Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

PrVk:1994-MI-25

Toimielin: Perustuslakivaliokunta
Käsittelypäivämäärä:
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Avoin, tehokas ja riippumaton. Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Toim. Tia Tuominen. Helsinki 2010.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 28, 32
Oikeussuojan ulottuvuus hallinossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 71, 73, 238, 259, 267, 268, 269
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXVI. Toim. Mika Hemmo. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 14, 23
Köyhät ja laki. Vammala 1996. SLY A 210.
Tekijä: Aerschot Paul van
Sivut: 246
Sosiaaliturvan rajoilla. Toim. Laura Kalliomaa-Puha ja Anna-Kaisa Tuovinen. Rovaniemi 2017.
Tekijä: Aerschot Paul van
Sivut: 238
Kilpailu ja sopimus. Sastamala 2011.
Tekijä: Aine Antti
Sivut: 117
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Toim. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström. Porvoo 2011.
Tekijä: Aine Antti
Sivut: 168
Henkilötietojen käsittely työelämässä. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Alapuranen - Lehtonen - Koskinen - Wiberg
Sivut: 27, 338
Tietosuojakäsikirja johdolle. 2. p. Tallinna 2016.
Tekijä: Andreasson - Koivisto - Ylipartanen
Sivut: 27
Yhdenvertaisuuslaki kommentein. Vilna 2019.
Tekijä: Anttila - Kiiskinen - Kortteinen - Lavapuro - Nieminen - Ojanen - Ylhäinen
Sivut: 9, 17, 47
Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Helsinki 2013.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 82, 83, 92, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 116, 141
Oikeustiede. Jurisrudentia. XXXVIII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 83
Opetuslainsäädännön käsikirja. Helsinki 2004.
Tekijä: Arajärvi - Aalto-Setälä
Sivut: 24
Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Toim. Juho Saari ja Anne Birgitta Yeung. Helsinki 2007.
Tekijä: Arajärvi - Sakslin
Sivut: 58, 59
Johdatus sosiaalioikeuteen. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 48, 78, 482, 533
Juhlakirja Teuvo Pohjolainen 1945 - 14/10-2005. Toim. Tarmo Miettinen. Helsinki 2005.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 255, 256
Koulutusoikeus. Liettua 2021.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 27, 84, 86, 88, 112, 162, 242, 243, 459, 463, 506, 563
Lapsen oikeudet koulussa. Toim. Suvianna Hakalehto. Turku 2015.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 21
Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuu 2006.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 33, 34, 49, 50, 51, 56, 59, 80, 94, 157
Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet - aiheen kartoitusta. Toim. Pentti Arajärvi ja Anne Korhonen. Joensuu 2009.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 2, 6, 10, 16, 17
Toimeentuloturvan oikeellisuus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 2, 3, 37, 43, 63, 75, 82, 86, 97, 98, 102, 104, 125, 140, 206, 212, 221, 223, 252, 255, 256, 374, 391, 392, 407
Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko. Vilna 2016.
Tekijä: Araneva Mirjam
Sivut: 3
Lastensuojelun perhehoito. Vilna 2018.
Tekijä: Araneva Mirjam
Sivut: 23
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2020.
Tekijä: Boucht Johan
Sivut: 219, 222, 247
Tasa-arvolaki. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Bruun - Koskinen
Sivut: 141
Oikeus. 2/2016.
Tekijä: Bruun Kari
Sivut: 252
Lakimies. 2020.
Tekijä: Dahlberg - Paso
Sivut: 933
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Eerola Risto
Sivut: 1238
Kansanedustajan ja ministerin esteellisyys ja sidokset. Helsinki 1998.
Tekijä: Eilavaara - Hytönen
Sivut: 18, 27
Valtion omistajavalta. Helsinki 1999.
Tekijä: Eilavaara - Sarja
Sivut: 294
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2017.
Tekijä: Eklund Mia
Sivut: 901, 912
Terveyskantelun oikeusperusteet. Helsinki 2007.
Tekijä: Ellilä Kalevi
Sivut: 98, 138, 150, 156, 159, 399, 530, 538
Yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely. Helsinki 2019.
Tekijä: Engelberg Matti
Sivut: 228
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 1085
Urheilijaa suojaavat perusoikeudet. Tampere 2005.
Tekijä: Eskuri Jari
Sivut: 23, 27, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 53
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 177
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1997
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 313
Puolustajan rooli. Vilna 2018.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 71
Rikosasianajajan käsikirja. 2. p. Vilna 2021.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 74
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 146, 153, 233
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 145, 151
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 25
Allmän straffrätt. Helsingfors 2001.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 36, 44, 51
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2008.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 545
Yleinen rikosoikeus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 29, 34
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Grönqvist Kaj
Sivut: 434
Matkalla pohjoiseen. Professori Jyrki Virolaisen juhlakirja 26.2.2003. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2003.
Tekijä: Guttorm Aimo
Sivut: 60
Saamelaisten itsehallinto Suomessa - dynaaminen vai staattinen? Rovaniemi 2018.
Tekijä: Guttorm Juha
Sivut: 93, 97, 189
Virallisperiaate tuloverotuksessa ja tuloveroprosessissa. Vammala 2001. SLY A 229.
Tekijä: Haapaniemi Matti
Sivut: 467
Kuka vastaa työturvallisuudesta. Turku 1998.
Tekijä: Hahto Vilja
Sivut: 29
Defensor Legis. 2017.
Tekijä: Hakalehto - Helander
Sivut: 942, 949, 954
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 666
Lapsen oikeudet koulussa. Toim. Suvianna Hakalehto. Turku 2015.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 55
Avoin, tehokas ja riippumaton. Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Toim. Tia Tuominen. Helsinki 2010.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 51
Lakimies 2005.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 864
Muuttuva sosiaalioikeus. Toim. Sakari Hänninen, Toomas Kotkas, Eeva Nykänen, Marja Pajukoski ja Maija Sakslin. Vantaa 2013.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 304
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXVI. Toim. Mika Hemmo. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 110
Oppilaan oikeudet opetustoimessa. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 44, 276
Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 70, 98, 107, 251, 384, 385
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 728, 729
Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa. Helsinki 2012.
Tekijä: Hakamies Kaarlo
Sivut: 54
Yhdistysoikeus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 40, 45, 46
Yhdistysoikeus. 3. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 41, 42, 53, 56
Yhdistysoikeus. 4. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 40, 41, 53
Yhdistysoikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Halila - Tarasti
Sivut: 35, 36, 48, 50
Oikeudellistuva urheilu. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 390, 394, 395, 399
Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 1998. 21. nide. Toim. Kari-Pekka Tiitinen Helsinki 1999.
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 18
Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Vammala 2000. SLY A 224.
Tekijä: Halila Leena
Sivut: 139
Maankäyttö- ja rakennuslaki. 2. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Hallberg - Haapanala - Koljonen - Ranta
Sivut: 626
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Hallberg - Haapanala - Koljonen - Ranta
Sivut: 532
Maankäyttö- ja rakennuslaki. Vilna 2015.
Tekijä: Hallberg - Haapanala - Koljonen - Ranta - Reinikainen
Sivut: 986
Perusoikeudet. Juva 1999.
Tekijä: Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori - Viljanen
Sivut: 36, 54, 57, 103, 104, 117, 137, 138,140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 163,165, 168, 169, 171, 174, 175, 178, 179, 182, 183, 185,198, 225, 228, 237, 252, 302, 303, 312, 315, 319, 343, 345, 357, 370, 372, 373, 374, 383, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 409, 411, 414, 415, 437, 444, 456, 459, 515, 520, 555, 558, 575, 583, 584, 589, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 610, 613, 618, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 649, 669, 675, 686, 689, 690, 695, 712, 716, 722, 725, 726, 727, 731
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 34, 54, 57, 787, 856, 865, 869
Puheenvuoro oikeusvaltiosta. Vaasa 2013.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 46, 66, 70
The Rule of Law. Helsinki 2004.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 83
Poliisin salainen tiedonhankinta. Viljandi 2014.
Tekijä: Hankilanoja Arto
Sivut: 14
Kuntalaki. 4. p. Juva 2009.
Tekijä: Hannus - Hallberg - Niemi
Sivut: 48
Defensor Legis. 2022.
Tekijä: Harju Ilkka
Sivut: 757
Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 5. p. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 41, 51
Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 8. p. Vilna 2012.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 50, 63
Kuntalaki - taustat ja tulkinnat. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 32
Kuntalaki - taustat ja tulkinnat. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 34
Kuntalaki - taustat ja tulkinnat. 3. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 29, 34
Kuntalaki - taustat ja tulkinnat. 4. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 32, 38
Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. 10. p. Vilna 2019.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 74, 90
Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. 9. p. Vilna 2015.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 75, 90
Kuntalaki. Taustat ja tulkinnat. 7. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Harjula - Prättälä
Sivut: 45, 56
Yksityisen turvallisuusalan valvonta. Vaasa 2016.
Tekijä: Hautamäki Tarja
Sivut: 32, 119, 127, 152
Lakimies. 2011.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 83
Lakimies. 2014.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 258
Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta. Jyväskylä 2002. SLY A 232.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 134, 170, 174, 176, 189, 196, 271
Oikeus rakentaa. Helsinki 2017.
Tekijä: Heinilä Aleksi
Sivut: 87, 88, 419
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Heinonen - Lavapuro
Sivut: 11
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2007. Toim. Tapio Määttä. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Heinonen Hilkka
Sivut: 320
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Heinonen Tuuli
Sivut: 210
Biolääketiede, tutkimus ja oikeus. Toim. Raimo Lahti. Helsinki 2012.
