Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

PrVk:1990-LA-2

Toimielin: Perustuslakivaliokunta
Käsittelypäivämäärä:
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Oikeussuojan ulottuvuus hallinossa. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 263
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXVI. Toim. Mika Hemmo. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Aer Janne
Sivut: 19
Yhdenvertaisuuslaki kommentein. Vilna 2019.
Tekijä: Anttila - Kiiskinen - Kortteinen - Lavapuro - Nieminen - Ojanen - Ylhäinen
Sivut: 47
Oikeustiede. Jurisrudentia. XXXVIII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Anttila Outi
Sivut: 83
Koulutusoikeus. Liettua 2021.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 84, 88
Oikeus sivistykseen. Tampere 1994.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 55, 190
Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuu 2006.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 80
Toimeentuloturvan oikeellisuus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Arajärvi Pentti
Sivut: 121, 122
Lakimies. 2020.
Tekijä: Dahlberg - Paso
Sivut: 933, 939, 949
Juhlajulkaisu Antero Jyränki 1933-9.8.1993. Turku 1993.
Tekijä: Eerola Risto
Sivut: 16
Suomen lait ja Euroopan yhteisö. Toim. Markku Kiikeri. Turku 1992.
Tekijä: Eerola Risto
Sivut: 81, 85
Kansanedustajan ja ministerin esteellisyys ja sidokset. Helsinki 1998.
Tekijä: Eilavaara - Hytönen
Sivut: 27
Metsähallituksen liikelaitostaminen ja metsähallituslainsäädännön uudistaminen. Rovaniemi 1994.
Tekijä: Eilavaara Pertti
Sivut: 61
Ounasjokilaki. Rovaniemi 1994.
Tekijä: Eilavaara Pertti
Sivut: 47, 69
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2017.
Tekijä: Eklund Mia
Sivut: 904
Yhdentyminen ja Suomi. Toim. Laura Vilkkonen. Turku 1993.
Tekijä: Ervo Laura
Sivut: 183
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1994
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 872
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 1063
Puolustajan rooli. Vilna 2018.
Tekijä: Fredman Markku
Sivut: 71, 72
Prosessioikeus. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Frände - Helenius - Hietanen-Kunwald - Hupli - Koulu - Lappalainen - Lindfors - Niemi - Rautio - Saranpää - Turunen - Virolainen - Vuorenpää
Sivut: 235
KKO:n ratkaisut kommentein II 2014. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2015.
Tekijä: Grönqvist Kaj
Sivut: 434
Lakimies 2005.
Tekijä: Hakalehto-Wainio Suvianna
Sivut: 863, 871
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2001
Tekijä: Halijoki Juha
Sivut: 1064
Toimivaltajako yhdistyksissä. Hki 1993. SLY A 196.
Tekijä: Halila Heikki
Sivut: 306
Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Vammala 2000. SLY A 224.
Tekijä: Halila Leena
Sivut: 102, 105, 109, 113, 137, 139
Hallintolainkäyttölaki. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Hallberg - Ignatius - Kanninen
Sivut: 11
Perusoikeudet. Juva 1999.
Tekijä: Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori - Viljanen
Sivut: 100, 104, 147, 166, 193, 196, 200, 201, 672, 704, 714
Kansainvälinen normisto Suomen oikeuselämässä. Toim. Allan Rosas ja Catarina Krause. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 67, 69
Korkein hallinto-oikeus 1918 - 1993. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 69
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1992
Tekijä: Hallberg Pekka
Sivut: 1280
Ahvenanmaan itsehallinnon ja ruotsinkielisyyden kansainoikeudelliset perusteet. Turku 1993.
Tekijä: Hannikainen Lauri
Sivut: 71
Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta. Jyväskylä 2002. SLY A 232.
Tekijä: Hautamäki Veli-Pekka
Sivut: 97, 135, 196
Oikeus rakentaa. Helsinki 2017.
Tekijä: Heinilä Aleksi
Sivut: 113
Euroopan integraatio ja Suomen oikeus. Toim. Seppo Laakso. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Heinonen Olavi
Sivut: 93
Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaorgaanien ratkaisut ja kansallinen lainsäätäjä. Turku 1994.
