Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1993:130

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Liikejuridiikka 2/2019. Toim. Matti Rudanko ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2019.
Tekijä: Ahlfors Julia
Sivut: 10
Business Law Forum 2013. Toim. Ville Pönkä ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2013.
Tekijä: Alku Sanna
Sivut: 171
Oikeustieto 5/2007.
Tekijä: Antila Jenny
Sivut: 5
Yritysten sopimus- ja vastuuketjut. Pieksämäki 2005.
Tekijä: Haapio - Lintumaa - Järvinen - af Hällström - Taivalmaa - Lehto - Nystén-Haarala - Pohjonen - Salmi-Tolonen - Koivu - Leskinen
Sivut: 241
Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Haapio - Sipilä - Kousa - Palmu - Koskelainen - Nystén-Haarala - Lehto - Pohjonen - Salmi-Tolonen - Koivu - Leskinen
Sivut: 200
Ex ante - ennakoiva oikeus. Toim. Soile Pohjonen. Vaajakoski 2005.
Tekijä: Haavisto Vaula
Sivut: 129
Sopimustyypit. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Halila - Hemmo
Sivut: 12
Sopimustyypit. 2. p. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Halila - Hemmo
Sivut: 56
Juhlajulkaisu Esko Hoppu 1935-15/1-2005. Toim. Heikki Halila, Mika Hemmo ja Lena Sisula-Tulokas. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 69, 78
Lakimies. 2016.
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 615, 620
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1996
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 334
KKO:n ratkaisut kommentein II 1999. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 137
Liikejuridiikka. 1/2015.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 111
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXII. Toim. Urpo Kangas ja Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 19
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 45
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 53, 58
Sopimusoikeus III. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 188, 189
Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa. Hki 1994. SLY A 200.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 255
Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas. Hämeenlinna 2004.
Tekijä: Hietala - Järvensivu - Kaivanto - Kyläkallio
Sivut: 39
Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas. 2. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Hietala - Järvensivu - Kaivanto - Kyläkallio
Sivut: 39
Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas. 3. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Hietala - Järvensivu - Kaivanto - Kyläkallio
Sivut: 41
Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas. 5. p. Vilna 2016.
Tekijä: Hietala - Järvensivu - Kaivanto - Kyläkallio
Sivut: 19
Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas. 6. p. Liettua 2020.
Tekijä: Hietala - Järvensivu - Kaivanto - Kyläkallio
Sivut: 19
Kunnan maapolitiikka: oikeudelliset ohjauskeinot. Tampere 2013.
Tekijä: Hovila Ilari
Sivut: 13
Lakimies. 2022.
Tekijä: Huhta - Huuhtanen
Sivut: 912
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1996
Tekijä: Häyhä Juha
Sivut: 315
Jälleenvakuutus sopimuksena. Helsinki 2000.
Tekijä: Häyhä Juha
Sivut: 295
Lakimies. 2008.
Tekijä: Järvinen - Heikkinen
Sivut: 991
Oikeustieto 1/2011.
Tekijä: Kaasalainen Minna
Sivut: 4, 7
Liikejuridiikka. 1/2019.
Tekijä: Kaave Piia
Sivut: 21
Tiesi tai olisi pitänyt tietää. Hki 1997. SLY A 212.
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 378
Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina. Vammala 2007.
Tekijä: Kalliomaa-Puha Laura
Sivut: 170
Juhlajulkaisu Leena Kartio. 1938 - 30/8-2008. Toim. Pekka Vihervuori, Mika Hemmo ja Eva Tammi-Salminen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 104, 111, 112, 114
Lakimies. 2008.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 133
Juridiikan perusteet. Helsinki 2009.
Tekijä: Karttunen - Koivunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 112
Juridiikan perusteet. 3. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 113
Juridiikan perusteet. 5. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 118
Yritystoiminnan ulkoistaminen ja sopimusvastuu. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Kiiha Jarkko
Sivut: 28
Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus. Turku 2015.