Tekijä: Helander Merike
Sivut: 70, 72
Lapsen oikeudet koulussa. Toim. Suvianna Hakalehto. Turku 2015.
Tekijä: Helander Merike
Sivut: 97
Perusoikeudet EU:ssa. Toim. Liisa Nieminen. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Helander Petri
Sivut: 127
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Helenelund Jan-Erik
Sivut: 619
Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten. Vilna 2019.
Tekijä: Helenius Dan
Sivut: 58
Huolto- ja tapaamispäätöksen täytäntöönpano. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Helin - Linna - Rintala
Sivut: 136
Varallisuus, vakuudet ja velkojat. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 1952-9/6-2012. Toim. Tero Iire. Porvoo 2012.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 20
Esitutkinta ja pakkokeinot. Liettua 2012.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 1025
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 50, 59, 1112
Esitutkinta ja pakkokeinot. 2.p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Helminen - Lehtola - Virolainen
Sivut: 38
Esitutkinta ja pakkokeinot. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Helminen-Lehtola-Virolainen
Sivut: 88, 479, 481
Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8-2010. Toim. Erno Anttila ja Mikael Koillinen. Porvoo 2010.
Tekijä: Herala Nina
Sivut: 11, 18
Toimivallan jako Pohjoismaiden kaavoituksessa. Vaasa 1997.
Tekijä: Herala Nina
Sivut: 84, 152
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2002.
Tekijä: Herler Casper
Sivut: 392
Kunta. Kunnallisen itsehallinnon perusteet. 2. p. Tampere 2011.
Tekijä: Heuru - Mennola - Ryynänen
Sivut: 54
Hyvä hallinto. Helsinki 2003.
Tekijä: Heuru Kauko
Sivut: 96, 132, 174, 179, 379
Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Heuru Kauko
Sivut: 15, 25, 28, 48, 52, 150, 152, 154, 158, 216, 219, 249
Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus 1809-2009. Toim. Kari Raulos, Pertti Välimäki ja Timo Esko. Juva 2009.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 323, 326, 329
Festskrift tillägnad professor Edward Andersson. Vammala 2003.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 63
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 762, 764, 765, 768
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 1168, 1171
Neljännesvuosisata Justuksen kanssa. Toim. Petra Sund-Norrgård, Marcus Norrgård ja Santeri Jusslin. Helsinki 2016.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 86
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 18, 26
Juhlajulkaisu Erkki Johannes Hollo 1940 - 28.11.2000. Toim. Pekka Vihervuori, Kari Kuusiniemi ja Jari Salila. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Hilden Mikael
Sivut: 90, 92
Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Vantaa 2006.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 40
Kunnallinen viranhaltija. Oikeudellisen aseman sääntely. Helsinki 2006.
Tekijä: Hirvonen - Mäkinen
Sivut: 3, 373
Uskonnonvapaus monikulttuuristuvassa koulussa. Vaasa 2014.
Tekijä: Hokkanen Pete
Sivut: 15, 26, 75, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 313
Ympäristönsuojeluoikeus. Vantaa 2001.
Tekijä: Hollo Erkki J
Sivut: 474
Lakimies. 2011.
Tekijä: Hovila - Neuvonen
Sivut: 529
Matkailuoikeus. Toim. Mirva Lohiniva-Kerkelä. Tampere 2012.
Tekijä: Hovila Ilari
Sivut: 323
Oikeus. 2015.
Tekijä: Hovila Maarit
Sivut: 290
Juhlakirja Esko Riepula 1941 - 2.2.2001. Toim. Ilpo Paaso. Tampere 2001.
Tekijä: Huhtanen Raija
Sivut: 226
Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta. Toim. Paul van Aerschot, Paula Ilveskivi ja Kirsi Piispanen. Hki 1998.
Tekijä: Huhtanen Raija
Sivut: 181, 184
Muuttuva sosiaalioikeus. Toim. Sakari Hänninen, Toomas Kotkas, Eeva Nykänen, Marja Pajukoski ja Maija Sakslin. Vantaa 2013.
Tekijä: Huhtanen Raija
Sivut: 165, 167, 171, 172
Oikeus. 2011.
Tekijä: Huomo-Kettunen Merita
Sivut: 40
Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Huovila Mika
Sivut: 51
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Huovila Mika
Sivut: 28, 72, 78
Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media. Jyväskylä 2004. SLY A 248.
Tekijä: Huovinen Sakari
Sivut: 377
Oikeus 2005.
Tekijä: Hurskainen Aimo
Sivut: 66
Julkisen vallan oikeudelliset perusteet - johdatus julkisoikeuteen. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Husa - Pohjolainen
Sivut: 202
Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. 4. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Husa - Pohjolainen
Sivut: 212
Defensor Legis. 2007.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 283
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1998
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 195
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 790
Juhlakirja Pentti Arajärvi 1948 - 2/6-2008. Toim. Tarmo Miettinen ja Matti Muukkonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 19, 20
Lakimies. 2006.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 646, 654
Lakimies. 2007.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 190
Lakimies. 2014.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 930
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 132, 136, 140
Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi - oikeuden ja politiikan välisiä rajankäyntejä. Vammala 2004.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 70
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 25
Teollisoikeudellisia kirjoituksia VIII. Toim. Katariina Sorvari. Turku 2007.
Tekijä: Huttunen Anniina
Sivut: 10, 15
Copyright, mass use and exclusivity. Helsinki 2006.
Tekijä: Huuskonen Mikko
Sivut: 109
Oikeus. 2012.
Tekijä: Hyttinen Sanna
Sivut: 507
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 20, 148, 249, 251, 259, 262
Kiinteistönmuodostamisoikeus I. Yleiset opit. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Hyvönen Veikko O
Sivut: 189, 191, 193, 195, 200
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXI. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Hyvönen Veikko O
Sivut: 25, 28, 30
Lakimies. 2013.
Tekijä: Häkkinen Timo
Sivut: 135
Rakennusoikeuden sääntely. Helsinki 2016.
Tekijä: Häkkänen Martti
Sivut: 49, 509
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Hällström Minna
Sivut: 239
Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Toim. Raimo Lahti ja Timo Ojala. Saarijärvi 2004.
Tekijä: Hällström Minna-Liisa
Sivut: 40
Oikeus. 2013.
Tekijä: Hänninen Sakari
Sivut: 263, 264, 270
Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö. Vammala 2006.
Tekijä: Häyrynen Janne
Sivut: 369, 370, 396
Oikeus. 2008.
Tekijä: Hölttä Kalevi
Sivut: 82
Toimintaoikeudet ja työtaisteluvapaus. Helsinki 2012.
Tekijä: Hölttä Kalevi
Sivut: 45, 107, 152, 156, 251
Hets mot folkgrupp. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Illman Mika
Sivut: 8, 9, 14, 26, 33, 66, 67, 165, 170, 171, 174, 180, 208, 209, 231
Oikeus. 2012.
Tekijä: Illman Mika
Sivut: 211
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2004.
Tekijä: Illman Mika
Sivut: 659
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2008.
Tekijä: Illman Mika
Sivut: 145
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Ilveskivi Paula
Sivut: 776, 777, 778
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Ilveskivi Paula
Sivut: 45
Internet-oikeus. Helsinki 2009.
Tekijä: Innanen - Saarimäki
Sivut: 11, 24
Internetoikeus. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Innanen - Saarimäki
Sivut: 11, 22, 23
Hovioikeusmenettely. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 35
Uudistuva rikosprosessi. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 29
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Jonkka Jaakko
Sivut: 1257, 1258
Matkalla pohjoiseen. Professori Jyrki Virolaisen juhlakirja 26.2.2003. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2003.
Tekijä: Jonkka Jaakko
Sivut: 143
Suomen poliisilehti. 1998
Tekijä: Jonkka Jaakko
Sivut: 138
Julkiset palvelut ja koulujen markkinoinnin säännöt. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Junkkari Tuuli
Sivut: 49, 64, 100
Oikeus. 2019.
Tekijä: Junni Jussi
Sivut: 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
Demokratian dilemma. Tampere 2013.
Tekijä: Juntunen Hannu
Sivut: 194, 196, 198
Esivalta olemme me. Vaajakoski 2008.
Tekijä: Juntunen Hannu
Sivut: 115, 118, 119, 120, 121, 152
Oikeus. 2008.
Tekijä: Juntunen Hannu
Sivut: 106
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 389, 418, 421
Valtiosääntöoikeus. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 376, 401, 403
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 176, 179, 180
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 746, 749
Uusi perustuslakimme. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 292
Valta ja vapaus. Helsinki 2003.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 483, 485, 486, 496
Valta ja vapaus. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 193, 195
Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksin. Tampere 2000.
Tekijä: Jääskeläinen - Syrjänen
Sivut: 59, 77
Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. 2.p. Hämeenlinna 2003.
Tekijä: Jääskeläinen - Syrjänen
Sivut: 93, 118
Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. 3. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jääskeläinen - Syrjänen
Sivut: 103, 136
Maankäyttö- ja rakennuslaki. 4. p. Riika 2014.
Tekijä: Jääskeläinen - Syrjänen
Sivut: 114
Maankäyttö- ja rakennuslaki. 5. p. Tallinna 2018.
Tekijä: Jääskeläinen - Syrjänen - Hurmeranta - Wähä
Sivut: 120, 163
Syyttäjä tuomarina. Vammala 1997. SLY A 213.
Tekijä: Jääskeläinen Petri
Sivut: 17, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187
Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa. Helsinki 2012.
Tekijä: Kadoch Rebecca
Sivut: 5, 158
Kollektiivisopimukset ja työrauha. Turku 2012.
