KHO:1988-B-591

Toimielin: Korkein hallinto-oikeus
Käsittelypäivämäärä:
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Elinkeinoverolain kommentaari. 11. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Andersson - Ikkala
Sivut: 57
Elinkeinoverolainsäädännön kommentaari. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Andersson - Ikkala
Sivut: 53
Elinkeinoverolainsäädännön kommentaari. 2. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Andersson - Ikkala
Sivut: 51
Elinkeinoverolain kommentaari. 12. p. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Andersson - Ikkala - Penttilä
Sivut: 63
Tuloverotus ja varallisuusverotus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Andersson - Linnakangas
Sivut: 86
Tuloverotus. 7. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Andersson - Linnakangas
Sivut: 92
Tuloverotus. 8. p. Vilna 2016.
Tekijä: Andersson - Linnakangas - Frände
Sivut: 35
Elinkeinoverolain kommentaari. 14. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Andersson - Penttilä
Sivut: 76
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2001
Tekijä: Andersson Edward
Sivut: 299
Tulo- ja varallisuusverolaki. 4. p. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Andersson Edward
Sivut: 94
Tuloverotus ja varallisuusverotus. 5. p. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Andersson Edward
Sivut: 83
Elinkeinoverotus 2018. Keuruu 2018.
Tekijä: Engblom - Frände - Holla - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 822
Elinkeinoverotus 2019. Keuruu 2019.
Tekijä: Engblom - Frände - Holla - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 839
Elinkeinoverotus 2020. Keuruu 2020.
Tekijä: Engblom – Frände – Holla – Järvinen – Kokko – Lepistö – Nieminen – Noras – Paronen – Sandelin – Torkkel – Äimä
Sivut: 830
Työnantaja ja ennakkoperintä. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Hirvonen - Leino - Tuominen - Winter
Sivut: 73
Uusi elinkeinoverolainsäädäntö. 7. p. Jyväskylä 1991. SLY B 147.
Tekijä: Ikkala - Andersson - Nuorvala
Sivut: 40
Uusi elinkeinoverolainsäädäntö. 8. p. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Ikkala - Andersson - Nuorvala
Sivut: 57
Yritysmuodot ja verouudistus. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Ilola - Pallonen
Sivut: 59
Verotus eri yritysmuodoissa. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Ilola - Pallonen - Vasara
Sivut: 63
Yritysmuodon muutokset. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Ilola - Ukkola
Sivut: 15
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 2. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 212
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 3. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 260
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 4.p. Vilna 2013.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 255
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 287
Onnistunut sukupolvenvaihdos. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 196
Fuusion verokohtelu. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 447
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Hämeenlinna 2000.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 42
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 37
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Pieksämäki 1998.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 36
Yritysmuodot ja liiketoiminta. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 43
Varainverotus. Ristivaikutukset ja niiden hallinta. Helsinki 2019.
Tekijä: Isotalo Kalle
Sivut: 184
Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa. Vantaa 2013.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 370, 377
Henkilöyhtiöt verotuksessa. Tampere 1992.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 41
Henkilöyhtiöt verotuksessa. 2. p. Tampere 1993.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 77, 84
Verotus. Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. 1993
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 253
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1990
Tekijä: Keinonen Markku
Sivut: 346
Yritysmuodon valinta ja yrityksen perustaminen. Mänttä 1990. LL KK 54.
Tekijä: Keinonen Markku
Sivut: 131
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1989
Tekijä: Kilpi Lassi
Sivut: 176
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1990
Tekijä: Kilpi Lassi
Sivut: 162
Jäämistösuunnittelu I. Helsinki 2020.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 358
Pk-yrityksen verosuunnittelu. Helsinki 2011.
Tekijä: Kukkonen - Walden
Sivut: 294
Pk-yrityksen verosuunnittelu. 2. p. Helsinki 2014.
