KKO:1991:84

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Oikeussuojan ulottuvuus hallinossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 265
Prosessin ääriviivoja. Turku 1996.
Tekijä: Eerola Risto
Sivut: 37
Pääsykoekirja 2/2000. Uusikaupunki 2000.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 126
Ylimmät prosessiperiaatteet. Tampere 1996.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 117
Puolustajan rooli. Vilna 2018.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 8, 228
Prosessioikeus. 4. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Frände - Havansi - Helenius - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Virolainen
Sivut: 135, 188, 233
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 133, 188, 234
Finsk straffprocessrätt I. Helsingfors 1999.
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 351
Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsinki 2012.
Tekijä: Gardemeister Kaira
Sivut: 86, 93
Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen. Jyväskylä 1993. SLL 110.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 10
Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen. 2. p. Jyväskylä 1994. SLL 110.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 9
From Final Judgement to Final Resolution. Oisterwijk 2016.
Tekijä: Heikkilä Satu
Sivut: 401
Rikosoikeus. 2. p. Juva 2002.
Tekijä: Heinonen - Koskinen - Lappi-Seppälä - Majanen - Nuotio - Nuutila - Rautio
Sivut: 1477
Juhlajulkaisu Antti Suviranta 1923 - 30.11.1993. Hki 1993. SLY C 23.
Tekijä: Heinonen Olavi
Sivut: 34
Esitutkinta ja pakkokeinot. 2.p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Helminen - Lehtola - Virolainen
Sivut: 359
Förundersökning och tvångsmedel. Hfors 1992.
Tekijä: Helminen Klaus
Sivut: 160
Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Huovila Mika
Sivut: 177, 225, 227
Hovioikeusmenettely. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 460
Oikeudenkäynnin perusteet. Oikeudenkäynti I. 2. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 158, 160
Oikeudenkäynti I. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 108
Oikeudenkäynti III. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 176, 581
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III. 2. p. Vilna 2015.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 226, 784
Rikosprosessi. 4. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 759
Rikosprosessioikeus. 5. p. Vilna 2018.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 560, 930
Uudistuva rikosprosessi. Helsinki 2000.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 317
Uudistuva rikosprosessi. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 296
Uudistuva rikosprosessi. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 296
Uusi hovioikeusmenettely. Hämeenlinna 1998.
Tekijä: Jokela Antti
Sivut: 315
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1992
Tekijä: Jonkka Jaakko
Sivut: 713
Rikosprosessioikeuden yleisistä opeista. 2. p. Hki 1992.
Tekijä: Jonkka Jaakko
Sivut: 29, 75
Syytekynnys. Vammala 1991. SLY A 187.
Tekijä: Jonkka Jaakko
Sivut: 100
Valta ja vapaus. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 299
Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa. Helsinki 2020.
Tekijä: Jämsä Jurkka
Sivut: 413, 428, 436
Defensor Legis. 2022.
Tekijä: Kajala Jani
Sivut: 922
Defensor Legis. 2023.
Tekijä: Kajala Jani
Sivut: 10
Kirjoituksia todistusoikeudesta. Toim. Juha Lappalainen ja Timo Ojala. Helsinki 2006.
Tekijä: Karppinen Raija
Sivut: 59
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta. Toim. Pekka Koponen - Raimo Lahti - Essi Konttinen-Di Nardo. Tampere 2016.
Tekijä: Kemppinen Heikki
Sivut: 147
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein oikeus, laki ja yhteiskunta 1918-1990. Hki 1992.
Tekijä: Kemppinen Jukka
Sivut: 296
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 98
Asianajajan työkentältä - Från advokatens arbetsfält. Juhlakirja Suomen Asianajajaliitto 75 vuotta. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 190
Ulkomaalaisen oikeusasema Suomessa. Hki 1993.
Tekijä: Laine Marjaana
Sivut: 6
Prosessioikeus. 2. p. Saarijärvi 2007.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Havansi - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Nylund - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 128, 174
Prosessioikeus. Juva 2003.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 108, 155
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1992
Tekijä: Lappalainen Juha
Sivut: 693, 757
Siviiliprosessioikeus I. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Lappalainen Juha
Sivut: 62
Siviiliprosessioikeus II. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Lappalainen Juha
Sivut: 177
Tuomarin rooli. Vammala 1995. SLY A 204.
Tekijä: Laukkanen Sakari
Sivut: 98
Muutoksenhaun pääpiirteet. Hki 1996.
Tekijä: Leppänen - Välimaa
Sivut: 65
Muutoksenhaun pääpiirteet. 2. p. Hki 1997.
Tekijä: Leppänen - Välimaa
Sivut: 70
Muutoksenhaun pääpiirteet. 4. p. Saarijärvi 1998.
Tekijä: Leppänen - Välimaa
Sivut: 96
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 248
Riita-asian valmistelu todistusaineiston osalta. Vammala 1998. SLY A 217.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 168
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1991
Tekijä: Liljenfeldt Robert
Sivut: 705, 706
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1995
Tekijä: Liljenfeldt Robert
Sivut: 29
Oikeus tänään. Osa I. 3. p. Toim. Marja-Leena Niemi. Porvoo 2015.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 369
Oikeusjärjestys. Osa III. 8. p. Toim. Timo Tammilehto. Porvoo 2012.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 316
Prosessioikeuden oppikirja. Vilna 2012.