Tekijä: Kairinen - Lamminen - Murto - Rikkilä - Uhmavaara
Sivut: 103, 120, 121, 122, 123, 143
Oikeus. 2022.
Tekijä: Kalenius - Rautiainen - Järvinen
Sivut: 92, 104
Rangaistava menettely ja rikosvastuu kolmannen maan kansalaisen luvattomaan työntekoon liittyvissä rikoksissa. Jyväskylä 2015.
Tekijä: Kallio Heikki
Sivut: 50
Taiteen ja kultuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö. Toim. Ilkka Heiskanen, Anita Kangas ja Ritva Mitchell. Tallinna 2015.
Tekijä: Kangas - Pirnes
Sivut: 35
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Karapuu - Lavapuro
Sivut: 693, 701, 702, 704, 708
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Karapuu Heikki
Sivut: 871
Omistus, sopimus, vaihdanta. Juhlakirja Leena Kartiolle. Toim. Eva Tammi-Salminen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 75
Esineoikeuden perusteet. 2. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 235
Varallisuus, vakuudet ja velkojat. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 1952-9/6-2012. Toim. Tero Iire. Porvoo 2012.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 146
Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta. Sastamala 2012.
Tekijä: Karvonen-Kälkäjä Anja
Sivut: 108, 204, 209, 214, 224, 231
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Kauppi Arto
Sivut: 792
Oikeus ja oikeudenmukaisuus. Oikeustieteen päivät 3.-4.6.1999 Joensuussa. Toim. Veli Matti Thure. Joensuu 1999.
Tekijä: Kauppi Arto
Sivut: 331, 332
Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta. Vantaa 2007.
Tekijä: Kauppi Arto
Sivut: 86, 90, 92, 93, 258, 263, 268, 344
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Kavonius Petter
Sivut: 95
Tarpeidenmukainen oikeusperiaateajattelu. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Kavonius Petter
Sivut: 453
Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Helsinki 2008.
Tekijä: Keravuori - Rusanen
Sivut: 14, 104, 204, 333, 336, 349, 350, 434
Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä. Helsinki 2010.
Tekijä: Kerttula Timo
Sivut: 22, 62, 237
Lakimies. 2016.
Tekijä: Kettunen Merita
Sivut: 483
Hallinnollinen sanktiointi. Turku 2011.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 204, 206
KKO:n ratkaisut kommentein I 2008. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 335
Lakimies. 2008.
Tekijä: Kiiski Kimmo Ilmari
Sivut: 257, 259
Urheilijan yksityiselämän suojan suhde sananvapauteen. Turku 2010.
Tekijä: Kinnari Päivi
Sivut: 7, 8, 9, 10
Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä. Sastamala 2012.
Tekijä: Kinnunen Essi
Sivut: 147
Tekijänoikeuden tekniset suojakeinot ja teosten yksityinen käyttäminen. Turku 2003.
Tekijä: Kinnunen Inari
Sivut: 68
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLIX. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2016.
Tekijä: Kirvesniemi Laura
Sivut: 31, 35, 42
Oikeutetusta puuttumisesta luottamukselliseen viestiin. Turku 2000.
Tekijä: Kiviniemi Pekka
Sivut: 63, 74
Tekijänoikeus omaisuutena. Helsinki 2016.
Tekijä: Kivistö Martti
Sivut: 462, 463
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 581
Julkisoikeudellinen perusteettoman edun palautusvelvollisuus. Turku 2000.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 73, 85
Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeusperiaatteena. Sastamala 2012.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 354
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2001
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 506
Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Juhlajulkaisu Ahti Laitinen 1946 - 24/4-2006. Toim. Timo Ahonen. Vammala 2006.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 93
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 5a/2002.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 12
Talousrikos Venäjällä. Jyväskylä 2012.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 218
Hyvän hallinnon muunnelmat. Sastamala 2011.
Tekijä: Koivisto Ida
Sivut: 142
Johdatus hyvään hallintoon. Helsinki 2014.
Tekijä: Koivisto Ida
Sivut: 99
Lakimies. 2018.
Tekijä: Koivisto Ida
Sivut: 634, 635
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 131, 243
Lakimies 6/2021
Tekijä: Koivukari Kristiina
Sivut: 967, 975, 976, 977
Biodiversiteettiä turvaavat oikeudelliset periaatteet ja mekanismit. Jyväskylä 2003. SLY A:243
Tekijä: Kokko Kai
Sivut: 224
Defensor legis. 2020.
Tekijä: Kokko Kai
Sivut: 283
Miljörättens grunder. Vilna 2019.
Tekijä: Kokko Kai
Sivut: 150
Oikeus kansainvälisessä maailmassa. Ilkka Saraviidan juhlakirja. Toim. Markus Aarto ja Markku Vartiainen. Helsinki 2008.
Tekijä: Kokko Kai
Sivut: 314
Ympäristöoikeuden perusteet. Keuruu 2017.
Tekijä: Kokko Kai
Sivut: 127
Lakimies. 2019.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 293, 297, 308
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLVII. Helsinki 2014.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 97, 98, 99, 104
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Konstari Timo
Sivut: 943
Talousrikokset rikos- ja prosessioikeuden yhtymäkohdassa. Vammala 2004. SLY A 249.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 21, 54
Työelämän uusi tietosuoja. Helsinki 2004.
Tekijä: Korhonen - Koskinen - Ojanen - Pesonen
Sivut: 37, 38, 39
Sananvapaus, urheilussa sallittava kielenkäyttö ja siihen liittyvät seuraamukset. Tampere 2008.
Tekijä: Korhonen Sami
Sivut: 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 42, 44
Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja. Turenki 2016.
Tekijä: Korja Juhani
Sivut: 224, 226, 227
Yleinen rikosoikeus. 3. p. Keuruu 2020.
Tekijä: Korkka-Knuts - Helenius - Frände
Sivut: 18, 55, 79
Liikejuridiikka 2/2021
Tekijä: Korpisaari - Kukorelli
Sivut: 194
Tietosuoja. 2. p. Helsinki 2022.
Tekijä: Korpisaari - Pitkänen - Warma-Lehtinen
Sivut: 10, 671
Johdatus viestintäoikeuteen. Helsinki 2016.
Tekijä: Korpisaari Päivi
Sivut: 38
Liikejuridiikka 1/2018. Toim. Matti Rudanko ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2018.
Tekijä: Korpisaari Päivi
Sivut: 54
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Korvenmaa Jenni
Sivut: 254
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Koskelo Pauliine
Sivut: 114
Lakimies. 2022.
Tekijä: Koskentausta Lauri
Sivut: 1152
Liikejuridiikka 1/2021. Toim. Matti Rudanko ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2021.
Tekijä: Koskentausta Lauri
Sivut: 14
Työkyvytön? Terveydentilatietojen käsittelystä työelämässä. Helsinki 2008.
Tekijä: Koskinen - Alapuranen - Arola - Heino - Lehtonen - Ullakonoja - Virta
Sivut: 125
Henkilötietojen käsittely työelämässä. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Koskinen - Alapuranen - Heino - Lehtonen
Sivut: 33, 358
Henkilötietojen käsittely työelämässä. Tallinna 2005.
Tekijä: Koskinen - Alapuranen - Heino - Salli
Sivut: 40
Työoikeus. 5. p. Helsinki 2018.
Tekijä: Koskinen - Kairinen - Nieminen - Ullakonoja - Valkonen
Sivut: 213
Päihteet - tupakka, alkoholi ja huumeet palvelussuhteen ongelmina. Helsinki 2007.
Tekijä: Koskinen - Kilpeläinen - Laakso
Sivut: 29
Virkamiesoikeuden perusteet. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 110
Virkamiesoikeuden perusteet. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 122
Virkamiesoikeuden perusteet. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 134
Virkamiesoikeuden perusteet. 8.p. Vilna 2019.
Tekijä: Koskinen - Kulla
Sivut: 164
... ja lisäksi tuomitaan menettämään sotilasarvonsa. Tampere 2011.
Tekijä: Koskinen Jussi
Sivut: 209, 342
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1999
Tekijä: Koskull Anders von
Sivut: 312
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2002.
Tekijä: Koskull Anders von
Sivut: 638
Kuntalehti. 2003/21.
Tekijä: Kotimäki Jari
Sivut: 51
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Koulu Riikka
Sivut: 377
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Kukkonen Reima
Sivut: 198, 200
Julkisuus ja henkilötietojen suoja viranomaistoiminnassa. Turku 2014.
Tekijä: Kulla - Koillinen
Sivut: 169
Lakimies. 2015.
Tekijä: Kulla Heikki
Sivut: 160
Global Bioversity. 3rd Finnish Conference of International Environmental Law. Ed. by Erkki J. Hollo, Mikko Kuoppala, Kirsi Miettunen and Kari Takamaa. Hki 1997.
Tekijä: Kumpula Anne
Sivut: 131
Yhdenvertaisuus ja syrjintä työelämässä. Helsinki 2008.
Tekijä: Kuoppamäki Markku
Sivut: 24
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1996
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 54
Sananvapaus. Helsinki 2015.
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 28, 166
Kunnan raja. Tampere 2009.
Tekijä: Kuotola Yrjö
Sivut: 146
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö. Jyväskylä 2003. SLY A:244
Tekijä: Kurenmaa Tero
Sivut: 53, 363
Tidskrift,utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2011.
Tekijä: Kurki Visa
Sivut: 306
Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa. Helsinki 2011.