Tekijä: Helander Petri
Sivut: 72
Esitutkinta ja pakkokeinot. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Helminen - Fredman - Kanerva - Tolvanen - Viitanen
Sivut: 58, 1112
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Hidén Mikael
Sivut: 754
Näkökulmia periaatteisiin. Rovaniemi 1994.
Tekijä: Hirttiö - Husa - Pohjolainen
Sivut: 74
Uskonnonvapaus monikulttuuristuvassa koulussa. Vaasa 2014.
Tekijä: Hokkanen Pete
Sivut: 15
Toimeentulotuen myöntäminen. Jyväskylä 1994. SLY B 202.
Tekijä: Huhtanen Raija
Sivut: 271
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1998
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 1064
Johdatus oikeusvertailuun. Helsinki 1998.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 107
Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi - oikeuden ja politiikan välisiä rajankäyntejä. Vammala 2004.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 99
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Husa Jaakko
Sivut: 296
Syytön tai syyllinen. Sastamala 2015.
Tekijä: Hyttinen Tatu
Sivut: 68
Rikostuomion perusteleminen. Toim. Mika Huovila, Raimo Lahti ja Timo Ojala. Helsinki 2005.
Tekijä: Hällström Minna
Sivut: 239
Konstitutionell rätt. Vilna 2015.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 95, 394
Valtiosääntöoikeus. 2. p. Helsinki 2021.
Tekijä: Jyränki - Husa
Sivut: 112, 177
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXIX. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 22
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Toim. Ari Saarnilehto ja Ari-Matti Nuutila. Turku 1991.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 162, 163
Valta ja vapaus. Hki 1994.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 259, 268, 278, 287, 299, 300
Valta ja vapaus. Helsinki 2003.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 96, 390, 422, 513, 514, 516
Valta ja vapaus. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Jyränki Antero
Sivut: 194, 231, 255, 274, 286, 300
Syyttäjä tuomarina. Vammala 1997. SLY A 213.
Tekijä: Jääskeläinen Petri
Sivut: 176, 177, 188
Euroopan talousalue. Suomi ja oikeudelliset kysymykset. Hki 1994.
Tekijä: Jääskinen - Paasivirta - Sevon
Sivut: 151
Suomalainen karkotuskäytäntö ja Euroopan ihmisoikeussopimus. Joensuu 1997.
Tekijä: Kekomäki Kalle
Sivut: 58
Julkisoikeudellinen perusteettoman edun palautusvelvollisuus. Turku 2000.
Tekijä: Koillinen Mikael
Sivut: 73
Kansainväliset pakotteet ja Suomi. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Koskenniemi Martti
Sivut: 370
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1995
Tekijä: Koskinen Pirkko K
Sivut: 41
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1995
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 208
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2002
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 416
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1990
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 475, 478
Korkein hallinto-oikeus 1918 - 1993. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 154
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1990
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 946
Ulkomaalainen, pakolainen, turvapaikanhakija. Helsinki 1999.
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 182
Ulkomaalaisen maahantulo ja maastalähtö. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 148, 210
Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö. Tampere 1994.
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 137
Uusi ulkomaalaislaki. Hki 1991.
Tekijä: Kuosma Tapio
Sivut: 25
Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta. Hki 1990.
Tekijä: Laakso Seppo
Sivut: 79, 99
Kiinteän omaisuuden perustuslainsuoja. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Laaksonen Kalevi
Sivut: 194, 240, 265, 620
Ulkomaalaisen oikeusasema Suomessa. Hki 1993.
Tekijä: Laine Marjaana
Sivut: 6
Lakimies. 2014.
Tekijä: Lamminen Johannes
Sivut: 847
Työtaisteluoikeuden sisältö, rajat ja suoja. Turku 2020.
Tekijä: Lamminen Johannes
Sivut: 45, 176
Prosessioikeus. Juva 2003.
Tekijä: Lappalainen - Frände - Koulu - Niemi-Kiesiläinen - Rautio - Sihto - Virolainen
Sivut: 155
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 444
Potilaan yksityisyyden suoja. Vammala 2001. SLY A 230.
