Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1992:89

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Aine Antti
Sivut: 800
Kilpailu ja sopimus. Sastamala 2011.
Tekijä: Aine Antti
Sivut: 172
Sopimus, vastuu, velvoite. Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 1947 - 21/11-2007. Toim. Jarmo Tuomisto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Hahto Vilja
Sivut: 62
Hankintasopimuksen tehottomuus. Turku 2015.
Tekijä: Halonen Kirsi-Maria
Sivut: 104, 142
Sopimus ja delikti. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 79, 80, 212, 213, 325, 326, 381
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 184, 357, 359
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 294, 527, 529
Sopimusoikeus II. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 395
Sopimusoikeus II. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 433
Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa. Hki 1994. SLY A 200.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 92
Listautuminen ja vahingonkorvausvastuu. Vantaa 2002.
Tekijä: Hidén Paulus
Sivut: 79, 95
Tieto ja sivullissuoja. Vammala 2008.
Tekijä: Hoffrén Mia
Sivut: 46
Vakuutusoikeus. Porvoo 2006.
Tekijä: Hoppu - Hemmo
Sivut: 60, 83, 108
Suomen vakuutusoikeus. 2. p. Vammala 1997.
Tekijä: Hoppu Esko
Sivut: 52, 71, 93
Luotonantajavastuu. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Huhtamäki Ari
Sivut: 272
Euroopan integraatio ja sosiaalinen sopimusoikeus. Toim. Thomas Wilhelmsson ja Katariina Kaukonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Häyhä Juha
Sivut: 215
Sopimus, laki ja vakuutustoiminta. Jyväskylä 1996. SLY A 208.
Tekijä: Häyhä Juha
Sivut: 212, 342
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1993
Tekijä: Kaivola - Nybergh - Ståhlberg
Sivut: 405, 406, 407, 408, 409
Yritystoiminnan ulkoistaminen ja sopimusvastuu. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Kiiha Jarkko
Sivut: 77
Metsäoikeus. 3. p. Hämeenlinna 2004.
Tekijä: Kiviniemi Matti
Sivut: 530, 553
Metsäoikeus. 4. p. Tallinna 2015.
Tekijä: Kiviniemi Matti
Sivut: 559
Oikeustieto 6/2016
Tekijä: Klami-Wetterstein Paula
Sivut: 16
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 287
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004
Tekijä: Korva Mika
Sivut: 443
Vahingonkorvaus virassa aiheutetusta vahingosta. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Kukkonen Pentti
Sivut: 172
Globalisoitunut sopimuskäytäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet. Helsinki 2003.
Tekijä: Kurkela Matti S.
Sivut: 124
Vakuutuslainsäädäntö. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Lehtipuro - Luukkonen - Mäntyniemi
Sivut: 66
Kuluttajien vakuutustoimisto ja vakuutuslautakunta 30 vuotta. Toim. Lena Sisula-Tulokas, Irene Luukkonen ja Marja Saario. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Majola Tiina
Sivut: 221, 222
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2002
Tekijä: Mikkola - Puhakka
Sivut: 106, 109
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2010.
Tekijä: Mäenpää Kalle
Sivut: 342
Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Mäkinen Eija
Sivut: 256
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 20, 29, 30
Osakeyhtiö toimijana. Porvoo 2002.
Tekijä: Mäntysaari Petri
Sivut: 286
Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki 2005.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 340, 343
Asuntoluotto. Osapuolten oikeusasema ja sopimuksen riskit. Hämeenlinna 2013.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 231, 239
Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessir ja takaisinsaanti. Tallinna 2014.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 74
Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksen julkaisuja XXIII. Hki 1993.
Tekijä: Nieminen Olavi
Sivut: 70
Kuluttajavakuutusten vertailtavuus ja sääntely. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Norio-Timonen Jaana
Sivut: 144
Vakuutuksenantajan vastuu vakuutustapahtumasta. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Norio-Timonen Jaana
Sivut: 205
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2013.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 344
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen. Vilna 2015.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 330
Vastuu sopimusketjussa. Vantaa 2007.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 121
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1992
Tekijä: Nybergh Frey
Sivut: 469, 473, 475, 476, 477, 478, 484
Vastuumuotoerottelu ja rakennusurakka. Velvoiteoikeudellinen tutkimus sopimuksen ja deliktin väliselle rajapinnalle sijoittuvista vahingonkorvauskysymyksistä rakennusurakan vastuuasetelmien kontekstissa. Vilna 2020.
