KKO:1994:34

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Familjeförmögenhetsrätt. Vantaa 2002.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 115, 146
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 182, 203, 206
Suomen jäämistöoikeus I. 4. p. Juva 1999.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 684, 688
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 1314, 1324
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 1378, 1387
Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Aarnio-Kangas
Sivut: 97, 122
Huoltoriidat tuomioistuimissa. Sosiaalitoimi selvittäjänä, sovittelijana, asiantuntijana. Helsinki 2006.
Tekijä: Auvinen Maija
Sivut: 235
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1995
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 450
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. Turku 1996.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 31
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2. p. Turku 1997.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 32
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 3. p. Vammala 2005.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 31
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 4. p. Turku 2007.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 34
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 5. p. Jyväskylä 2010.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 35
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 6. p. Turku 2011.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 35
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 7. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 35
Pääsykoekirja 1/1996. Turku 1996.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 23
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1997
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 565, 567
KKO:n ratkaisut kommentein II 2008. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 108
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 378, 404, 407
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 329, 352, 355, 503
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 372, 396, 399
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 206, 229, 232
Asunto- ja kiinteistökauppa. Hki 1997.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 37
Asunto- ja kiinteistökauppa. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 41
Asunto- ja kiinteistökauppa. 3. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 44
Asunto- ja kiinteistökauppa. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 54
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Hki 1995.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 40
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 41
Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 421
Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 463
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 373
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 415
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 453
KKO:n ratkaisut kommentein II 2011. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 348, 349
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Kontiainen Taneli
Sivut: 80, 82, 96, 570, 571, 572
Työoikeus. 5. p. Helsinki 2018.
Tekijä: Koskinen - Kairinen - Nieminen - Ullakonoja - Valkonen
Sivut: 1302
Työsuhteen päättäminen. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Koskinen - Nieminen - Valkonen
Sivut: 424
Työsuhteen päättäminen. 4. p. Vilna 2019.
Tekijä: Koskinen - Nieminen - Valkonen
Sivut: 696
Ulosmittaus ja myynti. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 314
Ulosotto-oikeus II. Ulosmittaus ja myynti. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Linna - Leppänen
Sivut: 323
Uusi kiinteistönvälittäjän käsikirja. Vantaa 1995.
Tekijä: Listoheimo - Nevala
Sivut: 407
Asuntokaupan käsikirja. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Listoheimo Mikko
Sivut: 66, 349
Kiinteistön ja asunto-osakkeen verotus. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Listoheimo Mikko
Sivut: 53
Aviovarallisuusoikeus. Vilna 2016.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 566, 613
Ositus, tasinko ja sivullissuoja. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 20
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2005.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 521
Lesken asema jäämistö- ja vero-oikeudessa. Juva 2000.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 32
Lesken asema jäämistö- ja vero-oikeudessa. 2. p. Juva 2010.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 20
Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset Helsinki 2021.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 118
Yhteisomistus. Vantaa 2008.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 137
Yhteisomistus. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 143
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2017. Tallinna 2017.
Tekijä: Nevala - Palo - Sirén - Haulos
Sivut: 43
Kiinteistönvälittäjän käsikirja. Tallinna 2015.
Tekijä: Nevala - Palo - Sirén - Haulos
Sivut: 552
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2019. Espoo 2019.
Tekijä: Nevala - Tolvanen - Sirén - Haulos
Sivut: 43
Perintö ja testamentti. 4. p. Hämeenlinna 2005.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 366
Perintö ja testamentti. 7. p. Vilna 2017.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 396
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 5. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 399
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 6. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 449
Aviovarallisuusjärjestelmä lakimiesten näkökulmasta. Helsinki 2007.
Tekijä: Rosti - Litmala
Sivut: 75
Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 386
Hyvä päätös - ymmärrettävä päätös. Hovioikeuspäivä KKO:ssa 10.2.1995. KKO:n julkaisu. Hki 1995.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 33
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 1129
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 5/2004.
Tekijä: Salminen Sakari
Sivut: 11
KKO:n ratkaisut kommentein I 1999. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Saloheimo Jorma
Sivut: 503
Työsopimuslaki 2001. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Tiitinen - Kröger
Sivut: 270
Työsopimusoikeus. 4. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Tiitinen - Kröger
Sivut: 337
Työsopimusoikeus. 6. p. Vilna 2012.
Tekijä: Tiitinen - Kröger
Sivut: 424
Perintö, testamentti ja velka. Vilna 2015.
Tekijä: Tuunainen Pekka
Sivut: 397
Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus 1809-2009. Toim. Kari Raulos, Pertti Välimäki ja Timo Esko. Juva 2009.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 602, 615, 617, 619, 621
Kirjoituksia ja keskeistä oikeuskäytäntöä perhe- ja jäämistöoikeudesta 1997. Toim. Pekka Timonen. Saarijärvi 1998.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 215
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 617
Osituksen sovittelu. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 337
Pesänjakaja. Helsinki 2021.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 399, 404, 416, 426, 443, 458, 460
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1994
Sivut: 838
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1995
Sivut: 448

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.