Tekijä: Kuuliala Matti
Sivut: 5, 82, 127
Neuvonta hallinnossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 129, 143
Oikeusasiamiesinstituutio. Helsinki 2011.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 140, 367, 421
Ympäristöoikeus. 2. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Kuusiniemi - Ekroos - Kumpula - Vihervuori
Sivut: 800, 844
Juhlajulkaisu Juhani Wirilander 1935 - 30/11-2005. Toim. Jarno Tepora, Mikko Tulokas ja Pekka Vihervuori. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kuusiniemi Kari
Sivut: 235
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Kuusiniemi Kari
Sivut: 66, 68
Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 1998. Toim. Erkki J. Hollo. Helsinki 1998.
Tekijä: Kuusiniemi Kari
Sivut: 16, 17, 20, 21, 27, 57, 73, 75
Yleishallinto-oikeus. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Laakso - Suviranta - Tarukannel
Sivut: 22
Encyclopaedia Iuridica Fennica V. Toim. Heikki E. S. Mattila, Olli Mäenpää, Matti Niemivuo, Ilkka Saraviita, Kaarlo Tuori ja Kauko Wikström. Jyväskylä 1997. SLY C 28.
Tekijä: Laakso Seppo
Sivut: 1232
Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampere 2012.
Tekijä: Laakso Seppo
Sivut: 289, 291
Kiinteän omaisuuden perustuslainsuoja. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Laaksonen Kalevi
Sivut: 127, 130, 137, 138, 159, 236, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 265, 268, 286, 288, 289, 479, 480, 483, 560, 572, 579, 639
Juhlakirja Pekka Hallberg 1944 - 12/6-2004. Toim. Risto Nuolimaa, Pekka Vihervuori ja Hannele Klemettinen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 212
Lakimies. 2009.
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 496
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1995
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 945
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 931, 933, 934, 935, 938
Nykyajan rikosoikeus II. Toim. Raimo Lahti. Hki 1997.
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 11
Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII. Pekka Koskiselle 1.1.2003 omistettu. Toim. Raimo Lahti ja Tapio Lappi-Seppälä. Vammala 2003.
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 147
Suunnattu maksuton osakeanti. Vilna 2016.
Tekijä: Laine Juhani
Sivut: 139
Oikeus. 2020.
Tekijä: Laitinen - Kauppi - Lohiniva-Kerkelä - Nikupeteri - Lappi
Sivut: 198
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Lakanen Tapio
Sivut: 53
Lakimies. 2018.
Tekijä: Lammi Sonja
Sivut: 544, 546, 553, 554
Työtaisteluoikeuden sisältö, rajat ja suoja. Turku 2020.
Tekijä: Lamminen Johannes
Sivut: 174, 476, 197, 198, 199
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 138, 143, 209
Prosessioikeus. Juva 2003.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 155
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2003
Tekijä: Lappi-Seppälä Tapio
Sivut: 756, 759
Rikosten seuraamukset. Porvoo 2000.
Tekijä: Lappi-Seppälä Tapio
Sivut: 39
Tuomarin rooli. Vammala 1995. SLY A 204.
Tekijä: Laukkanen Sakari
Sivut: 98
Sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet syrjäkunnissa. Sastamala 2016.
Tekijä: Lavapuro - Ojanen - Rautiainen - Valtonen
Sivut: 14, 35, 111
KKO:n ratkaisut kommentein II 2002. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 238
Lakimies 2005.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 961, 966
Lakimies. 2008.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 604
Lakimies. 2009.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 77, 286
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 417
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 153, 176
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 87, 88, 89, 90, 93, 101
Perustuslakihaasteet. Toim. Matti Wiberg. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 91
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. Toim. Timo Ahonen. Turku 2001.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 141
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 13, 34, 77, 161, 170, 205
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Lehtimäki Liisa
Sivut: 1295
Terveysoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Lehtonen - Lohiniva-Kerkelä - Pahlman
Sivut: 81
Defensor Legis. 2008.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 551, 552, 553
In memoriam Kari S. Tikka 1944-2006. Toim. Edward Andersson, Kai Kalima, Timo Viherkenttä ja Pekka Vihervuori. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 145
Potilaan yksityisyyden suoja. Vammala 2001. SLY A 230.
Tekijä: Lehtonen Lasse
Sivut: 47, 206
Terveydenhuollon ammattihenkilön salassapitovelvollisuus. Saarijärvi 2003.
Tekijä: Lehtonen Lasse
Sivut: 31, 33
Viestintäoikeus. Vantaa 2002.
Tekijä: Lehtonen Lasse
Sivut: 249
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Lehtonen Niina
Sivut: 181, 193, 213
Kirkko ja perusoikeudet. Saarijärvi 2003. SLY E 6.
Tekijä: Leino Pekka
Sivut: 7, 175, 282
Viestintäoikeuden vuosikirja 2017. Toim. Päivi Korpisaari. Helsinki 2018.
Tekijä: Leinonen - Alavesa
Sivut: 85
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 238, 241, 245, 246
Oikeus ja oikeudenmukaisuus. Oikeustieteen päivät 3.-4.6.1999 Joensuussa. Toim. Veli Matti Thure. Joensuu 1999.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 34, 39
Riita-asian valmistelu todistusaineiston osalta. Vammala 1998. SLY A 217.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 65, 70
Biolääketiede, tutkimus ja oikeus. Toim. Raimo Lahti. Helsinki 2012.
Tekijä: Liede Sandra
Sivut: 105
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2003.
Tekijä: Liljeström Maria
Sivut: 90
Fundamental Rights in the European Union - Towards Higher Law of the Land? Turku 2007.
Tekijä: Lindfelt Mats
Sivut: 301
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Lindfors Heidi
Sivut: 316
Sivullisen asema ulosotossa. Helsinki 2008.
Tekijä: Lindfors Heidi
Sivut: 98, 145, 306
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 30
Ulosottomenettely. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 13
Lakimies. 2010.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 202
Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa. Vilna 2019.
Tekijä: Linnanmäki Kirsikka
Sivut: 148, 154
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 70
Verosalaisuus - yksityisyyden ja luottamuksellisen liiketoimintatiedon suoja verotuksessa. Rovaniemi 2003.
Tekijä: Lohiniva-Kerkelä Mirva
Sivut: 103
Lakimies. 2020.
Tekijä: Lähteenmäki Liisa
Sivut: 668
Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8-2010. Toim. Erno Anttila ja Mikael Koillinen. Porvoo 2010.
Tekijä: Länsineva - Koillinen
Sivut: 463
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1995
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 351
Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 60, 61, 62, 73, 194
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Lötjönen Salla
Sivut: 863
Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä. Helsinki 2004.
Tekijä: Lötjönen Salla
Sivut: 34, 57, 58, 89, 863
Oikeus, kirjastot ja kulttuuri. Toim. Toni Malminen ja Sakari Wuolijoki. Helsinki 2019.
Tekijä: Malminen - Wuolijoki
Sivut: 154
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1995
Tekijä: Manninen Sami
Sivut: 361, 366, 268, 369, 370
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Manninen Sami
Sivut: 474, 475, 476, 477, 479, 481, 482, 484, 488, 490
Sananvapaus. Toim. Kaarle Nordenstreng. Juva 1996.
Tekijä: Manninen Sami
Sivut: 17
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Mansikka Tanja
Sivut: 909
Lobbauksesta lahjontaan - milloin raja ylittyy. Turku 2019.
Tekijä: Mansikka Tanja
Sivut: 909
Oikeus. 2020.
Tekijä: Mantila Anu
Sivut: 157
Sopupelit, fair play ja vedonlyöntipetos. Turku 2006.
Tekijä: Matikainen Niko
Sivut: 24
Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana. Helsinki 2014.
Tekijä: Matikainen Tanja
Sivut: 6, 23, 40, 133, 158, 160, 174, 175, 272, 298, 334
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 7
Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 - 18/4-2019. Toim. Dan Frände, Dan Helenius, Heli Korkka, Raimo Lahti, Tapio Lappi-Seppälä ja Sakari Melander. Helsinki 2019.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 332
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 1331
Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII. Pekka Koskiselle 1.1.2003 omistettu. Toim. Raimo Lahti ja Tapio Lappi-Seppälä. Vammala 2003.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 225, 229
Tahallisuudesta rikosoikeudessa. Vammala 2005.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 541
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2008.
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 584
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 649, 652, 656, 658
EU-rikosoikeus. Juva 2010.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 297
EU-rikosoikeus. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 452
Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 - 18/4-2019. Toim. Dan Frände, Dan Helenius, Heli Korkka, Raimo Lahti, Tapio Lappi-Seppälä ja Sakari Melander. Helsinki 2019.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 344
Kriminalisointiteoria - rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset. Vammala 2008.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 9, 26, 74, 75, 117, 118, 122, 124, 206, 223, 302, 344, 397, 475
Lakimies. 2019.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 958
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 939, 940, 941, 942, 945, 949, 953, 958
Oikeus, talous, hallinto. Toim. Jukka Kultalahti ja Risto Nuolimaa. Vaajakoski 2007.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 168, 169
Rikosoikeuden peruskysymyksiä. Helsinki 2015.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 28
Rikosoikeus 2010-luvulla. Helsinki 2010.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 20
Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tallinna 2016.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 12, 13, 22, 24, 41, 45, 50, 53, 58, 63, 69, 79
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Meres-Wuori Ora
Sivut: 977
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Meres-Wuori Ora
Sivut: 203, 264
Lakimies. 2022.
Tekijä: Meri - Muukkonen
Sivut: 217
Poliisin salaiset tiedonhankintakeinot ja yksityiselämän suoja. Turku 2015.
Tekijä: Metsäranta Tuomas
Sivut: 22, 83, 102, 103, 104, 107, 113, 115, 133, 146
Vahingonkorvausoikeuden periaatteet. Helisnki 2006.