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 153
I svarandes frånvaro. Sastamala 2012.
Tekijä: Liukkonen Iiro
Sivut: 403
Päämäärien valtakunta. Vammala 1996. SLY A 211.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 305
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Niemi-Kiesiläinen Johanna
Sivut: 155
Juhlakirja Esko Riepula 1941 - 2.2.2001. Toim. Ilpo Paaso. Tampere 2001.
Tekijä: Paaso Ilpo
Sivut: 174
Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa. Vantaa 2001.
Tekijä: Paaso Ilpo
Sivut: 103
Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. p. Liettua 2012.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 67, 74, 627
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 71, 744
Euroopan ihmisoikeussopimus. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 299
Euroopan ihmisoikeussopimus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 68, 70, 368
Euroopan ihmisoikeussopimus. 3. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 63, 373
Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 63, 66, 432
Europeiska människorättskonventionen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 6, 67, 472
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 58
Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat. Helsinki 2005.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 179
Todistelu oikeudenkäynnissä. Tallinna 2015.
Tekijä: Pölönen - Tapanila
Sivut: 43, 45, 46
Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 62, 86, 89, 91, 92, 350
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Sarpolahti Mia
Sivut: 48, 49, 50
An Introduction to Finnish Law. Ed. Juha Pöyhönen Jyväskylä 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 51
Euroopan unioni ja ihmisoikeudet. Toim. Martin Scheinin ja Taina Dahlgren. Turku 1994.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 109
Hyvinvointioikeus. Toim. Veli Pelkonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 109
Ihmisoikeudet 2000- luvulla. Sopimuksia ja asiakirjoja. Toim. Haapea Arto. Helsinki 2002.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 7
Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa. Jyväskylä 1991. SLY A 189.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 213, 224, 230, 241, 277, 278, 279, 285
Kansainvälinen normisto Suomen oikeuselämässä. Toim. Allan Rosas ja Catarina Krause. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 50, 51
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1991
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 1099
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 817
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1991
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 360
The Finnish Yearbook of International Law. Volume IV. Hki 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 502
Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä. Vammala 2007.
Tekijä: Spolander Mia Mari
Sivut: 193
Defensor Legis. 2008.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 140
Syytetyn oikeus syyttäjän todistajien kuulemiseen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Tapanila Antti
Sivut: 160, 169, 170, 171, 183
Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimissa. 2. p. Saarijärvi 1999.
Tekijä: Tarukannel - Jukarainen
Sivut: 257
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 329
Edunvalvonta, itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen laatu. Rovaniemi 2012.
Tekijä: Tornberg Johanna
Sivut: 38, 39
KKO:n ratkaisut kommentein I 2007. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Turunen Santtu
Sivut: 242
KKO:n ratkaisut kommentein II 2018. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2019.
Tekijä: Turunen Santtu
Sivut: 74, 75, 78
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1991
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 574
Juhlajulkaisu Antero Jyränki 1933-9.8.1993. Turku 1993.
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 295
Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa. Jyväskylä 1995. SLY A 205.
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 96, 97
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002.
Tekijä: Vaitoja Jari
Sivut: 768
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 203
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 68, 357
Alioikeusuudistus I. Rovaniemi 1991.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 260
Alioikeusuudistus I. 3. p. Rovaniemi 1993.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 270
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1992.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 83
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 676
Encyclopaedia Iuridica Fennica IV. Toim. Antti Jokela, Raimo Lahti ja Heikki E. S. Mattila. Jyväskylä 1995. SLY C 27.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 585
KKO:n ratkaisut kommentein II 2007. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 225, 226
Lainkäyttö. Jyväskylä 1995. SLL 114.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 144, 217, 244, 306
Lakimies. 2012.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 15
Oikeusjärjestys 2000. Osa II. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2002.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 359
Oikeusjärjestys 2000. Osa I. 4. p. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2005.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 507
Oikeusjärjestys 2000. Osa II. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2000.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 341
Oikeusjärjestys 2000. Osa II. Toim. Risto Haavisto. 3. p. Rovaniemi 2004.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 384
Oikeusjärjestys. Osa 3. 6. p. Toim. Minna-Greta Martti. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 338
Oikeusjärjestys. Osa III. 5. p. Toim. Risto Haavisto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 437
Oikeusjärjestys. Osa III. 7. p. Toim. Maarit Niskanen. Juva 2010.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 380
Oikeuskirja 2. Toim. Risto Haavisto. Kitee 1997.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 133
Oikeuskirja. Toim. Petri Martikainen. Kitee 1995.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 179
Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 35, 49, 76
Väkivalta - seuraamukset ja haavoittuvuus. Terttu Utriaisen juhlakirja. Toim. Mirva Lohiniva-Kerkelä. Hämeenlinna 2006.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 658
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1991
Sivut: 1076
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1991
Sivut: 390
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 1998
Sivut: 192

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.