KKO:1988:85

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Suomen avioliitto-oikeus. 3. p. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Aarnio - Helin
Sivut: 103, 112, 116
Familjeförmögenhetsrätt. Vantaa 2002.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 74, 185
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 110, 254
Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Aarnio-Kangas
Sivut: 62, 155
Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938-30/8.1998. Toim. Anne Kumpula. Turku 1998.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 76
Perhe, elatus ja sosiaaliturva. Uusikaupunki 1995.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 412
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. Turku 1996.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 55
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2. p. Turku 1997.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 56
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 3. p. Vammala 2005.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 56
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 4. p. Turku 2007.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 62
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 5. p. Jyväskylä 2010.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 63
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 6. p. Turku 2011.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 64
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 7. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 65
Pääsykoekirja 1/1996. Turku 1996.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 44
Esinevakuusoikeudet. 2. p. Jyväskylä 1992. SLL 85.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 135
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Toim. Ari Saarnilehto ja Ari-Matti Nuutila. Turku 1991.
Tekijä: Helin Markku
Sivut: 96, 97
Lakimies. 2016.
Tekijä: Helle Karoliina
Sivut: 1124, 1138
Lakimies. 2022.
Tekijä: Hyvönen Katja
Sivut: 300
Maakaari. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Jokela - Kartio - Ojanen
Sivut: 230
Maakaari. 3. p. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Jokela - Kartio - Ojanen
Sivut: 269, 590
Maakaari. 5. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jokela - Kartio - Ojanen
Sivut: 276, 588, 594
Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa. Hämeenlinna 2012.
Tekijä: Kaisto - Tepora
Sivut: 304
Business Law Forum 2011. Vantaa 2011.
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 468
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1997
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 221
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 339, 436
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 295, 381
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 335, 419
Perhe- ja perintöoikeuden alkeet. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 266
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 125, 283
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 3.p. Helsinki 2023.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 412, 508
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004.
Tekijä: Karimaa Eija
Sivut: 717
2007 Maaliskuun 25 päivän rahasto 100 vuotta. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 2007.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 94, 96
Esineoikeuden perusteet. Tampere 1991.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 76, 168
Esineoikeuden perusteet. 2. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 92, 202, 205
Asunto- ja kiinteistökauppa. Hki 1997.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 1
Asunto- ja kiinteistökauppa. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 2
Asunto- ja kiinteistökauppa. 3. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 3
Asunto- ja kiinteistökauppa. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 3
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Hki 1995.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 5
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 11
Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 5
Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 399
Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 441
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 346
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 387
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein oikeus, laki ja yhteiskunta 1918-1990. Hki 1992.
Tekijä: Kemppinen Jukka
Sivut: 351
KKO:n ratkaisut kommentein I 2016. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 328
KKO:n ratkaisut kommentein II 2003. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Koulu Risto
Sivut: 173, 174, 176, 177
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXVI. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Kylänpää Katriina
Sivut: 118
Asuntokaupan käsikirja. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Listoheimo Mikko
Sivut: 255
Nuoren oikeudet. Toim. Marjukka Litmala ja Mirva Lohiniva-Kerkelä. Helsinki 2005.
Tekijä: Litmala Marjukka
Sivut: 284
Aviovarallisuusoikeus. Vilna 2016.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 38, 44, 70, 82
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2002.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 1015
Ositus, tasinko ja sivullissuoja. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 158, 159
Puolisoiden yhteisomistus ja velkojat. Hki 1993.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 31, 44
Parisuhde ja vanhemmuus. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Mahkonen Sami
Sivut: 152, 157, 160, 165, 168, 179
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2005.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 507
Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset Helsinki 2021.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 70
Yhteisomistus. Vantaa 2008.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 9, 15, 101
Yhteisomistus. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 7, 15, 109
Uudistuva kiinteistönkauppa. Tampere 1997.
Tekijä: Nevala Tapio
Sivut: 66
Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistönkauppa ja luovutukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 120
Oikeus kansainvälisessä maailmassa. Ilkka Saraviidan juhlakirja. Toim. Markus Aarto ja Markku Vartiainen. Helsinki 2008.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 511
Sopimus, vastuu, velvoite. Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 1947 - 21/11-2007. Toim. Jarmo Tuomisto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 284
Oikeuden tuolla puolen. Toim. Ervasti - Meincke. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Niemi-Kiesiläinen Johanna
Sivut: 344
Perintö ja testamentti. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 50
Perintö ja testamentti. 4. p. Hämeenlinna 2005.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 52
Perintö ja testamentti. 7. p. Vilna 2017.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 39
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 5. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 56
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 6. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 63
Perhe, perintö ja verotus. Juva 2006.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 33
Perinnön ja lahjan verokohtelu. Juva 2009.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 156
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Piironen Ilona
Sivut: 557
Lahjaverotuksen ala. Tampere 1990.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 363
Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 153
Verotus. Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. 1992
Tekijä: Räbinä Timo
Sivut: 444
Avioliittolain muutokset. 4. p. Rovaniemi 1992.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 26
Varallisuusoikeus. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Saarnilehto - Annola - Hemmo - Karhu - Kartio - Tammi-Salminen - Tolonen - Tuomisto - Viljanen
Sivut: 758
Varallisuusoikeus. Juva 2001.
Tekijä: Saarnilehto - Hemmo - Kartio (toim.)
Sivut: 680
Lakimies. 2008.
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 1200, 1201
Juhlajulkaisu Juhani Wirilander 1935 - 30/11-2005. Toim. Jarno Tepora, Mikko Tulokas ja Pekka Vihervuori. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Tepora Jarno
Sivut: 391
Osituksen sovittelu. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 368, 373, 377

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.