Tekijä: Mielityinen Sampo
Sivut: 172
Uusi yliopistolainsäädäntö. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Miettinen - Muukkonen - Myrsky - Pohjolainen
Sivut: 38
Kansanvalta. Joensuu 2002.
Tekijä: Miettinen Tarmo
Sivut: 139, 140, 141, 146
Tieteen vapaus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Miettinen Tarmo
Sivut: 24, 26, 29, 32, 90, 108, 113, 117, 235, 265, 310, 402
Työsuhteen päättämissopimukset. Turku 2019.
Tekijä: Moilanen Juha-Matti
Sivut: 32
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Mustasaari Sanna
Sivut: 97
Towards a Pluralistic Constitutional Understanding of State Sovereignty in the European Union. Helsinki 2015.
Tekijä: Mutanen Anu
Sivut: 290, 326, 364
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 248, 249
Lakimies. 2022.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 314
Oikeus. 2008.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 331
Oikeus. 2012.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 133
Oikeus. 2019.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 358
Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä. Joensuu 2012.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 43, 44, 45, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 331, 410
Yhdistysoikeuden perusteet. Helsinki 2008.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 29, 32, 289
Ylioppilaskunta oikeusjärjestyksessä. Yhteisö viranomaisen ja yhdistyksen välimaastossa. Joensuu 2007.
Tekijä: Muukkonen Matti
Sivut: 41, 42, 50, 53, 59
Tekemisen vapaus. Luovuuden ehdot ja tekijänoikeus. Helsinki 2007.
Tekijä: Mylly - Lavapuro - Karo (toim.)
Sivut: 269
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2002.
Tekijä: Mylly Tuomas
Sivut: 423
Muuttumaton - muuttuva kansaneläkelaitos. Saarijärvi 1997.
Tekijä: Myllymäki - Salomaa - Poikkeus
Sivut: 257, 273, 289
Finanssihallinto-oikeus. Porvoo 2000.
Tekijä: Myllymäki Arvo
Sivut: 195
Finanssihallinto-oikeus. 2. p. Juva 2007.
Tekijä: Myllymäki Arvo
Sivut: 206
Finlands språklagstiftning. Sastamala 2015.
Tekijä: Myntti Kristian
Sivut: 9, 10, 20, 29
Hallinto ja oikeus. Helsinki 2010.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 22
Hallinto-oikeus. Porvoo 2000.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 358
Hallinto-oikeus. 1. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 84, 505, 727, 811, 996, 1085, 1093, 1184
Hallinto-oikeus. 2. p. Juva 1997.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 325
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 88, 524, 767, 861, 1069, 1159, 1168, 1264
Hallinto-oikeus. 4. p. Porvoo 2003.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 356
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki 2003.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 16, 17
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 2. p. Helsinki 2008.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 4
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 5. p. Keuruu 2016.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 4, 5
Hallintoprosessioikeus. Porvoo 2005.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 67, 68, 92, 158, 499
Hallintoprosessioikeus. 2. p. Juva 2007.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 69, 70, 95, 162, 516
Julkisuusperiaate. Helsinki 1999.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 14
Julkisuusperiaate. (2) Juva 2008.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 24, 25, 336
Julkisuusperiaate. 3. p. Vilna 2016.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 23, 360
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 978
Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa. Helsinki 2007.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 30, 31
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Vilna 2019.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 43, 45, 125, 465
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 121, 132
Yleinen hallinto-oikeus. Vilna 2017.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 107, 290
Yliopistolaki. Juva 2009.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 52, 53, 55
Osakeyhtiö I. Yleiset opit. Porvoo 2006.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 67
Aktiebolag I. Allmänna läror. 3. VPPL. Vilna 2016.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 116
Osakeyhtiö I. Yleiset opit. 3. p. Tallinna 2015.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 109
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Mähönen Jukka
Sivut: 61
Lakimies. 2013.
Tekijä: Mäkelä Marianne
Sivut: 919
Oikeus. 2013.
Tekijä: Mäkelä Marianne
Sivut: 327
Oikeus. 2015.
Tekijä: Mäkelä Marianne
Sivut: 165, 168
Vanhuusoikeuden perusteet. Vilna 2017.
Tekijä: Mäki-Petäjä-Leinonen - Karvonen-Kälkäjä
Sivut: 236
Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Mäki-Petäjä-Leinonen Anna
Sivut: 68, 76, 78, 87
Vanhuus ja oikeus. Toim. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Liisa Nieminen. Vantaa 2014.
Tekijä: Mäki-Petäjä-Leinonen Anna
Sivut: 200
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Mäkilä - Holopainen
Sivut: 199
Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. 3. p. Toim. Ari-Veikko Anttiroiko, Arto Haveri, Veli Karhu, Aimo Ryynänen ja Pentti Siitonen. Tampere 2007.
Tekijä: Mäkinen Eija
Sivut: 188
Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Mäkinen Eija
Sivut: 108, 123, 128, 448
Oikeudellinen kontrolli kunnan ympäristöasioissa. Tampere 2004.
Tekijä: Mäkinen Eija
Sivut: 33
Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Toim. Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäkipää Leena
Sivut: 474, 475
Lapsen oikeudet koulussa. Toim. Suvianna Hakalehto. Turku 2015.
Tekijä: Mäntylä Niina
Sivut: 274
Luonnon edustajien puhevalta. Vaasa 2010.
Tekijä: Mäntylä Niina
Sivut: 7
Oikeus. 2012.
Tekijä: Mäntylä Niina
Sivut: 361
Rikosasian joutuisa käsittely. Vantaa 2013.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 72, 90, 92, 119, 224, 227, 242, 244, 252, 258, 266, 296, 298, 302, 304, 525, 526, 527, 639
Maanomistusoikeus. Helsinki 1999. SLY A 220.
Tekijä: Määttä Tapio
Sivut: 260, 497
Kirjoituksia kansainvälisen oikeusavun alueelta. Toim. Risto Koulu, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2009.
Tekijä: Neira - Palo
Sivut: 133
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2001
Tekijä: Nenonen - Nyblin
Sivut: 491, 493
Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa. Helsinki 2014.
Tekijä: Nenonen Anne
Sivut: 240
Oikeustiede. Jurisprudentia. 44. Toim. Tapani Lohi. Sastamala 2011.
Tekijä: Nenonen Anne
Sivut: 374
Lakimies. 2015.
Tekijä: Neuvonen - Rautiainen
Sivut: 31, 227, 228, 229, 240, 243, 245
Lakimies. 2010.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 57
Sananvapauden sääntely Suomessa. Vantaa 2012.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 57, 126, 155, 238
Yksityisyyden suoja Suomessa. Tallinna 2014.
Tekijä: Neuvonen Riku
Sivut: 33
Vihapuhe Suomessa. Porvoo 2015.
Tekijä: Neuvonen Riku (toim.)
Sivut: 26, 27, 208, 217
Asuntoluotto. Osapuolten oikeusasema ja sopimuksen riskit. Hämeenlinna 2013.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 45
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Nieminen Annina
Sivut: 304
Lapsen asema kansainvälistyvässä maailmassa. Toim. Tuulikki Mikkola ja Essi Konttinen. Helsinki 2013.
Tekijä: Nieminen Annina
Sivut: 132
Eurooppalainen sosiaalioikeus. Hki 1998.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 39, 47, 59, 124, 125, 303
Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus-valtiosääntöistyvä Eurooppa. Vammala 2004
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 190, 391, 396, 397, 401, 413
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 28
Lakimies 2005.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 919
Lakimies. 2007.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 17
Lakimies. 2008.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 872
Lakimies. 2009.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 244
Lakimies. 2010.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 549, 552
Lakimies. 2019.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 583
Lakimies. 2022.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 88
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 919, 922
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 623
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 597, 605, 607
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2005.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 57, 1157, 1159
Lapsioikeus murroksessa. Toim. Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen. Tallinna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 76
Lapsuudesta vanhuuteen. Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys eri ikävaiheissa. Helsinki 2006.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 76, 86, 88, 106, 109, 113, 114, 124, 147, 248, 271
Nuoren oikeudet. Toim. Marjukka Litmala ja Mirva Lohiniva-Kerkelä. Helsinki 2005.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 25
Oikeus. 2006.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 253
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus-ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2004.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 278, 280, 284, 291
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXIX. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 155
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 115, 117, 129, 143
Terveys ihmisoikeuskysymyksenä. Vantaa 2015.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 223
Kansallinen lainvalmistelu. Helsinki 1998.
Tekijä: Niemivuo Matti
Sivut: 101
Kansallinen lainvalmistelu. 2.p. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Niemivuo Matti
Sivut: 109
Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta. Toim. Kai T. Kokko. Jyväskylä 2010.
Tekijä: Niemivuo Matti
Sivut: 85, 94
Oikeustiede. Jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XXX. Juhlajulkaisu Aulis Aarnio 1937-14.5.1997. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Niemivuo Matti
Sivut: 238, 240, 241, 242, 246
Sananvapauslain käsikirja. Porvoo 2003.
Tekijä: Niiranen - Sotamaa
Sivut: 80
Sananvapauslaki. Tulkinta ja käytäntö. Helsinki 2013.
Tekijä: Niiranen - Sotamaa - Tiilikka
Sivut: 87
Suomessa harjoitettavan yritystoiminnan kansallinen tuloverotusoikeus. Jyväskylä 2019.
Tekijä: Nissinen Mika
Sivut: 28, 126
Perusoikeudet suomalaisessa doping-prosessissa. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja. 3/2003 Tampere 2003
Tekijä: Nisula Mikko
Sivut: 10
Maatalouden ympäristövastuu. Sastamala 2009.
Tekijä: Nordberg Eero Henrik
Sivut: 93, 104, 107, 170
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Nuotio Kimmo
Sivut: 152
Teko, vaara, seuraus. Vammala 1998. SLY A 216.