Tekijä: Kiskonen Aleksandra
Sivut: 162
Partnering-sopimus tilaaja-toimittaja-suhteessa. Turku 1997.
Tekijä: Kohonen Merja
Sivut: 55, 59, 61, 66
Sopimusoikeudellisia kirjoituksia. Toim. Hannu Tolonen. Turku 1997.
Tekijä: Kohonen Merja
Sivut: 126, 130, 132
Sopimus ja kuolinpesän hallinto. Vammala 2006.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 59, 130
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2006.
Tekijä: Korhonen Petteri
Sivut: 48
Pääsuunnittelijan sopimusvastuu. Hämeenlinna 2004.
Tekijä: Koskela Timo
Sivut: 49, 50
Globalisoitunut sopimuskäytäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet. Helsinki 2003.
Tekijä: Kurkela Matti S.
Sivut: 70
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 1029
Neuvonta hallinnossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Kuusikko Kirsi
Sivut: 632
Riskinjako maakaaressa. Helsinki 2010.
Tekijä: Kyllästinen Esa
Sivut: 171
Vastuuvakuutus vahingonkorvausriidassa. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Könkkölä Justus
Sivut: 131
KKO:n ratkaisut kommentein II 2021. Toim. Pekka Timonen. Helsinki 2022.
Tekijä: Lamminen Johannes
Sivut: 97, 98
Kontrolli, riski ja informaatio. Saarijärvi 2001.
Tekijä: Lauriala Jari
Sivut: 23, 69
Lakimies. 2022.
Tekijä: Laurikainen-Klami Rosanna
Sivut: 45
Välipääomarahoitusinstrumentit. Tallinna 2015.
Tekijä: Lautjärvi Kari
Sivut: 171
Yhtiön etu yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Vilna 2017.
Tekijä: Lautjärvi Kari
Sivut: 143
Artisti maksaa kiltisti. Sastamala 2009.
Tekijä: Lehtinen Lottaliina
Sivut: 68
Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi. Vammala 2006.
Tekijä: Lehtinen Tuomas
Sivut: 80, 82, 83, 117, 212, 213, 217
Sopimusten häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa. Toim. Helena Haapio ja Ritva Sipilä. Tallinna 2013.
Tekijä: Lehto Jukka
Sivut: 293, 294
Business Law Forum 2013. Toim. Ville Pönkä ja Daria Kozlowska-Rautiainen. Vantaa 2013.
Tekijä: Lehtonen Katja
Sivut: 84
Velan vanhentuminen. Vilna 2016.
Tekijä: Linna - Saarnilehto
Sivut: 203
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Linna Tuula
Sivut: 204
Oikeustiede. Jurisprudentia. 46. Toim. Tapani Lohi. Helsinki 2013.
Tekijä: Marjasuo Kati
Sivut: 16
Työsuhteen päättämissopimukset. Turku 2019.
Tekijä: Moilanen Juha-Matti
Sivut: 71
Sopimusoikeuden materiaalisuudesta. Helsinki 2001.
Tekijä: Mononen Marko
Sivut: 424
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2010.
Tekijä: Mäenpää Kalle
Sivut: 328, 335
Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938-30/8.1998. Toim. Anne Kumpula. Turku 1998.
Tekijä: Mähönen Jukka
Sivut: 232
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 5/2000
Tekijä: Mähönen Jukka
Sivut: 9
Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Toim. Ari Saarnilehto. Vantaa 2000.
Tekijä: Mähönen Jukka
Sivut: 130, 133, 135
KKO:n ratkaisut kommentein I 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 363, 365
KKO:n ratkaisut kommentein II 2008. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 126, 128
Sopimus ja erehdys. Sastamala 2010.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 69, 71
Velkojan tiedonantovelvollisuus takaajaa kohtaan. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Mäkelä Juha
Sivut: 45, 49, 50, 63
Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Mäkinen Eija
Sivut: 272
Oikeus - kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Vammala 2005.
