslaki käytännössä. 2. p. Pieksämäki 2004.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 36, 39
Työsopimuslaki käytännössä. 3. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 43, 46
Työsopimuslaki käytännössä. 5. p. Vilna 2013.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 33, 36
Työsopimuslaki käytännössä. 4. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kaivanto
Sivut: 43, 46
Työsopimuslaki käytännössä. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Hietala - Kairinen - Kaivanto - Schön
Sivut: 41, 43
Työsopimus ja johtajasopimus. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 15
Työsopimus ja johtajasopimus. 5. p. Vilna 2012.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 3, 7
Työsopimus ja johtajasopimus. 6. p. Vilna 2017.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 15, 18
Uusi vuosilomalaki käytännössä. Helsinki 2005.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 27
Vuosilomalaki käytännössä. 2. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 20
Vuosilomalaki käytännössä. 3. p. Vilna 2013.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 20
Vuosilomalaki käytännössä. 4. p. Vilna 2019.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 36
Vuosilomaopas. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 26
Vuosilomaopas. Helsinki 2002. 2.p.
Tekijä: Hietala - Kaivanto
Sivut: 28
Työoikeuden perusteet. Helsinki 2019.
Tekijä: Hyttinen - Korte
Sivut: 20
Eurooppayhtiö. Pieksämäki 2005.
Tekijä: Jauhiainen - Kaisanlahti
Sivut: 189
Säätiölaki. Tallinna 2017.
Tekijä: Jauhiainen - Kaisanlahti - Kela
Sivut: 301
Työsopimuslaki. 8. p. Porvoo 1997.
Tekijä: Kahri - Hietala
Sivut: 20
Työsopimuslaki käytännössä. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kahri - Kairinen - Hietala - Kaivanto
Sivut: 46, 49
Työoikeus. 2. p. Juva 2006.
Tekijä: Kairinen - Koskinen - Nieminen - Ullakonoja - Valkonen
Sivut: 112
Työoikeus. Juva 2002.
Tekijä: Kairinen - Koskinen - Nieminen - Valkonen
Sivut: 107
Pääsykoekirja 4/1998. Turku 1998.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 55
Työoikeuden pääsisältö 1998. 3. p. Turku 1998.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 57, 64
Työoikeus perusteineen. 10. p. Raisio 2004.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 68, 76, 76
Työoikeus perusteineen. 2. p. Raisio 2009.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 77, 86
Työoikeus perusteineen. 8. p. Turku 1998.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 74, 82
Työoikeus. 5. p. Helsinki 2018.
Tekijä: Koskinen - Kairinen - Nieminen - Ullakonoja - Valkonen
Sivut: 110
Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Helsinki 2005.
Tekijä: Koskinen - Ullakonoja
Sivut: 17
Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. 3. p. Jyväskylä 2012.
Tekijä: Koskinen - Ullakonoja
Sivut: 5
Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. 4.p. Keuruu 2016.
Tekijä: Koskinen - Ullakonoja
Sivut: 19
Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. 5. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Koskinen - Ullakonoja
Sivut: 18
Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. uud. laitos. Helsinki 2009.
Tekijä: Koskinen - Ullakonoja
Sivut: 10
Työsopimuksen päättäminen uudessa oikeuskäytännössä 2. Rovaniemi 1999.
Tekijä: Koskinen Seppo
Sivut: 7
Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1997.
Tekijä: Koskinen Seppo
Sivut: 116, 117, 137
Osakeyhtiö 2. p. Helsinki 2000.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 640
Osakeyhtiö I. 5. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 590
Osakeyhtiö I. 6. p. Porvoo 2015.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 639
Osakeyhtiö I. 7. p. Keuruu 2017.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 610
Osakeyhtiö. Hki 1997.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 555
Osakeyhtiö. 3. p. Helsinki 2002.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 645
Osakeyhtiö. 4. p. Helsinki 2008.
Tekijä: Kyläkallio - Iirola - Kyläkallio
Sivut: 669
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Laine Johanna
Sivut: 596
Yhteistoimintalaki. 2016.
Tekijä: Lamponen Helena
Sivut: 58
Siviiliprosessioikeus II. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Lappalainen Juha
Sivut: 378
Työaikasäännökset. Keuruu 2019.
Tekijä: Lehto - Engblom
Sivut: 18
KKO:n ratkaisut kommentein I 1999. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 325
Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä. Joensuu 2012.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 31
Yhdistysoikeuden perusteet. Helsinki 2008.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 219
Osakeyhtiö toimijana. Porvoo 2002.
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 100, 195, 196
Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki 2005.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 382
Tasa-arvolaki työsuhteessa. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Nieminen Kimmo
Sivut: 178
Viimeisellä tuomiolla. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Paso Mirjami
Sivut: 137
Työsopimuslaki. 4. p. Juva 2007
Tekijä: Rautiainen - Äimälä
Sivut: 27
Työsopimuslaki. uud. p. Porvoo 2004.
Tekijä: Rautiainen - Äimälä
Sivut: 25
Uusi työsopimuslaki. Porvoo 2002.
Tekijä: Rautiainen - Äimälä
Sivut: 25
Hyötykonfiskaatiokanne. Vantaa 2006.
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 101
Työelämän lait 2020. Keuruu 2020.
Tekijä: Rusanen Jorma
Sivut: 2, 324
Uusi vuosilomalaki. Helsinki 2005.
Tekijä: Rusanen Jorma
Sivut: 57
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 1261
Työaikalaki käytännönläheisesti. Helsinki 2010.
Tekijä: Sainio Jarkko
Sivut: 15
KKO:n ratkaisut kommentein II 1999. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Saloheimo Jorma
Sivut: 113, 117
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 2000
Tekijä: Saloheimo Jorma
Sivut: 43
Työsopimuslaki 2001. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Tiitinen - Kröger
Sivut: 31
Työsopimusoikeus. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Tiitinen - Kröger
Sivut: 32
Työsopimusoikeus. 4. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Tiitinen - Kröger
Sivut: 37
Työsopimusoikeus. 6. p. Vilna 2012.
Tekijä: Tiitinen - Kröger
Sivut: 48
Työaikalaki 1996. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Tiitinen - Kröger - Lonka - Paanetoja
Sivut: 48
Kirjoituksia rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-di Nardo. Helsinki 2015.
Tekijä: Vainio Katri
Sivut: 281
Yritysoikeus. 4.p. Liettua 2020.
Tekijä: Villa - Airaksinen - Alén-Savikko - Bärlund - Jauhiainen - Kaisanlahti - Knuts - Kuoppamäki - Kymäläinen - Mähönen - Pihlajarinne - Raitio - Viitanen
Sivut: 632
Yritysoikeus. 3. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Villa - Airaksinen - Bärlund - Jauhiainen - Kaisanlahti - Knuts - Kuoppamäki - Kymäläinen - Mähönen - Pihlajarinne - Raitio - Rissanen - Viitanen - Wilhelmsson
Sivut: 616
Työsopimuslaki. 5.P. Vilna 2017.
Tekijä: Äimälä - Kärkkäinen
Sivut: 50
Yhteistoimintalaki. Juva 2007.
Tekijä: Äimälä - Rautiainen - Hollmén
Sivut: 28
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1996
Sivut: 829
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Sivut: 1261
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 1996
Sivut: 140

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.