Tekijä: Nuotio Kimmo
Sivut: 523
KKO:n ratkaisut kommentein I 2000. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 289
KKO:n ratkaisut kommentein II 1998. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 478
Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 63, 64, 68, 69, 70, 83
Työelämän sähköposti. Vantaa 2002.
Tekijä: Nyblin Klaus
Sivut: 29, 39
Työelämän sähköposti. 2. p. Hämeenlinna 2004.
Tekijä: Nyblin Klaus
Sivut: 76
Työelämän sähköposti. 3. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Nyblin Klaus
Sivut: 64
Jälkivalvonta ympäristönsuojelulaissa. Turku 2015.
Tekijä: Nyholm Elina
Sivut: 69
Oikeus. 2020.
Tekijä: Nykänen - Kalliomaa-Puha - Saikkonen
Sivut: 267, 268
Sosiaaliturvan rajoilla. Toim. Laura Kalliomaa-Puha ja Anna-Kaisa Tuovinen. Rovaniemi 2017.
Tekijä: Nykänen - Keskimäki - Kuusio
Sivut: 225, 227
Muuttuva sosiaalioikeus. Toim. Sakari Hänninen, Toomas Kotkas, Eeva Nykänen, Marja Pajukoski ja Maija Sakslin. Vantaa 2013.
Tekijä: Nykänen Eeva
Sivut: 56
Ulkomaalaisoikeus. Toim. Heikki Kallio, Toomas Kotkas ja Jaana Palander. Vilna 2018.
Tekijä: Nykänen Eeva
Sivut: 590
Oikeus. 2017.
Tekijä: Nykänen Pekka
Sivut: 229, 230, 233, 244
Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus. Vilna 2015.
Tekijä: Nykänen Pekka
Sivut: 81
Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Toim. Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen. Vantaa 2016.
Tekijä: Nyrhinen Anna
Sivut: 66
Miten vapaa sana? Viestintäoikeuden vuosikirja 2006. Helsinki 2007.
Tekijä: Nyyssönen Timo
Sivut: 86
KKO:n ratkaisut kommentein II 2008. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Ohisalo Jussi
Sivut: 242, 244
Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Toim. Raimo Lahti ja Timo Ojala. Saarijärvi 2004.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 15, 18, 19, 26, 27
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Ojala Timo
Sivut: 225
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 188, 190, 218, 224, 236, 266, 327, 328, 341, 348, 375, 416, 439, 440, 441, 453, 667
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 444, 445
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 244
Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Helsinki 2003
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 47, 78
Kirjoituksia todistusoikeudesta. Toim. Juha Lappalainen ja Timo Ojala. Helsinki 2006.
Tekijä: Ojanperä Jenni
Sivut: 155
Kirjoituksia rikosoikeudesta. Toim. Raimo Lahti ja Essi Konttinen-di Nardo. Helsinki 2015.
Tekijä: Olli Antero
Sivut: 172, 173, 174, 182, 183
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Ollila Aki
Sivut: 121, 124, 125
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 345
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2005.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 253
Freedom of Speech and Protection of Privacy in Convergence of Electronic Communications. Rovaniemi 2001.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 144, 163, 214, 286, 293
Lakimies. 2012.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 525
Sananvapaus. Pieksämäki 2004.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 38, 40, 43, 47, 57
Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa. Vantaa 2001.
Tekijä: Paaso Ilpo
Sivut: 57
Asiakastietojen käsittely, salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toim. Irma Pahlman. Helsinki 2010.
Tekijä: Pahlman Irma
Sivut: 20
Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toim. Irma Pahlman. Helsinki 2005.
Tekijä: Pahlman Irma
Sivut: 20
Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki 2007.
Tekijä: Pahlman Irma (toim.)
Sivut: 20
Lapsi, oikeus ja osallisuus. Tallinna 2014.
Tekijä: Pajulammi Henna
Sivut: 110, 295, 299
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2002
Tekijä: Palmgren Sten
Sivut: 132
Järjestäytyneet rikollisryhmät ja rikosvastuu. Helsinki 2010.
Tekijä: Palo Sanna
Sivut: 123, 214
Vammaisten ja vanhusten ihmisoikeudet. Saarijärvi 1996.
Tekijä: Parkkari Juhani
Sivut: 77, 78
Juhlakirja Pekka Hallberg 1944 - 12/6-2004. Toim. Risto Nuolimaa, Pekka Vihervuori ja Hannele Klemettinen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Paunio Riitta-Leena
Sivut: 269
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Paunio Riitta-Leena
Sivut: 31, 33
Euroopan ihmisoikeussopimus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 57
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 309
Lapsen oikeudet koulussa. Toim. Suvianna Hakalehto. Turku 2015.
Tekijä: Peltonen - Virkkala
Sivut: 171
Defensor Legis. 2012.
Tekijä: Pentikäinen Laura
Sivut: 242, 245
Kynnyksen yli. Julkisoikeudellinen tutkimus vanhuspalvelujen saamisen edellytyksistä. Vaasa 2019.
Tekijä: Perttola Laura
Sivut: 54, 55, 56, 57
Viestinnän lait. Keuruu 2017.
Tekijä: Pesonen Pirkko
Sivut: 181
Viestintäoikeuden käsikirja. uud. laitos. Helsinki 2011.
Tekijä: Pesonen Pirkko
Sivut: 134
Oikeus. 2018.
Tekijä: Piha Otava
Sivut: 423, 430, 431
Ympäristöoikeudellisia tutkielmia 1998. Toim. Erkki J. Hollo. Helsinki 1998.
Tekijä: Piiparinen Jyrki
Sivut: 227
Turvallisuustutkinta. Kuopio 2013.
Tekijä: Piironen Juha
Sivut: 57, 174, 197, 198
Oikeusperiaatteet ja arvonlisävero kiinteistöalalla. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Pikkujämsä Mikko
Sivut: 46, 54, 55, 56, 57
JFT. 2021.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 311
KKO:n ratkaisut kommentein II 2006. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 101
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. Toim. Timo Ahonen. Turku 2001.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 183, 194
Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat. Helsinki 2005.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 99, 117, 191
Ympäristörikokset. Saarijärvi 2001.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 41, 83
Henkilötietojen suoja. Vantaa 2013.
Tekijä: Pitkänen - Tiilikka - Warma
Sivut: 112
Defensor Legis. 2006.
Tekijä: Pohjolainen - Tarukannel
Sivut: 975
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 426
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 934
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 102
Sananvapaus. Toim. Kaarle Nordenstreng. Juva 1996.
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 180
Vero ja finanssi. Matti Myrsky 60 vuotta. Toim. Altti Mieho. Jyväskylä 2013.
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 232
Viestintäoikeus. Vantaa 2002.
Tekijä: Pohjolainen Teuvo
Sivut: 103
Sosiaaliset oikeudet. Toim. Eeva Nykänen, Laura Kalliomaa-Puha ja Yrjö Mattila. Helsinki 2017.
Tekijä: Poikonen Heidi
Sivut: 123
Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Toim. Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen. Vantaa 2016.
Tekijä: Pollari - Murto
Sivut: 213
Lapsipotilaan päätöksentekokyky ja sen arviointi. Rovaniemi 2019.
Tekijä: Pollari Kirsi
Sivut: 39
Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa. Vammala 2008.
Tekijä: Posio Sirpa
Sivut: 87, 89, 94, 254
Avoin, tehokas ja riippumaton. Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Toim. Tia Tuominen. Helsinki 2010.
Tekijä: Prättälä Kari
Sivut: 134
Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Toim. Arto Haveri, Jari Stenvall ja Kaija Majoinen. Helsinki 2011.
Tekijä: Prättälä Kari
Sivut: 169
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 1997
Tekijä: Prättälä Kari
Sivut: 53
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 1999
Tekijä: Prättälä Kari
Sivut: 57
Verotus 2005.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 36
Syrjintäkiellot virantäytössä. Tampere 2009.
Tekijä: Puronurmi Niina
Sivut: 56
Oikeus. 2018.
Tekijä: Putkonen Hanna
Sivut: 42, 44
EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä. Helsinki 2018.
Tekijä: Puumalainen Mikko
Sivut: 35
Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa. Juhlakirja Allan Rosas. Toim. Heidi Kaila, Elina Pirjatanniemi ja Markku Suksi. Vammala 2008.
Tekijä: Puumalainen Mikko
Sivut: 43
Oikeustiede. Jurisprudentia. L. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2017.
Tekijä: Puurunen Tapio
Sivut: 343, 356, 357, 359, 360, 364, 388
Lakimies. 2016.
Tekijä: Päivärinne Jussi
Sivut: 957, 959, 964, 967
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2002.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 1061
Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 59, 60, 61, 66, 69, 70, 207, 232
KKO:n ratkaisut kommentein I 2002. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 98
KKO:n ratkaisut kommentein I 2004. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 213
KKO:n ratkaisut kommentein I 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 131, 132
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 1216, 1218
Salaiset pakkokeinot. Vammala 1997.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 14, 16, 18
Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue. Helsinki 1999.
Tekijä: Pöysti Tuomas
Sivut: 216, 407, 432
Varautumisperiaate ympäristöoikeudessa. Saarijärvi 2001.
Tekijä: Ranta Jouni
Sivut: 87
Oikeus. 2018.
Tekijä: Rantala Anssi
Sivut: 454
Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Rasinmäki Jorma
Sivut: 41, 48, 56, 68, 69, 71, 140, 141, 199, 393, 395, 421
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XII 2019. Toim. Tapio Määttä. Joensuu 2019.
