KKO:1993:58

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Familjeförmögenhetsrätt. Vantaa 2002.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 195
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 294, 295
Suomen jäämistöoikeus I. 4. p. Juva 1999.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 53
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 88
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 89, 1472
Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Aarnio-Kangas
Sivut: 164
Yhdenvertaisuuslaki kommentein. Vilna 2019.
Tekijä: Anttila - Kiiskinen - Kortteinen - Lavapuro - Nieminen - Ojanen - Ylhäinen
Sivut: 20, 172
Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Helsinki 2013.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 98, 104
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 81
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 80
Perusoikeudet. Juva 1999.
Tekijä: Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori - Viljanen
Sivut: 193, 703, 706
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 852
Määräajat ja oikeudenkäynti. Porvoo 2004.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 140, 263, 265, 334, 335, 336, 351, 359, 362, 363
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 401, 439
Isyyslaki. Helsinki 2016.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 247, 251
Oikeus. 2014.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 349
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Huovila Mika
Sivut: 1161
Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Huovila Mika
Sivut: 28
Hovioikeusmenettely. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 497
Valta ja vapaus. Hki 1994.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 299
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 62
KKO:n ratkaisut kommentein II 2003. toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 400
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 54
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 63, 622
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 328, 330
Suomalaisen siviilioikeuden juuret. Helsinki 2017.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 218
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 3.p. Helsinki 2023.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 86
Tarpeidenmukainen oikeusperiaateajattelu. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Kavonius Petter
Sivut: 270
Riita lapsen huollosta Suomessa ja Venäjällä. Toim. Matti Mikkola ja Olga Khazova. Porvoo 2012.
Tekijä: Koulu - Mustasaari
Sivut: 37, 43
Siviiliprosessi I - Riita-asian oikeudenkäynnin periaatteet ja toimijat. Helsinki 2022.
Tekijä: Kuuliala - Linna - Saranpää
Sivut: 296
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 78
Prosessioikeus. Juva 2003.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 68
Ihmisoikeuksien käsikirja. Toim. Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. Tallinna 2014.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 476, 483
Lakimies. 2008.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 600, 601
Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Toim. Tuuli Heinonen ja Juha Lavapuro. Vantaa 2012.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 145
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 87
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. Toim. Timo Ahonen. Turku 2001.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 129
Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 125, 163, 199, 200
Perhesalaisuudet:Salassapitovelvollisuus ammattiauttajan työssä. Juva 1995.
Tekijä: Mahkonen Sami
Sivut: 86
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus. Vantaa 2004.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 40
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus. 2. p. Juva 2009.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 42
KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2012.
Tekijä: Mustasaari Sanna
Sivut: 92, 94
Towards a Pluralistic Constitutional Understanding of State Sovereignty in the European Union. Helsinki 2015.
Tekijä: Mutanen Anu
Sivut: 333
Rikosasian joutuisa käsittely. Vantaa 2013.
Tekijä: Määttä Pekka
Sivut: 195
Perus- ja ihmisoikeudet ja perhe. Vilna 2013.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 318
Perusoikeudet. 2. p. Toim. Pekka Hallberg, Heikki Karapuu, Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen. Helsinki 2011.
Tekijä: Ojanen - Scheinin
Sivut: 183, 261
Lakimies. 2014.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 949
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 345
Lapsi, oikeus ja osallisuus. Tallinna 2014.
Tekijä: Pajulammi Henna
Sivut: 175
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 68, 672
Euroopan ihmisoikeussopimus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 71, 383
Euroopan ihmisoikeussopimus. 3. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 64
Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 68, 456
Europeiska människorättskonventionen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 69, 496
Oikeus. 2012.
Tekijä: Pentikäinen - Lavapuro
Sivut: 331
Oikeustiede. Jurisprudentia. 40. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Salminen - Burrell - Lehtonen
Sivut: 312
Bio-oikeus lääketieteessä. Toim. Lasse Lehtonen. Helsinki 2006.
Tekijä: Salminen Sakari
Sivut: 87
Oikeustieto.Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 4/2004.
Tekijä: Salminen Sakari
Sivut: 16
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2005.
Tekijä: Sandvik Björn
Sivut: 105
An Introduction to Finnish Law. Ed. Juha Pöyhönen Jyväskylä 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 50, 52
An Introduction to Finnish Law. Ed. by Juha Pöyhönen. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 51
Euroopan unioni ja ihmisoikeudet. Toim. Martin Scheinin ja Taina Dahlgren. Turku 1994.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 109
Ihmisoikeudet 2000- luvulla. Sopimuksia ja asiakirjoja. Toim. Haapea Arto. Helsinki 2002.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 8
Lakimies. 2011.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 823
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 817
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 535, 538, 541, 542
Sananvapaus ja yksilön suoja. Lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. Vantaa 2007.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 164
Edunvalvonta, itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen laatu. Rovaniemi 2012.
Tekijä: Tornberg Johanna
Sivut: 39
Pro & contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Saarijärvi 2003.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 271
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 79
Lainkäyttö. Jyväskylä 1995. SLL 114.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 198
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 128
Rovaniemen hovioikeuspiirin X tuomaripäivät 27.-28.9.1993. Rovaniemi 1993.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 27
Oikeustiede. Jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XXX. Juhlajulkaisu Aulis Aarnio 1937-14.5.1997. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Wirilander Juhani
Sivut: 380
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1993
Sivut: 925

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.