Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

EIT:1979-A-31

Toimielin: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Käsittelypäivämäärä: 13.6.1979
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 81
Lastensuojeluoikeus. Helsinki 2013.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 12
Yhdenvertaisuuslaki kommentein. Vilna 2019.
Tekijä: Anttila - Kiiskinen - Kortteinen - Lavapuro - Nieminen - Ojanen - Ylhäinen
Sivut: 20, 160, 172
Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Helsinki 2013.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 106, 160, 161, 166, 168
Oikeus sivistykseen. Tampere 1994.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 42
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2000
Tekijä: Backholm - Gustafsson - Fromond
Sivut: 410
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1996
Tekijä: Busck-Nielsen Camilla
Sivut: 111
Do You Know It When You see It? A Study on the Judicial Legitimacy of the European Court of Human Rights. Jyväskylä 2015.
Tekijä: Dahlberg Maija
Sivut: 540, 541
Oikeus. 2015.
Tekijä: Dahlberg Maija
Sivut: 475
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXIV. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Danelius Hans
Sivut: 13, 76, 80, 94, 102, 105, 107
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXVIII. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Danelius Hans
Sivut: 74
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1998
Tekijä: Erlund - Knuts - Olsson - Perheentupa -Ramm-Schmidt - Storskrubb
Sivut: 411
Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa. Toim. Erkki J. Hollo. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 245
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1993
Tekijä: Fellman Anna Maria
Sivut: 140
In the Footsteps of Tampere. Justice in the European Union. Helsinki 2006.
Tekijä: Frände - Liukkunen - Sankari - Storskrubb
Sivut: 110
KKO:n ratkaisut kommentein I 2014. Toim. Pekka Timonen. Tallinna 2014.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 117, 129
Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Vammala 2000. SLY A 224.
Tekijä: Halila Leena
Sivut: 115, 166
Perusoikeudet. Juva 1999.
Tekijä: Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori - Viljanen
Sivut: 249
Relational Subjects. Family Relations, Law and Gender in the European Court of Human Rights. Helsinki 2016.
Tekijä: Hart Linda
Sivut: 12, 13, 17, 19, 82, 83, 91, 92, 94, 101, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 155, 156, 161, 166, 174, 175, 176, 194, 197, 210, 218, 220
Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaorgaanien ratkaisut ja kansallinen lainsäätäjä. Turku 1994.
Tekijä: Helander Petri
Sivut: 44, 47, 50
Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Porvoo 2013.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 360, 424, 425, 454, 633, 636, 639, 694, 700, 727, 789
Ihmisoikeudet. Käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Hirvelä - Heikkilä
Sivut: 628, 629, 747, 750, 753, 812, 1127, 1130, 1135, 1223, 1232, 1270, 1373
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Hirvelä Päivi
Sivut: 402
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1992
Tekijä: Holm-Johansson Marine
Sivut: 333, 334, 335, 340, 342
Legitimizing the Use of Transnational Criminal Law. Helsinki 2015.
Tekijä: Kettunen Merita
Sivut: 22
European Convention on Human Rights and transition of the legal culture. Rovaniemi 2015.
Tekijä: Koivu Virpi
Sivut: 175, 178, 205
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 339, 340
Oikeustiede. Jurisprudentia. XLVII. Helsinki 2014.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 92, 95, 111
Isännän ääni. Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala 1935 - 31/5-2015. Toim. Petteri Korhonen ja Timo Saranpää. Vilna 2015.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 425
Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja. Turenki 2016.
Tekijä: Korja Juhani
Sivut: 191
Rätten till egendom som en mänsklig rättighet. Åbo 1993.
Tekijä: Krause Catarina
Sivut: 31, 75, 76, 85, 104, 129
Kiinteän omaisuuden perustuslainsuoja. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Laaksonen Kalevi
Sivut: 131
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 472
Particularity as Universality. The Politics of Human Rights in the European Union. Helsinki 2005
Tekijä: Leino-Sandberg Päivi
Sivut: 184
The Finnish Yearbook of International Law. Volume IV. Hki 1993.
Tekijä: Loucaides Loukis G
Sivut: 359
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1993
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 306, 316, 319
An Introduction to the International Protection of Human Rights. Ed. by Raija Hanski and Markku Suksi. Åbo 1997.
