Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

EIT:1994-A-299-A

Toimielin: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Käsittelypäivämäärä: 23.9.1994
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Lastensuojeluoikeus. Helsinki 2013.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 27
Lapsen tapaamisoikeus ja sen toteuttamisen ongelmakohtia. Turku 2008.
Tekijä: Ali-Keskikylä Elina
Sivut: 10, 95
Huoltoriidat tuomioistuimissa. Sosiaalitoimi selvittäjänä, sovittelijana, asiantuntijana. Helsinki 2006.
Tekijä: Auvinen Maija
Sivut: 154
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2000
Tekijä: Backholm - Gustafsson - Fromond
Sivut: 416
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXVIII. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Danelius Hans
Sivut: 47, 58
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1998
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 109, 678, 684
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 1086, 1090
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 1103
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Vantaa 2005.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 8, 42
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 94
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 92
Defensor Legis. 2008.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 324
Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano. Turku 1997.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 60
Lapsioikeuden perusteet. Vilna 2018.
Tekijä: Hakalehto Suvianna
Sivut: 77
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 753
Perusoikeudet. Juva 1999.
Tekijä: Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori - Viljanen
Sivut: 738
Oikeus puntarissa. Porvoo 1997.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 48
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 60, 188, 190, 311, 380
Huolto- ja tapaamispäätöksen täytäntöönpano. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Helin - Linna - Rintala
Sivut: 2
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 30, 260, 436, 454, 645
Ihmisoikeudet. Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 471, 769, 773, 774, 812, 1142
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 410
Suomen oikeuskulttuurin suuri linja. Suomalainen lakimiesyhdistys 100 vuotta. Vammala 1998. SLY C 32.
Tekijä: Kekkonen - Hallberg - Suviranta
Sivut: 192
Riita lapsen huollosta Suomessa ja Venäjällä. Toim. Matti Mikkola ja Olga Khazova. Porvoo 2012.
Tekijä: Khazova Olga
Sivut: 146
Riita lapsen huollosta Suomessa ja Venäjällä. Toim. Matti Mikkola ja Olga Khazova. Porvoo 2012.
Tekijä: Koulu - Mustasaari
Sivut: 36, 45
KKO:n ratkaisut kommentein II 2017. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2018.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 81
Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset. Vantaa 2014.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 67, 136, 152
Lapsioikeus murroksessa. Toim. Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen. Tallinna 2013.
Tekijä: Koulu Sanna
Sivut: 131, 145
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 87
Kirkko ja perusoikeudet. Saarijärvi 2003. SLY E 6.
Tekijä: Leino Pekka
Sivut: 293
Mikä status - mikä oikeus. Toim. Antero Jaakkola ja Synnöve Amberla. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Lindroos Mauno
Sivut: 62
Ulosotto-oikeus I. Ulosottomenettely. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 37
Ulosottomenettely. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 20
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 704
Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä. Helsinki 2004.
Tekijä: Lötjönen Salla
Sivut: 190
KKO:n ratkaisut kommentein II 2008. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 52
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus. Vantaa 2004.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 41
Kansainvälinen lapsioikeus. Helsinki 2012.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 90
Hallinto-oikeus. 1. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 926
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 992
Hallintoprosessioikeus. Porvoo 2005.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 455
Hallintoprosessioikeus. 2. p. Juva 2007.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 471
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Vilna 2019.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 421
Tiskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2001
Tekijä: Möller - Skrabb
Sivut: 114
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 911
Perus- ja ihmisoikeudet ja perhe. Vilna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 7, 187, 188, 343, 352
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 124
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 876
Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Helsinki 2003
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 126, 127
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 31, 170, 180, 216, 241, 247, 269, 274, 540, 542, 670, 677, 797
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 29, 204, 215, 256, 284, 291, 315, 320, 631, 634, 808, 816, 981
Euroopan ihmisoikeussopimus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 25, 106, 114, 123, 134, 159, 161, 163, 170, 173, 175, 188, 195, 313, 331, 333, 335, 382, 386, 433
Euroopan ihmisoikeussopimus. 3. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 105, 112, 119, 120, 141, 155, 160, 165, 181, 300, 328, 329, 331, 390, 395, 451
Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 29, 120, 127, 135, 158, 179, 185, 199, 203, 380, 383, 455, 459, 526
Europeiska människorättskonventionen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 137, 178, 202, 208, 223, 227, 418, 420, 495, 499, 564
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 26, 178, 209, 213, 383, 385, 460, 475, 479, 566
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 5, 6
Kansainvälistyvä oikeus. Juhlakirja professori Kari Hakapää. Toim. Timo Koivurova. Rovaniemi 2005.
Tekijä: Petman Jarna
Sivut: 394
Lapsen tapaamisoikeus. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Peuralahti Elina
Sivut: 28
Lapsipotilaan päätöksentekokyky ja sen arviointi. Rovaniemi 2019.
Tekijä: Pollari Kirsi
Sivut: 180
Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 241
Oma tupa, oma lupa. Kotirauha ja poliisin toimivalta. Helsinki 2007.
Tekijä: Ruuska Kirsti
Sivut: 21
Yhteiset ihmisoikeutemme. Helsinki 1998.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 40, 41
Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä. Vammala 2007.
Tekijä: Spolander Mia Mari
Sivut: 108, 150, 228
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004
Tekijä: Suomela Anu
Sivut: 99
Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Vilna 2017.
Tekijä: Toivonen Virve-Maria
Sivut: 89, 125, 176, 178
Lapsi, perhe ja tuomioistuin. Helsinki 2015.
Tekijä: Tolonen Hannele
Sivut: 24, 69, 93, 243
Suomen edunvalvontaoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Tornberg - Kuuliala
Sivut: 561
Sosiaalioikeus. Juva 2008.
Tekijä: Tuori - Kotkas
Sivut: 508, 646
Sosiaalioikeus. 3. p. Porvoo 2004.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 500, 628
Lakimies. 2005.
Tekijä: Valjakka Eeva
Sivut: 799
Lapsen asema erossa. Toim. Marjukka Litmala. Juva 2002.
Tekijä: Valjakka Eeva
Sivut: 50, 53, 96
Vain lakiko lasta suojelee? Turku 2016.
Tekijä: Valjakka Eeva
Sivut: 146
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1/1998
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 64
Oikeusolot 2004. Toim. Marjukka Litmanen. Helsinki 2004.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 310, 313
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 270, 271
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 62
Oikeuskirja. Toim. Petri Martikainen. Kitee 1995.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 185
Oikein ja joutuisasti. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Väätänen Ulla
Sivut: 69
Horizontal Effect of Fundamental Rights. Helsinki 2015.
Tekijä: Walkila Sonya
Sivut: 214
Lapsioikeus murroksessa. Toim. Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen. Tallinna 2013.
Tekijä: de Godzinsky Virve
Sivut: 156
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004
Sivut: 483

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.