Tekijä: Perätalo Katja
Sivut: 144
Suomen vahingonkorvausoikeus. 3. p. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Routamo - Ståhlberg
Sivut: 113
Suomen vahingonkorvausoikeus. 5. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Routamo - Ståhlberg - Karhu
Sivut: 70
Suomen vahingonkorvausoikeus. 4. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Routamo- Ståhlberg
Sivut: 28, 120
Arvopaperimarkkinat ja siviilioikeus. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 245
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 548
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 473
Pankkiasiakkaan ja pankin oikeussuoja. Hki 1995.
Tekijä: Rudanko Matti
Sivut: 121
Business Law Forum 2006. Toim. Esa Kolehmainen. Helsinki 2006.
Tekijä: Saarikoski Michael
Sivut: 300, 301
Defensor Legis. 2006.
Tekijä: Saarikoski Mikael
Sivut: 234, 235
Sopimusoikeuden perusteet. 8. p. Vilna 2018.
Tekijä: Saarnilehto - Annola
Sivut: 63
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 360
Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta. Toim. Pekka Ruokonen, Hans Sundblad ja Matti Ylöstalo Vammala 1999.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 228, 231, 234
Kansainvälisestä kaupasta. Juhlajulkaisu Tuula Ämmälä. Toim. Antti Aine ja Anne Kumpula. Turku 2000.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 236
Oikeus - kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Vammala 2005.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 204
Sopimusoikeuden perusteet. 4. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 51
Sopimusoikeuden perusteet. 5. p. Vantaa 2002.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 69
Sopimusoikeuden perusteet. 6. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 68
Sopimusoikeuden perusteet. 7. p. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 69
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Satakunnan osasto ry 50 v. Juhlakirja. Toim. Vesa Veikkola. Rauma 1995.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 57
Työoikeus tänään. Juhlajulkaisu Martti Kairinen 1947-24/6-2007. Toim. Ari Saarnilehto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 126
Vahingonkorvauslaki oikeuskäytännön valossa. Turku 1996.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 18
Vahingonkorvauslaki. Käytännön kommentaari. Helsinki 2007.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 33
Valtuutuksesta hovioikeuskäytännön valossa. Toim. Ari Saarnilehto. Hki 1997.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 172
Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia VI. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 2007.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 79
Tietojenkäsittelyjärjestelmän hankinta. Vantaa 2000.
Tekijä: Salonen Juha
Sivut: 143
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 220
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2006.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 350
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 390
Ren ekonomisk skada. Vantaa 2012.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 177
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2007.
Tekijä: Sisula-Tulokas Lena
Sivut: 424
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2001
Tekijä: Ståhlberg - Holappa - Kankaanpää
Sivut: 756
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 48, 53
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 52
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 59, 65
Defensor Legis, oikeustapausosasto. 1992
Tekijä: Ståhlberg Pauli
Sivut: 103
Defensor Legis. 2010.
Tekijä: Ståhlberg Pauli
Sivut: 529
Skadestånd vid avtalsbrott. Åbo 1993.
Tekijä: Taxell Lars Erik
Sivut: 72
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1994
Tekijä: Taxell Lars Erik
Sivut: 319
Vakuutussopimuslaki. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Telaranta K A
Sivut: 92
Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Toim. Ari Saarnilehto. Vantaa 2000.
Tekijä: Tolonen Juha
Sivut: 67
Informaatio-oikeuden periaatteet ja tiedonantovelvollisuudet luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuutussopimuksissa. Rovaniemi 2018.
Tekijä: Turunen Maija
Sivut: 184
Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa. Jyväskylä 1995. SLY A 205.
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 332
Defensor Legis. 2009.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 980
Tukikirje vakuutena. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Vedenkannas Matti
Sivut: 56, 59, 60, 344, 345
Sjörätt med pålägg - Maritime Law with Extras. Åbo 2015.
Tekijä: Wetterstein Peter
Sivut: 469, 471
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2012.
Tekijä: Wetterstein Peter
Sivut: 161
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1992
Sivut: 1208

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.