Tekijä: Merrills J. G.
Sivut: 234
Social Human Rights of Europe. Porvoo 2010.
Tekijä: Mikkola Matti
Sivut: 443, 515, 586
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus. Vantaa 2004.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 40, 44, 45
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Mustasaari Sanna
Sivut: 92, 95, 96, 105
International human rights norms in domestic law. Ed. by Allan Rosas. Tampere 1990.
Tekijä: Myntti Kristian
Sivut: 169
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Toim. Ari Saarnilehto ja Ari-Matti Nuutila. Turku 1991.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 312
Takautuvan verolainsäädännön hyväksyttävyys. Turku 2018.
Tekijä: Männistö Eero
Sivut: 52, 250
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1991
Tekijä: Naapi Marjo
Sivut: 132
Perus- ja ihmisoikeudet ja perhe. Vilna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 83, 84, 128, 189, 313, 317
Terveys ihmisoikeuskysymyksenä. Vantaa 2015.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 80
Oikeus. 2014.
Tekijä: Nousiainen Kevät
Sivut: 256
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 261, 262
Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Helsinki 2003
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 117, 127
Vammaisten ja vanhusten ihmisoikeudet. Saarijärvi 1996.
Tekijä: Parkkari Juhani
Sivut: 81
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1991
Tekijä: Pekkanen Raimo
Sivut: 359, 361
Euroopan ihmisoikeussopimus. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 78, 132, 133, 152, 302, 305, 347, 370, 372
Euroopan ihmisoikeussopimus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 46, 102, 180, 181, 376, 383, 439, 467
Euroopan ihmisoikeussopimus. 3. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 101, 168, 169, 170, 190, 382, 391, 392, 460, 494
Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 115, 189, 190, 191, 216, 456, 537
Europeiska människorättskonventionen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 133, 211, 212, 496, 575
Human Rights and Violence. Helsinki 2012.
Tekijä: Petman Jarna
Sivut: 160, 161, 166
Kansainvälistyvä oikeus. Juhlakirja professori Kari Hakapää. Toim. Timo Koivurova. Rovaniemi 2005.
Tekijä: Petman Jarna
Sivut: 394
Lakimies. 2007.
Tekijä: Petman Jarna
Sivut: 1164
Lakimies. 2013.
Tekijä: Pitkänen Maija
Sivut: 55, 60
Parisuhde yksityisoikeudellisessa ajattelussa. Vammala 1998. SLY A 219.
Tekijä: Pohjonen Soile
Sivut: 243
Getting Property Right: The European Dimension of Property as a Fundamental Right and its Impact on French and Italian Law. Helsinki 2012.
Tekijä: Praduroux Sabrina
Sivut: 62, 100, 255
The Committee on Amnesty of the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Helsinki 2000.
Tekijä: Puurunen Tapio
Sivut: 99
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 128, 130, 131
Lakimies. 2011.
Tekijä: Rautiainen Pauli
Sivut: 1156
Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa. Jyväskylä 1991. SLY A 189.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 68, 319
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 539, 540
Yhteiset ihmisoikeutemme. Helsinki 1998.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 30
Location Data, Personal Data Protection and Privacy in Mobile Device Usage: an EU Law Perspective. Helsinki 2018.
Tekijä: Shakila-Bu-Pasha
Sivut: 15
Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Toim. Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen. Vantaa 2016.
Tekijä: Sormunen Mika
Sivut: 322
Kansainväliset ammattiyhdistysoikeudet. Vammala 2000. SLY A 225.
Tekijä: Sulkunen Olavi
Sivut: 54
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - lainkäyttäjä oikeuden tekijänä. Helsinki 2004.
Tekijä: Uoti Kari
Sivut: 16, 81, 115, 143, 190, 220, 241, 269, 361, 362, 399, 405, 414
Helsinki Law Review. 1/2017. Toim. Elisa Suokko. Helsinki 2017.
Tekijä: Uuskallio Assi
Sivut: 10
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1/1998
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 63
Oikeusolot 2004. Toim. Marjukka Litmanen. Helsinki 2004.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 316
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 257
Juhlajulkaisu Antero Jyränki 1933-9.8.1993. Turku 1993.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 352
Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Vantaa 2001.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 181
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 327, 404
The Finnish Yearbook of International Law. Volume VI. Hki 1995.
Tekijä: Wassgren Hans
Sivut: 581, 587, 594

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.