KKO:1992:73

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Oikeussuojan ulottuvuus hallinossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 265
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1997
Tekijä: Arvela Aarno
Sivut: 380
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1997
Tekijä: Eerola Risto
Sivut: 338, 348
Prosessin ääriviivoja. Turku 1996.
Tekijä: Eerola Risto
Sivut: 37, 108
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 677
Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimus - käsikirja lainkäyttäjille. Juva 2008.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 80, 395
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Vantaa 2005.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 197, 408
Pääsykoekirja 2/2000. Uusikaupunki 2000.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 155
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. Toim. Timo Ahonen. Turku 2001.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 38
Ylimmät prosessiperiaatteet. Tampere 1996.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 140, 149
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 131, 210, 212
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 130, 209, 212
Finsk straffprocessrätt I. Helsingfors 1999.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 285
Finsk straffprocessrätt. Helsingfors 2009.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 326
Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen. Jyväskylä 1993. SLL 110.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 10
Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen. 2. p. Jyväskylä 1994. SLL 110.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 9
Juhlajulkaisu Antti Suviranta 1923 - 30.11.1993. Hki 1993. SLY C 23.
Tekijä: Heinonen Olavi
Sivut: 35
Siviili- ja rikosprosessioikeus. Helsinki 2021.
Tekijä: Helenius - Linna
Sivut: 93
Hovioikeusmenettely. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 316
Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu. Oikeudenkäynti II. 3. p. Vilna 2012.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 444
Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot. Oikeudenkäynti I. Vilna 2016.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 84
Oikeudenkäynnin perusteet. Oikeudenkäynti I. 2. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 82
Oikeudenkäynti I. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 51
Oikeudenkäynti II. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 356
Oikeudenkäynti III. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 107
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 125, 530
Rikosprosessi. 4. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 286, 382, 633
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 340, 440, 758
Uudistuva rikosprosessi. Helsinki 2000.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 196, 255, 407
Uudistuva rikosprosessi. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 184, 244, 375
Uudistuva rikosprosessi. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 184, 244, 375
Uusi hovioikeusmenettely. Hämeenlinna 1998.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 215
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 281, 286, 287
Talousrikokset rikos- ja prosessioikeuden yhtymäkohdassa. Vammala 2004. SLY A 249.
Tekijä: Koponen Pekka
Sivut: 165, 170, 171
Asianajajan työkentältä - Från advokatens arbetsfält. Juhlakirja Suomen Asianajajaliitto 75 vuotta. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 190
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 125, 191, 194
Prosessioikeus. Juva 2003.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 109, 147
Prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä. Juhlajulkaisu Antti Jokela 26.1.2005. Toim. Jarkko Männistö. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Lappalainen Juha
Sivut: 153
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1993
Tekijä: Lappalainen Juha
Sivut: 41
Tuomarin rooli. Vammala 1995. SLY A 204.
Tekijä: Laukkanen Sakari
Sivut: 98, 268
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 248
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2002.
Tekijä: Leskinen Hannu
Sivut: 646
Defensor Legis. 2011.
Tekijä: Liljenfeldt - Korhonen
Sivut: 723
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 341, 356
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2013.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 56
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Niemi-Kiesiläinen Johanna
Sivut: 167
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1997
Tekijä: Nissinen Matti
Sivut: 400
Helsingin hovioikeuspiirin VIII tuomaripäivän pöytäkirja. Helsinki 1998.
Tekijä: Paimela Juhani
Sivut: 77
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 610, 614
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 713, 719
Euroopan ihmisoikeussopimus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 359
Euroopan ihmisoikeussopimus. 3. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 363, 364
Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 421, 423
Europeiska människorättskonventionen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 461, 463
Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 400
KKO:n ratkaisut kommentein II 1999. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 186
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1997
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 439
Hyötykonfiskaatiokanne. Vantaa 2006.
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 75, 92
KKO:n ratkaisut kommentein II 2000. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 144
Defensor Legis. 2016.
Tekijä: Saramäki Elli
Sivut: 743
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Sarpolahti Mia
Sivut: 45
Hyvinvointioikeus. Toim. Veli Pelkonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 109
Ihmisoikeudet 2000- luvulla. Sopimuksia ja asiakirjoja. Toim. Haapea Arto. Helsinki 2002.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 7
Oikeus, demokratia, informaatio. Toim. Allan Rosas. Hki 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 19
The Finnish Yearbook of International Law. Volume IV. Hki 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 503
Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä. Vammala 2007.
Tekijä: Spolander Mia Mari
Sivut: 160
Silminnäkijätunnistamisen näyttöarvo. Helsinki 2015.
Tekijä: Stanikic Teija
Sivut: 310
Kontradiktorisuus syytetyn oikeutena. Tallinna 2019.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 74, 97
Syytetyn oikeus syyttäjän todistajien kuulemiseen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 64
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Tiukuvaara Eija
Sivut: 119
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 69, 353, 409, 425
Defensor Legis, oikeustapausosasto. 1993
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 109
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1992
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 75
Encyclopaedia Iuridica Fennica IV. Toim. Antti Jokela, Raimo Lahti ja Heikki E. S. Mattila. Jyväskylä 1995. SLY C 27.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 586
Lainkäyttö. Jyväskylä 1995. SLL 114.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 144, 219, 222, 304
Lakimies. 2012.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 15
Oikeusjärjestys 2000. Osa II. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2000.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 332
Oikeusjärjestys 2000. Osa II. Toim. Risto Haavisto. 3. p. Rovaniemi 2004.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 375
Oikeuskirja 2. Toim. Risto Haavisto. Kitee 1997.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 139
Oikeuskirja. Toim. Petri Martikainen. Kitee 1995.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 181
KKO:n ratkaisut kommentein I 2001. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 289
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1992
Sivut: 1204

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.