Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1994:80

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Monimuotoinen verkosto. Johtamista ja juridiikkaa. Toim. Ari Saarnilehto, Jukka Vesalainen ja Vesa Annola. Viro 2013.
Tekijä: Annola Vesa
Sivut: 61
Gränsöverkridande elektroniska avtal inom EU. Turku 2002.
Tekijä: Aspbäck Lasse
Sivut: 9
Velvoiteoikeuden oppikirja. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Aurejärvi - Hemmo
Sivut: 22, 155
Velvoiteoikeuden oppikirja. 3. p. Helsinki 2007.
Tekijä: Aurejärvi - Hemmo
Sivut: 28
Sopimus, vastuu, velvoite. Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 1947 - 21/11-2007. Toim. Jarmo Tuomisto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Hahto Vilja
Sivut: 62
Sopimustyypit. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Halila - Hemmo
Sivut: 67, 68
Oikeustiede.Jurisprudentia. XXXVII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Harsu Johanna
Sivut: 119
Juhlajulkaisu Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen 90 vuotta. Toim. Heidi Arvanne-Potrykus, Seppo Kemppinen, Harri Lindroth, Ritva-Liisa Luomaranra, Susanna Tenhunen ja Nina Wikman. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 61
KKO:n ratkaisut kommentein I 1999. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 186, 188
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 1999
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 118, 119
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXII. Toim. Urpo Kangas ja Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 53
Pankkioikeus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 404, 414
Sopimus ja delikti. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 326, 325
Sopimusoikeus II. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 303, 385
Sopimusoikeus III. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 205
Listautuminen ja vahingonkorvausvastuu. Vantaa 2002.
Tekijä: Hidén Paulus
Sivut: 78
Vastuu tilisiirtomaksun perillemenosta. Turku 2001.
Tekijä: Holappa Miia
Sivut: 73, 88, 94, 106
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1998
Tekijä: Hyvärinen Antti
Sivut: 240, 267
Kansainvälinen tilisiirtomaksu oikeudellisesti tarkasteltuna. Hki 1995.
Tekijä: Juusela Janne
Sivut: 107, 113, 142, 146
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Juusela Janne
Sivut: 197
Sopimusvapaus, laki ja maksusuoja. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 800
Yritystoiminnan ulkoistaminen ja sopimusvastuu. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Kiiha Jarkko
Sivut: 227
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 292
Vahingonkorvaus virassa aiheutetusta vahingosta. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Kukkonen Pentti
Sivut: 10
Viestintäoikeus. Vantaa 2002.
Tekijä: Kulla - Kollinen - Kuopus - Lavapuro - Lehtonen - Nieminen - Ollila - Pohjolainen - Pöysti - Sorvari - Sorvari - Tähti - Viljanen - Wallin
Sivut: 61
Kontrolli, riski ja informaatio. Saarijärvi 2001.
Tekijä: Lauriala Jari
Sivut: 181
Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi. Vammala 2006.
Tekijä: Lehtinen Tuomas
Sivut: 231, 325
Pohjois-Suomen tuomarikoulun julkaisuja 3/1999. Toim. Ahti Saarenpää. Rovaniemi 1999.
Tekijä: Lehtonen Asko
Sivut: 200
Business Law Forum 2013. Toim. Ville Pönkä ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2013.
Tekijä: Lehtonen Katja
Sivut: 89
Velkojan tiedonantovelvollisuus takaajaa kohtaan. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 129
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 250
Business Law Forum 2006. Toim. Esa Kolehmainen. Helsinki 2006.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 310
Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla. Juva 2009.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 457
Vastuu sopimusketjussa. Vantaa 2007.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 54, 60, 61, 116, 155, 156, 158, 239
Rättten till tjänster i informations- och kreditsamhället. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Nybergh Frey
Sivut: 189, 190, 235
Sähköinen tunnistamnen ja allekirjoitus Suomen velvoiteoikeudessa. Helsinki 2013.
Tekijä: Ponka Ilja
Sivut: 241, 518
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXIX. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pöyhönen - Korhonen
Sivut: 254
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Pöyhönen Juha
Sivut: 550
Uusi varallisuusoikeus. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Pöyhönen Juha
Sivut: 172
Suomen vahingonkorvausoikeus. 3. p. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Routamo - Ståhlberg
Sivut: 134
Suomen vahingonkorvausoikeus. 4. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Routamo- Ståhlberg
Sivut: 146
Oikeuskirja. Toim. Petri Martikainen. Kitee 1995.
Tekijä: Rudanko - Nystén-Haarala
Sivut: 343
Rahoitusmarkkinaoikeutta. Toim. Ari Huhtamäki. Rovaniemi 1998.
