Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1996:2

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Työsuhdeasioiden käsikirja 2, 7. painos, Keuruu 2021
Tekijä: Anttila - Bruun - Engblom - Hellstén - Hietala - Jarmas - Kivimäki - Lehto - Mäkelä - Penttilä - Sunnari
Sivut: 1773
Ympäristövahinkolaki. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Hollo- Utter - Vihervuori
Sivut: 288
Työnantajuus. Erityisesti konsernissa. Turku 2002.
Tekijä: Huhtala Seppo
Sivut: 124, 182, 243, 300
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Huhtamäki Ari
Sivut: 144
Vastuun samaistuksesta ja muita kirjoituksia. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1996.
Tekijä: Huttunen Allan
Sivut: 23
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Hämeenlinna 2000.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 63
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 58
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Pieksämäki 1998.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 50
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Päivitys 1998/2. Helsinki 1998.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 36
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 73
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Päivitys 1998/3. Helsinki 1999.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 47
Työoikeus. 2. p. Juva 2006.
Tekijä: Kairinen - Koskinen - Nieminen - Ullakonoja - Valkonen
Sivut: 130, 594
Työoikeus. Juva 2002.
Tekijä: Kairinen - Koskinen - Nieminen - Valkonen
Sivut: 126, 510
Työoikeuden pääsisältö 1998. 3. p. Turku 1998.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 67, 185
Työoikeus perusteineen. 10. p. Raisio 2004.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 97, 259
Työoikeus perusteineen. 2. p. Raisio 2009.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 108, 287
Työoikeus perusteineen. 8. p. Turku 1998.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 98, 209
Työtuomioistuin 50 vuotta. Toim. Pekka Orasmaa. Hki 1997.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 41
Lakimies. 2009.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 602
Työoikeus. 5. p. Helsinki 2018.
Tekijä: Koskinen - Kairinen - Nieminen - Ullakonoja - Valkonen
Sivut: 126, 879
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Koskinen Seppo
Sivut: 668
Työsopimuksen päättäminen uudessa oikeuskäytännössä. Rovaniemi 1996.
Tekijä: Koskinen Seppo
Sivut: 169, 173, 183, 184, 298
Defensor Legis. 2020.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 118
Lakimies. 2016.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 762
Lakimies. 2018.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 275, 276, 604
Liikejuridiikka. 1/2019.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 112
Piercing the Corporate Veil in Finland - A Multijurisdictional Study Aimed at Developing the Finnish Piercing Doctrine. Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta. 2020.
Tekijä: Kärki Anssi
Sivut: 1, 7, 8, 59, 66, 93, 118, 155, 160, 161, 166, 168, 169, 174, 175, 180, 201, 204, 240,
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 45 vuotta. Toim. Olli Norros, Irene Luukkonen, Erik Sirén ja Ville Raulos. Porvoo 2016.
Tekijä: Könkkölä Justus
Sivut: 210
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Laine Juhani
Sivut: 170
Suunnattu maksuton osakeanti. Vilna 2016.
Tekijä: Laine Juhani
Sivut: 36
The Principle on Employee Protection in a Merger and a Transfer of an Undertaking. Helsinki 2008.
Tekijä: Lamponen Helena
Sivut: 288
Välipääomarahoitusinstrumentit. Tallinna 2015.
Tekijä: Lautjärvi Kari
Sivut: 169
Liikejuridiikka 2/2018. Toim. Matti Rudanko ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2018.
Tekijä: Lindholm Micke
Sivut: 37, 42, 49
Business Law Forum 2011. Vantaa 2011.
Tekijä: Lith Mimosa
Sivut: 84
Osakeyhtiö I. Yleiset opit. Porvoo 2006.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 143
Aktiebolag I. Allmänna läror. 3. VPPL. Vilna 2016.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 292, 325
Osakeyhtiö I. Yleiset opit. 3. p. Tallinna 2015.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 273, 411
Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938-30/8.1998. Toim. Anne Kumpula. Turku 1998.
Tekijä: Mähönen Jukka
Sivut: 244
Tulo ja pääoma. Helsinki 2001.
Tekijä: Mähönen Jukka
Sivut: 169
Osakeyhtiö toimijana. Porvoo 2002.
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 47
Oikeustieto 2/2015.
Tekijä: Nyström Patrik
Sivut: 4
Oikeustieto. 4/2014.
Tekijä: Nyström Patrik
Sivut: 10
Patenttioikeus. 2. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Oesch - Pihlajamaa
Sivut: 185
Patenttioikeus. 3.p. Tallinna 2014.
Tekijä: Oesch - Pihlajamaa - Sunila
Sivut: 189, 312
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Pihlajarinne - Havu - Vesala
Sivut: 596
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Rasinkangas Sari
Sivut: 31
Palkkahallinnon käsikirja 2002. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Saarinen - Pietarinen-Björklund
Sivut: 571
Palkkahallinnon käsikirja. Päivitys 1/2003. Luku 10. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 85
Työsuhdeasioiden käsikirja II. 6. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 903
Työsuhdeasioiden käsikirja. 4. p. Hki 1996.
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 596
Työsuhdeasioiden käsikirja. 5.p. Jyväskylä 2003
Tekijä: Saarinen Mauri
Sivut: 1235
Osakeyhtiön jakaminen tuloverotuksessa. Keuruu 2016.
Tekijä: Saarinen Sirkka
Sivut: 96
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 226
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2006.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 365
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 404
Lakimies. 2010.
Tekijä: Sjögrén Helena
Sivut: 988
Työtuomioistuin 50 vuotta. Toim. Pekka Orasmaa. Hki 1997.
Tekijä: Sulkunen Olavi
Sivut: 174
Sopimus, kompetenssi ja kolmas. Jyväskylä 2001. SLY 227.
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 291, 292
Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa 1948 - 2/6-2018. Toim. Jukka Mähönen, Pasi Pölönen ja Veikko Vahtera. Helsinki 2018.
Tekijä: Timonen Pekka
Sivut: 326, 329, 330
KKO:n ratkaisut kommentein I 2004. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Timonen Pekka
Sivut: 223
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Timonen Pekka
Sivut: 155, 157, 158, 164
KKO:n ratkaisut kommentein I 2018. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2018.
Tekijä: Timonen Pekka
Sivut: 167, 168
KKO:n ratkaisut kommentein II 2017. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2018.
Tekijä: Timonen Pekka
Sivut: 416, 417, 421
Verotus 5/2021
Tekijä: Torkkel Timo
Sivut: 551
Defensor Legis. 2018.
Tekijä: Vahtera Veikko
Sivut: 260, 261, 265, 267, 268, 269, 270
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1998
Tekijä: Valkonen Mika
Sivut: 74, 79
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Valkonen Mika
Sivut: 101, 104
Kollektiiviperusteinen irtisanomissuoja. Rovaniemi 2001.
Tekijä: Valkonen Mika
Sivut: DL 1998 s 74, 79, DL 1999 s 101, 104
Tukikirje vakuutena. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 362
Yritysoikeus. 4.p. Liettua 2020.
Tekijä: Villa - Airaksinen - Alén-Savikko - Bärlund - Jauhiainen - Kaisanlahti - Knuts - Kuoppamäki - Kymäläinen - Mähönen - Pihlajarinne - Raitio - Viitanen
Sivut: 190
Vahingonkorvaus. Laki ja käytännöt. Porvoo 2011.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 49, 50
Työsopimuslaki. 5.P. Vilna 2017.
Tekijä: Äimälä - Kärkkäinen
Sivut: 457
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 1996
Sivut: 9

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.