Tekijä: Ratamäki - Laakso - Miettinen
Sivut: 77, 79, 80
Kuvataiteilijan oikeudellinen asema. Tampere 2012.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 46, 54, 55, 72, 73, 76, 97, 174, 247
Lakimies. 2019.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 1017
Oikeus 2011.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 246
Hyötykonfiskaatiokanne. Vantaa 2006.
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 153
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1997
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 192
Rangaistusmääräysmenettelystä. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 2, 12
Poliisin valeosto-oikeus. Erityisesti silmälläpitäen huumausaineiden valeostoja. Turku 2003.
Tekijä: Reinikainen Outi
Sivut: 34
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1998
Tekijä: Repo Matti V
Sivut: 100
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Repo Matti V
Sivut: 817
Sähköiset todisteet rikosprosessissa. Vilna 2019.
Tekijä: Riekkinen Juhana
Sivut: 46
Custos Publicus Gladium Frustra Non Fert. Empiirinen tutkimus poliisin voimankäytöstä ja poliisin kohtaamasta väkivallasta. Tampere 2019.
Tekijä: Rikander Henri
Sivut: 6
Suomen lakimiesliiton XXXV lakimiespäivän pöytäkirja. Helsinki 1998.
Tekijä: Rintala Erkki
Sivut: 23, 25
Juhlajulkaisu Esko Hoppu 1935-15/1-2005. Toim. Heikki Halila, Mika Hemmo ja Lena Sisula-Tulokas. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Rissanen Kirsti
Sivut: 319
Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2009. Toim. Arttu Mentula. Vantaa 2010.
Tekijä: Romppainen Esko
Sivut: 197, 201
Sosiaali- ja terveysjärjestön oikeudellinen asema hyvinvointipalvelujen järjestämisessä. Vammala 2007.
Tekijä: Romppainen Esko
Sivut: 84, 87, 88, 89, 111, 112, 117, 209, 210, 224, 227, 277, 458, 463, 523, 535
Eurooppaoikeus ja arvonlisäverotus. Vantaa 2003.
Tekijä: Rother Eila
Sivut: 28
Arvopaperimarkkinat ja siviilioikeus. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 114
Helsinki Law Review. 1/2019. Toim. Iris Lampela. Helsinki 2019.
Tekijä: Ruottu Sanna
Sivut: 132
Kunnallisoikeus. 2. p. Hki 1995.
Tekijä: Ryynänen - Lehkonen - Mennola
Sivut: 47
Kuntalehti 2004/16.
Tekijä: Ryynänen Aimo
Sivut: 58
Lakimies. 2010.
Tekijä: Räty Tapio
Sivut: 1206
Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. Helsinki 2010.
Tekijä: Räty Tapio
Sivut: 14
Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 2. p. Porvoo 2012.
Tekijä: Räty Tapio
Sivut: 15, 455
Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 3. p. Porvoo 2015.
Tekijä: Räty Tapio
Sivut: 14, 372, 515
Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 4. p. Keuruu 2019.
Tekijä: Räty Tapio
Sivut: 14
Vammaispalvelut. Vaasa 2010.
Tekijä: Räty Tapio
Sivut: 19
Vammaispalvelut. 5. p. Riika 2017.
Tekijä: Räty Tapio
Sivut: 23
Helsinki Law Review 2011/1. Toim. Tommi Haaja. Helsinki 2011.
Tekijä: Saarela Anna
Sivut: 50, 55, 56
Tietoturvallisuus ja laki. Hki 1997.
Tekijä: Saarenpää - Pöysti - Sarja - Still - Balboa-Alcoreza
Sivut: 52, 422, 423, 427, 429
Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Helsinki 2017.
Tekijä: Saarensola Satu
Sivut: 102, 216, 217
Helsinki Law Review. 1/2019. Toim. Iris Lampela. Helsinki 2019.
Tekijä: Saarikoski Atlas
Sivut: 80
Takaus ja oikeudenkäynti. Porvoo 2013.
Tekijä: Saarnilehto - Kivi - Vuorenpää
Sivut: 121
Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Toim. Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen. Vantaa 2016.
Tekijä: Saastamoinen Kati
Sivut: 151
Rahanpesu rangaistavana tekona. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Sahavirta Ritva
Sivut: 110, 118
Asumiseen perustuva sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa. Hki 1995.
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 52
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 886, 892, 893, 895, 896
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 228, 229, 231, 232, 244
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 199
TSS-oikeudet. Toim. Teuvo Pohjolainen ja Jaakko Husa. Joensuu 1997.
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 80, 87, 88, 89, 92
Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot. Tampere 2007.
Tekijä: Sallinen Sini
Sivut: 223, 224
Oikeus- ja vakuutustiedettä 2006. Toim. Jukka Kultalahti ja Seppo Penttilä. Vaajakoski 2006.
Tekijä: Sallinen Sini
Sivut: 321, 335
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Saraviita Iikka
Sivut: 893
Encyclopaedia Iuridica Fennica V. Toim. Heikki E. S. Mattila, Olli Mäenpää, Matti Niemivuo, Ilkka Saraviita, Kaarlo Tuori ja Kauko Wikström. Jyväskylä 1997. SLY C 28.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 1109
Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta. Toim. Pekka Ruokonen, Hans Sundblad ja Matti Ylöstalo Vammala 1999.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 235, 237, 238, 239, 241
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 424, 426, 427, 771, 772, 778, 780
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 32, 33, 49, 59, 63, 66
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 213
Perustuslaki 2000. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 29, 30, 66, 99, 100, 106, 108, 109, 121, 122, 124, 139, 144, 149, 159, 173, 368, 524, 526, 527
Perustuslaki. 2. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 10, 11, 59, 116, 118, 135, 136, 137, 141, 142, 150, 151, 185, 186, 190, 196, 203, 213, 228, 256, 268, 270, 271, 633, 642, 910, 919
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 49
Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 71, 77, 78, 101, 107, 110, 124, 135, 156, 160, 193, 194, 201, 210, 215, 330, 331, 337, 371, 372, 379, 382, 386, 406, 428, 439, 453, 462, 464
Suomen perusoikeusjärjestelmä. Rovaniemi 1998.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 34, 36, 37, 56, 61, 62, 73, 76, 77, 80, 100, 103, 104, 119, 134, 177, 180, 199, 209, 220, 230, 243, 244, 251, 259
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Sasi Kimmo
Sivut: 61
Oikeustiede. Jurisprudentia. 46. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2013.
Tekijä: Savola Pekka
Sivut: 136, 139, 140
Viestintäoikeuden vuosikirja 2014. Toim. Päivi Korpisaari. Helsinki 2015.
Tekijä: Savola Pekka
Sivut: 131
Jälkiverotus. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Savolainen - Teperi
Sivut: 16, 18, 19, 20, 161, 338
Noteeraamattoman yhtiön vähemmistöosakkeen lunastushinnan määrittäminen osakeyhtiölain 18 luvun mukaisissa lunastuksissa. Jyväskylä 2018.
Tekijä: Savolainen Hanna
Sivut: 50, 51, 52
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 2. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 252, 261
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 825
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 957
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1995
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 346, 347, 348, 349
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 138
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 232, 233
TSS-oikeudet. Toim. Teuvo Pohjolainen ja Jaakko Husa. Joensuu 1997.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 114, 115, 116, 118, 119
Tunnustus kirkon oikeutena. Rovaniemi 2007.
Tekijä: Seppänen Arto
Sivut: 225, 255
Kirjoituksia viestintäoikeudesta. Toim. Päivi Tiilikka ja Jukka Siro. Helsinki 2010.
Tekijä: Siiki Marika
Sivut: 97
Hallintolainkäytön tehostaminen. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Siitari-Vanne Eija
Sivut: 127, 721, 730
Markkinaoikeus. Kilpailu-, hankinta- ja markkinaoikeudellisten asioiden uusi erityistuomioistuin. Helsinki 2002.
Tekijä: Siitari-Vanne Eija
Sivut: 52
Juhlajulkaisu Mikael Hidén 1939 - 7/12-2009. Toim. Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Sipponen Kauko
Sivut: 287
Kansalainen - isäntä vai renki. Vantaa 2000.
Tekijä: Sipponen Kauko
Sivut: 334, 349, 353, 364
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Smalén Annika
Sivut: 332
Luottamuksensuoja verotuksessa. Vantaa 2003.
Tekijä: Soikkeli Lauri
Sivut: 109
Lakimies. 2017.
Tekijä: Sormunen Milka
Sivut: 394
Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä. Vammala 2007.
Tekijä: Spolander Mia Mari
Sivut: 81, 132
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Stenman Kristina
Sivut: 879
Finlands statsrätt. Åbo 2002.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 88, 130, 134, 135, 137, 158, 163, 173, 195, 196, 202, 208, 220, 241
Helsinki Law Review. 1/2016. Ed. by Sonja Heiskala. Tampere 2016.
Tekijä: Suokko Elisa
Sivut: 62, 63, 67, 68
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen. Helsinki 2003.
Tekijä: Sutela Marja
Sivut: 3, 41, 227
Lakimies. 2006.
Tekijä: Suviranta Outi
Sivut: 1255
Virkamiehen ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus. Vammala 1996. SLY A 207.
Tekijä: Suviranta Outi
Sivut: 60, 70
Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Tampere 1999.
Tekijä: Syrjänen Olavi
Sivut: 107, 108
Yksityisyyden suoja ja henkilöarviointi. Tampere 2006.