Tekijä: Rudanko - Nystén-Haarala
Sivut: 35
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 25, 26
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002.
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 1025
Pankkiasiakkaan ja pankin oikeussuoja. Hki 1995.
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 252, 254
Regulating Secure Software Development. Rovaniemi 2006.
Tekijä: Råman Jari
Sivut: 294
Tietoturvallisuus ja laki. Hki 1997.
Tekijä: Saarenpää - Pöysti - Sarja - Still - Balboa-Alcoreza
Sivut: 443, 456
Oikeus tänään. Osa I. 3. p. Toim. Marja-Leena Niemi. Porvoo 2015.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 190
Oikeus tänään. Osa I. 4. p. Toim. Marja-Leena Niemi. Juva 2016.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 257
Oikeusjärjestys 2000. Osa I. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2000.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 32
Oikeusjärjestys. Osa 1. 6. p. Toim. Minna-Greta Martti. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 120
Oikeusjärjestys. Osa I. 7. p. Toim. Maarit Niskanen. Juva 2011.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 534
Oikeusjärjestys. Osa I. 8. p. Toim. Timo Tammilehto. Porvoo 2012.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 543
Sopimusoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta erityisesti kauppalain valossa. Turku 1996.
Tekijä: Saarinen Timo
Sivut: 14
Vahingonkorvausvastuun määräytyminen luonnollisen henkilön sähköisen identiteetin tunnistus- ja allekirjoituspalveluissa. Helsinki 2019.
Tekijä: Saaripuu Tuire
Sivut: 9, 429, 469
Varallisuusoikeus. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Saarnilehto - Annola - Hemmo - Karhu - Kartio - Tammi-Salminen - Tolonen - Tuomisto - Viljanen
Sivut: 179, 213, 695, 1124
Varallisuusoikeus. Juva 2001.
Tekijä: Saarnilehto - Hemmo - Kartio (toim.)
Sivut: 165, 196, 615, 1021
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 360
Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta. Toim. Pekka Ruokonen, Hans Sundblad ja Matti Ylöstalo Vammala 1999.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 232
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta. Toim. Paula Paloranta. Vilna 2017.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 245
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2003.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 78
Pääasiat velvoitteesta. Vantaa 2005.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 10, 73
Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Toim. Ari Saarnilehto. Vantaa 2000.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 217
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 221
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2006.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 352
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 392
Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. Toim. Petri Helander, Juha Lavapuro ja Tuomas Mylly. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Savela Katariina
Sivut: 831
Kiinteistöjä, vaihdantaa ja sivullissuhteita. Juhlakirja Jarno Tepora 60 vuotta. Toim. Esa Hakkola, Janne Kaisto ja Risto Koulu. Helsinki 2007.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 445, 446
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 162
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2007.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 430
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2001
Tekijä: Ståhlberg - Holappa - Kankaanpää
Sivut: 754, 756
Lakiopas. Juridiikan perusteet. Helsinki 2015.
Tekijä: Suojanen - Savolainen - Korte - Vanhanen
Sivut: 499
Kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat ja asiakas. Toim. Jaana Norio-Timonen. Helsinki 2007.
Tekijä: Terämaa Jyri
Sivut: 97, 114
Verkkokauppaoikeus. Toim. Juha Laine. Porvoo 2001.
Tekijä: Terämaa Jyri
Sivut: 309
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 611
Innovations as Communication Processes. A Legal Architecture for Governing Ideas in Business. Saarijärvi 2005.
Tekijä: Turunen Annamari
Sivut: 319
Oikeustieteen rajoja etsimässä. Juhlajulkaisu Juha Tolonen 15.4.2001. Toim. Vesa Annola ja Brita Herler. Turku 2001.
Tekijä: Vainio Pekka
Sivut: 258
Talousoikeuden taitekohtia. Juhlajulkaisu professori Asko Lehtoselle. Toim. Juha Tolonen, Vesa Annola ja Brita Herler. Vaasa 2005.
Tekijä: Vainio Pekka
Sivut: 163, 170
Liikejuridiikka 3/2017. Toim. Ville Pönkä. Vantaa 2017.
Tekijä: Vartiainen Mikko
Sivut: 50
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 980
Tukikirje vakuutena. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 225, 226, 344, 345
Vahingonkorvaus. Laki ja käytännöt. Porvoo 2011.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 168
KKO:n ratkaisut kommentein II 2007. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Wirén Ari
Sivut: 74
Pankkioikeus. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Wuolijoki - Hemmo
Sivut: 683
Lakimies. 2014.
Tekijä: Wuolijoki Sakari
Sivut: 874
Pankin neuvontavastuu. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Wuolijoki Sakari
Sivut: 305, 417
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1994
Sivut: 1136

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.