Tekijä: Männistö Jarkko
Sivut: 119
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 253
Asuntoluotto. Osapuolten oikeusasema ja sopimuksen riskit. Hämeenlinna 2013.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 105, 153, 231
Defensor Legis. 2013.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 828
Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessir ja takaisinsaanti. Tallinna 2014.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 28, 74
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 1143
Liikejuridiikka 1/2023
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 294
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2013.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 344
Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla. Juva 2009.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 364
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen. Vilna 2015.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 330
Vakuutuksenantajan korvauspäätös. Vilna 2016.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 210
Velvoiteoikeus. Helsinki 2012.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 132
Corporate Contracting Cababilities. Ed. Soili Nystén-Haarala. Joensuu 2008.
Tekijä: Nystén-Haarala Soili
Sivut: 28, 29
Ennakoiva sopiminen. Liiketoimien suunnittelu, toteuttaminen ja riskien hallinta. Toim. Soile Pohjonen. Helsinki 2002.
Tekijä: Nystén-Haarala Soili
Sivut: 147
The Long-Term Contract. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Nystén-Haarala Soili
Sivut: 126
Yritysten sopimus- ja vastuuketjut. Sopimusten hallinta käytännössä. 2. p. Toim. Helena Haapio ja Marjaana Järvinen. Tallinna 2014.
Tekijä: Nystén-Haarala Soili
Sivut: 233, 242
Defensor Legis. 2018.
Tekijä: Ollila Aki
Sivut: 387
Sopimusten häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa. Toim. Helena Haapio ja Ritva Sipilä. Tallinna 2013.
Tekijä: Palmu Brita
Sivut: 195
Oikeustiede. Jurisprudentia. L. Toim. Antti Kolehmainen. Helsinki 2017.
Tekijä: Perätalo Katja
Sivut: 244, 264, 265
Vastuumuotoerottelu ja rakennusurakka. Velvoiteoikeudellinen tutkimus sopimuksen ja deliktin väliselle rajapinnalle sijoittuvista vahingonkorvauskysymyksistä rakennusurakan vastuuasetelmien kontekstissa. Vilna 2020.
Tekijä: Perätalo Katja
Sivut: 70, 86, 182, 201, 295
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 5/2003.
Tekijä: Piironen Matti
Sivut: 21
Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta. Helsinki 2008.
Tekijä: Pönkä Ville
Sivut: 470
Incoterms 2010. Käyttäjän käsikirja. Hämeemlinna 2012.
Tekijä: Railas Lauri
Sivut: 35
Oikeustieto. 1/2014.
Tekijä: Rikkilä Petri
Sivut: 20
Suomen vahingonkorvausoikeus. 5. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Routamo - Ståhlberg - Karhu
Sivut: 71
Urakkasopimuksen muutokset. Keuruu 2016.
Tekijä: Ryynänen Juha
Sivut: 102
Vahingonkorvausvastuun määräytyminen luonnollisen henkilön sähköisen identiteetin tunnistus- ja allekirjoituspalveluissa. Helsinki 2019.
Tekijä: Saaripuu Tuire
Sivut: 437
Sopimusoikeuden perusteet. 8. p. Vilna 2018.
Tekijä: Saarnilehto - Annola
Sivut: 24, 165
Varallisuusoikeus. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Saarnilehto - Annola - Hemmo - Karhu - Kartio - Tammi-Salminen - Tolonen - Tuomisto - Viljanen
Sivut: 73, 87, 92, 94, 125, 127, 129, 150, 156, 163
Varallisuusoikeus. Juva 2001.
Tekijä: Saarnilehto - Hemmo - Kartio (toim.)