Tekijä: Syrjänen Pentti
Sivut: 63, 66
Oikeus ja kohtuus verotuksessa. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Söderlund Seppo
Sivut: 189, 191, 192, 204, 230, 249
Rikosoikeuden yleinen osa - vastuuoppi. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 90, 120, 140
Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 75, 131
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 80, 123
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 713
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2002.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 962
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2005.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 17
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2005.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 138
Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Juhlajulkaisu Ahti Laitinen 1946 - 24/4-2006. Toim. Timo Ahonen. Vammala 2006.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 207
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXIX. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 333
Petos liikesuhteessa. Talousrikosoikeudellinen tutkimus. Jyväskylä 2004. SLY A 250.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 96
Tuomarin esteellisyys. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 21
Vaali- ja puoluelainsäädäntö. 6. p. Helsinki 2014.
Tekijä: Tarasti - Jääskeläinen
Sivut: 528
Suomen vaalilainsäädäntö. 3. p. Hki 1996.
Tekijä: Tarasti - Taponen
Sivut: 240
Lakimies. 2018.
Tekijä: Tarasti Lauri
Sivut: 433
Suomen vaalilainsäädäntö. 4. p. Helsinki 1998.
Tekijä: Tarasti Lauri
Sivut: 100
Vaali- ja puoluelainsäädäntö. 5. p. Helsinki 2006.
Tekijä: Tarasti Lauri
Sivut: 470
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 48, 65, 88, 89, 101, 102, 107, 108, 131, 134, 146, 153, 156, 228, 233, 377, 471, 735
Journalistin sananvapaus. Juva 2008.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 43
Lakimies. 2012.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 60
Lakimies. 2013.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 234, 239
Sananvapaus ja yksilön suoja. Lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. Vantaa 2007.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 112, 134, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 164
Oikeus. 2014.
Tekijä: Tiitinen - Kauppi
Sivut: 128
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Tikka Kari S
Sivut: 983
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Tikkala Niko
Sivut: 57
Defensor Legis. 2023.
Tekijä: Tiura-Virta Helinä
Sivut: 117
Lakimies. 2020.
Tekijä: Toivonen Virve
Sivut: 491
Oikeus. 2022.
Tekijä: Toivonen Virve
Sivut: 130, 131, 142
Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Vilna 2017.
Tekijä: Toivonen Virve-Maria
Sivut: 59, 60, 73
Kirjoituksia talousrikollisuudesta I. Toim. Anne Alvesalo. Helsinki 1998.
Tekijä: Tolonen Kari
Sivut: 56
Maankäytön luonnonsuojelullinen sääntely. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Tolvanen Jukka-Pekka
Sivut: 40, 44
Johdatus kriminaalipolitiikkan teoriaan. Joensuu 2005.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 144, 149, 196, 198, 210
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 210, 211
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2000
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 401
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2003
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 184
Tieliikennerikokset ja kriminaalipolitiikka. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 49, 182, 217, 219, 241
Suomen edunvalvontaoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Tornberg - Kuuliala
Sivut: 14, 565
Edunvalvonta, itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen laatu. Rovaniemi 2012.
Tekijä: Tornberg Johanna
Sivut: 42, 44, 46, 195, 410
Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos. Sastamala 2014.
Tekijä: Tornberg Kyösti
Sivut: 136
Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta. Vaajakoski 2006.
Tekijä: Tuomainen Jouko
Sivut: 68
Oikeus. 2022.
Tekijä: Tuominen Risto
Sivut: 545
Sosiaalioikeus. Juva 2008.
Tekijä: Tuori - Kotkas
Sivut: 198, 204, 205, 206, 209, 210, 221, 510
Sosiaalioikeus. 5. p. Vilna 2016.
Tekijä: Tuori - Kotkas
Sivut: 247, 248, 250, 251, 253, 255, 258
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Tuori - Lavapuro
Sivut: 812
Foucault¿n oikeus. Vantaa 2002.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 107
Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa 2000.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 249
Kuntalehti. 2002/2
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 35, 37, 38
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 849, 852, 953, 858, 860
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 922, 925, 927, 935, 1349
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2003.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 506
Oikeuden ratio ja voluntas. Vantaa 2007.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 261
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXI. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 326
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 495, 499, 516, 530, 533, 610, 616, 719, 720, 721, 722, 724, 727, 729, 732, 733, 739
Sosiaalioikeus. Juva 1995.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 171, 172, 173, 176, 221, 395
Sosiaalioikeus. 2. p. Porvoo 2000.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 197, 202, 204, 206, 207, 208, 219, 497, 503
Sosiaalioikeus. 3. p. Porvoo 2004.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 197, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 221, 501
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 2/2001
Tekijä: Turunen Juha
Sivut: 7
Informaatio-oikeuden periaatteet ja tiedonantovelvollisuudet luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuutussopimuksissa. Rovaniemi 2018.
Tekijä: Turunen Maija
Sivut: 152, 160
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - lainkäyttäjä oikeuden tekijänä. Helsinki 2004.
Tekijä: Uoti Kari
Sivut: 94
Defensor Legis. 2022.
Tekijä: Vainio - Paasonen
Sivut: 444
Lakimies. 2017.
Tekijä: Vainio Niklas
Sivut: 819, 824
Vain lakiko lasta suojelee? Turku 2016.
Tekijä: Valjakka Eeva
Sivut: 139
Yhdenvertainen kohtelu työsuhteessa. Vilna 2018.
Tekijä: Valkonen - Koskinen
Sivut: 15, 16, 18
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Vihervuori Pekka
Sivut: 757, 760, 761, 762, 764, 781, 782
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Vihervuori Pekka
Sivut: 245, 251
Ympäristöoikeus. Toim. Kari Kuusiniemi, Ari Ekroos, Anne Kumpula ja Pekka Vihervuori. Juva 2001.
Tekijä: Vihervuori Pekka
Sivut: 694
Poliisin rikokset. Helsinki 2007.
Tekijä: Viitanen Marko
Sivut: 74, 174, 424, 427
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 524
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 1124
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1995
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 372, 376, 377, 379
Oikeustiede. Jurisrudentia. XXXVIII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 466, 472, 477, 482, 495, 496
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 258, 262
Lakimies. 2007.
Tekijä: Viljanen Pekka
Sivut: 1127
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 795, 797, 803, 804, 813
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 969
Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus. Toim. Veli-Pekka Viljanen. Uusikaupunki 2002.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 29
Oikeus - kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Vammala 2005.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 310
Oikeus ja oikeudenmukaisuus. Oikeustieteen päivät 3.-4.6.1999 Joensuussa. Toim. Veli Matti Thure. Joensuu 1999.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 99
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 95, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 132, 146, 148, 151, 152, 154, 157, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 401, 404, 834, 837, 838, 842
Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Vantaa 2001.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 2, 3, 7, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 53, 65, 72, 115, 125, 143, 190, 201, 205, 207, 213, 229, 251, 265, 269, 271, 273, 302, 317, 321, 322, 328, 351, 360
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 287, 290, 291, 292
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 150, 371
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 74, 75, 78, 79, 272, 292, 303
Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 78, 80, 81, 413
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004.
Tekijä: Virtanen Jussi
Sivut: 1057, 1062, 1063, 1064
Vahingonkorvaus. Laki ja käytännöt. Porvoo 2011.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 75
Defensor Legis. 2023.
Tekijä: Voutilainen - Ouli
Sivut: 57
Hyvä sähköinen hallinto. Helsinki 2006.
Tekijä: Voutilainen Tomi
Sivut: 19
Oikeus tietoon. Informaatio-oikeuden perusteet. 2. p. Keuruu 2019.
Tekijä: Voutilainen Tomi
Sivut: 608
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 246, 247
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Vuorinen Jarmo
Sivut: 109, 113
Piraattituotteiden yksityisen maahantuonnin ja sen rajoittamisen merkitys tekijänoikeuslainsäädännössä. Turku 2003.
Tekijä: Väänänen Maija
Sivut: 10, 12, 14, 16, 34, 79, 81, 84
Oikein ja joutuisasti. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Väätänen Ulla
Sivut: 30, 68, 81, 154, 159, 161, 164, 175, 178, 180, 579
Oikeus 2005.
Tekijä: Väätänen Ulla
Sivut: 45
Euroopan Unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan. Tampere 2009.
Tekijä: Wacker Jani
Sivut: 173
Alkio- ja kantasolututkimuksen sääntely bio-oikeudellisena mallina. Helsinki 2010.
Tekijä: Walin Laura
Sivut: 54, 102
Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Wallin - Konstari
Sivut: 37, 79
Perusoikeudet EU:ssa. Toim. Liisa Nieminen. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Wallin Anna-Riitta
Sivut: 355
Rätten till informationen som en mänsklig rättighet. Red. Ahti Saarenpää och Markku Suksi. Åbo 1997.
Tekijä: Wallin Anna-Riitta
Sivut: 42
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Wikström Kauko
Sivut: 367
Pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta. Vantaa 2000.
Tekijä: Wilhelmsson - Häyhä - Nybergh - Bärlund - Junkkari -Viitanen - Hakalehto-Wainio - Petrell - Kalliomaa-Puha -Mononen - Paasilehto
Sivut: 286
Lakimies 7-8/2021
Tekijä: Wuolijoki Sakari
Sivut: 1350
Tietosuoja terveydenhuollossa. Helsinki 2001.
Tekijä: Ylipartanen Arto
Sivut: 38
Tietosuoja terveydenhuollossa. 3. p. Tallinna 2010.
Tekijä: Ylipartanen Arto
Sivut: 43
Huostaanottoasiat hallinto-oikeuksissa. Helsinki 2012.
Tekijä: de Godzinsky Virve-Maria
Sivut: 29
Helsinki Law Review. 1/2018. Toim. Ville Linna. Helsinki 2018.
Tekijä: von Schrowe Anton
Sivut: 86, 98
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 1997
Sivut: 185

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.