Tekijä: Kukkonen - Walden
Sivut: 299
Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Kukkonen Matti
Sivut: 600
Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kukkonen Matti
Sivut: 509
Lahjaverokirja. Helsinki 1999.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 110
Lahjaverokirja. 10. p. Vantaa 2012.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 139
Lahjaverokirja. 11. p. Vantaa 2013.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 142
Lahjaverokirja. 12. p. Vantaa 2014.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 147
Lahjaverokirja. 13. p. Vantaa 2015.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 150
Lahjaverokirja. 14.P. Vantaa 2016.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 152
Lahjaverokirja. 15. p. Turku 2017.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 154
Lahjaverokirja. 17. p. Vantaa 2019.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 165
Lahjaverokirja. 6. p. Helsinki 2006.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 119
Lahjaverokirja. 8. p. Helsinki 2009.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 122
Verotuskäytäntö 1997. KHO:n, KVL:n ja LO:n ennakkopäätökset. Pieksämäki 1998.
Tekijä: Linnakangas - Immonen - Puronen
Sivut: 210, 213, 216
Verotus. Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. 1990
Tekijä: Linnakangas Esko
Sivut: 412
Verotus. Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. 1996
Tekijä: Lundell Pirkko
Sivut: 421
Yritys vaihtaa omistajaa - sukupolven vaihdos ja yrityskauppa käytännössä. Porvoo 2001.
Tekijä: Manninen Petri
Sivut: 391
Maatilan kaupan verotus. Vammala 1993. SLY A 193.
Tekijä: Mannio Lauri
Sivut: 201
Yhtymäverotuksen malleista. Hki 1990.
Tekijä: Matikkala Timo
Sivut: 192
Elinkeinotulon verotus 3. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Myrsky - Linnakangas
Sivut: 472
Elinkeinotulon verotus. 4. p. Viljandi 2014.
Tekijä: Myrsky - Malmgrén
Sivut: 619
Prejudikaattien merkitys verotuksessa. Hki 1991.
Tekijä: Myrsky Matti
Sivut: 66
Yrityksen omistajan tuloverotus. Hki 1997.
Tekijä: Penttilä Seppo
Sivut: 254
Yrityksen omistajan tuloverotus. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Penttilä Seppo
Sivut: 237
Lahjaverotuksen ala. Tampere 1990.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 194
Omaisuuden siirtoverot. Pieksämäki 1998.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 225
Omaisuuden siirtoverot. 2. p. Hämeenlinna 1999.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 234
Perintö- ja lahjaverotus. 10. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 321
Perintö- ja lahjaverotus. 11. p. Vilna 2015.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 336
Perintö- ja lahjaverotus. 4. p. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 185
Perintö- ja lahjaverotus. 5. p. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 260
Perintö- ja lahjaverotus. 6. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 268
Perintö- ja lahjaverotus. 7. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 280
Perintö- ja lahjaverotus. 8. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 304
Perintö- ja lahjaverotus. 9. p. Keuruu 2008.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 292
Personbolag i beskattningen. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Rehbinder Maria
Sivut: 206, 227, 228, 239, 240, 241, 248
Förtäckt dividend i beskattningen. Vammala 1996.
Tekijä: Ryynänen Olli
Sivut: 17
Onnistunut yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Siikarla Pertti J
Sivut: 153
Lakiopas. Juridiikan perusteet. Helsinki 2015.
Tekijä: Suojanen - Savolainen - Korte - Vanhanen
Sivut: 482
Verosuunnittelun uudet vaihtoehdot. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja. N:o 55 Mänttä 1990. LL KK 55.
Tekijä: Tikka Kari S
Sivut: 60
Yritys, omistaja ja verotus. Toim. Yrjö Lehtonen. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Tikka Kari S
Sivut: 15
Handbok i personbeskattning 2011. Helsingfors 2011.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 620, 669, 717
Henkilöverotuksen käsikirja 2005. Helsinki 2005.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 557, 603, 648
Henkilöverotuksen käsikirja 2007. Helsinki 2007.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 561, 609, 654
Henkilöverotuksen käsikirja 2008. Helsinki 2008.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 567, 617, 662
Henkilöverotuksen käsikirja 2010. Helsinki 2010.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 593, 641, 687
Henkilöverotuksen käsikirja 2011. Helsinki 2011.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 598, 646, 692
Henkilöverotuksen käsikirja 2012. Helsinki 2012.
Tekijä: Verohallitus
Sivut: 586, 634, 680

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.