Sivut: 82, 86, 88, 114, 116, 118, 136, 142, 148
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 360
Defensor legis. 2020.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 142, 143
Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta. Velvoiteoikeudellsia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 2010.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 70
Lakimies. 2010.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 6
Monimuotoinen verkosto. Johtamista ja juridiikkaa. Toim. Ari Saarnilehto, Jukka Vesalainen ja Vesa Annola. Viro 2013.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 158
Oikeustieto 5/2008.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 2
Sopimusoikeuden perusteet. 7. p. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 162
Varallisuus, vakuudet ja velkojat. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 1952-9/6-2012. Toim. Tero Iire. Porvoo 2012.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 357
Tietojenkäsittelyjärjestelmän hankinta. Vantaa 2000.
Tekijä: Salonen Juha
Sivut: 94, 98
Ideella rättigheter i digital miljö. Wasa 2007.
Tekijä: Streng Alfred
Sivut: 118, 123, 124, 125
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 48
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 52
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 59
Lojalitet i licensavtal. Helsingfors 2011.
Tekijä: Sund-Norrgård Petra
Sivut: 76, 88, 89
Oikeustiede. Jurisprudentia. 45. Toim. Tapani Lohi. Sastamala 2012.
Tekijä: Sund-Norrgård Petra
Sivut: 291
Tolkningen av franchiseavtal. Helsingfors 2014.
Tekijä: Sund-Norrgård Petra
Sivut: 150, 151
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 440
Defensor Legis. 2006.
Tekijä: Tieva Antti
Sivut: 246
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Tieva Antti
Sivut: 910
Lakimies. 2009.
Tekijä: Tieva Antti
Sivut: 950
Lakimies. 2013.
Tekijä: Tiilikka Päivi
Sivut: 238
Arvopaperilainaus sopimustyyppinä. Turku 2001.
Tekijä: Toivonen Tuomas
Sivut: 77
Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938-30/8.1998. Toim. Anne Kumpula. Turku 1998.
Tekijä: Tolonen Hannu
Sivut: 317
Oikeuden kaleidoskooppi. Kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta. Toimituskunta: Kaj-Henrik Impola, Kimmo Nuotio, Päivi Paasto, Jyrki Tala, Kaarlo Tuori ja Kauko Wikström. Vaajakoski 2008.
Tekijä: Tolonen Hannu
Sivut: 237, 396
Oikeuden tavoitteet ja menettelyt. Muistokirja Hannu Tapani Klamille. toim. Ari-Matti Nuutila. Helsinki 2003.
Tekijä: Tolonen Hannu
Sivut: 154
Oikeuslähdeoppi. Vantaa 2003.
Tekijä: Tolonen Hannu
Sivut: 41, 43, 142, 161
Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Toim. Ari Saarnilehto. Vantaa 2000.
Tekijä: Tolonen Juha
Sivut: 61, 66, 78, 84, 88, 166, 174, 184
Lojaliteettiperiaatteesta. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1994.
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 214
Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa. Jyväskylä 1995. SLY A 205.
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 332
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 971
Tukikirje vakuutena. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 209
Oikeustieto. 4/2006.
Tekijä: Virtanen Jenny
Sivut: 17
Pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta. Vantaa 2000.
Tekijä: Wilhelmsson - Häyhä - Nybergh - Bärlund - Junkkari -Viitanen - Hakalehto-Wainio - Petrell - Kalliomaa-Puha -Mononen - Paasilehto
Sivut: 78
Interpretation of Share and Business Acquisition Contracts. Helsinki 2018.
Tekijä: Wilkman Nina
Sivut: 44
Lakimies. 2011.
Tekijä: Wilkman Nina
Sivut: 818
KKO:n ratkaisut kommentein I 2007. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Wirén Ari
Sivut: 42
KKO:n ratkaisut kommentein II 2007. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Wirén Ari
Sivut: 74
Hyvä pankki- ja vakuutustapa. Saarijärvi 2003. SLY E:9
Tekijä: Wuolijoki Sakari
Sivut: 23, 122
Pankin neuvontavastuu. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Wuolijoki Sakari
Sivut: 71, 83, 364, 380, 392, 393, 410
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1994
Sivut: 94

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.