Tekijä: Lehtonen Lasse
Sivut: 52
Riita-asian valmistelu todistusaineiston osalta. Vammala 1998. SLY A 217.
Tekijä: Leppänen Tatu
Sivut: 70
Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Länsineva Pekka
Sivut: 55, 168
Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä. Helsinki 2004.
Tekijä: Lötjönen Salla
Sivut: 19, 20, 34, 35, 56
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Markus Jaakko
Sivut: 107
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1999
Tekijä: Meres-Wuori Ora
Sivut: 977, 978
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Meres-Wuori Ora
Sivut: 116, 139, 145, 263, 264, 276
Tieteen vapaus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Miettinen Tarmo
Sivut: 238
Päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema. Saarijärvi 1996.
Tekijä: Mutalahti Timo
Sivut: 34
Towards a Pluralistic Constitutional Understanding of State Sovereignty in the European Union. Helsinki 2015.
Tekijä: Mutanen Anu
Sivut: 289, 333, 334, 343
Hallinto-oikeus. Porvoo 2000.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 358
Hallinto-oikeus. 2. p. Juva 1997.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 325
Hallinto-oikeus. 2. uud. p. Vilna 2018.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 524, 854
Hallinto-oikeus. 4. p. Porvoo 2003.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 356
Hallintoprosessioikeus. Porvoo 2005.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 54, 93
Hallintoprosessioikeus. 2. p. Juva 2007.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 96
Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Vilna 2019.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 32
Oikeus, demokratia, informaatio. Toim. Allan Rosas. Hki 1993.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 107
Yleinen hallinto-oikeus. Vilna 2017.
Tekijä: Mäenpää Olli
Sivut: 290
Lakimies. 2015.
Tekijä: Neuvonen - Rautiainen
Sivut: 44
Vihapuhe Suomessa. Porvoo 2015.
Tekijä: Neuvonen Riku (toim.)
Sivut: 189
EY:n tasa-arvopolitiikka. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 21, 23, 64, 121
Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus-valtiosääntöistyvä Eurooppa. Vammala 2004
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 397, 400, 406, 414, 618
Lakimies. 2007.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 17
Lakimies. 2019.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 583
Lakimies. 2022.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 88
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1993
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 355
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 1104
Lasten perusoikeudet. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 5
Perheen ja työn yhteensovittaminen. Hki 1995.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 125, 138, 139, 168
Perusoikeudet Suomessa. Toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Nieminen Liisa
Sivut: 117
Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 69
Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Toim. Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen. Vantaa 2016.
Tekijä: Nyrhinen Anna
Sivut: 66
Oikeus valokuvaan. Jyväskylä 1993. SLY A 194.
Tekijä: Oesch Rainer
Sivut: 58
Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Helsinki 2003
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 99
Lapsi, oikeus ja osallisuus. Tallinna 2014.
Tekijä: Pajulammi Henna
Sivut: 157, 170
Tupakkatuotteiden tuoteperhemainonnasta markkina- ja tavaramerkkioikeudellisena ongelmakompleksina. Hki 1997.
Tekijä: Palm Jukka
Sivut: 12
Vammaisten ja vanhusten ihmisoikeudet. Saarijärvi 1996.
Tekijä: Parkkari Juhani
Sivut: 26, 82
Euroopan ihmisoikeussopimus. 6. p. Vilna 2018.
Tekijä: Pellonpää - Gullans - Pölönen - Tapanila
Sivut: 62, 63, 64, 67, 68
Euroopan ihmisoikeussopimus. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 47, 51, 52, 53, 54, 58, 62, 139
Euroopan ihmisoikeussopimus. 2. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 55, 56, 59, 61, 61, 63, 67, 75, 189
Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 53, 54, 55, 71, 58, 59, 60, 61, 197
Euroopan integraatio ja Suomen oikeus. Toim. Seppo Laakso. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 161, 165
Europeiska människorättskonventionen. Vilnius 2020.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 46, 50, 51, 54, 55, 56
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1990
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 526, 532, 543
Suomen lakimiesliiton XXXV lakimiespäivän pöytäkirja. Helsinki 1998.
Tekijä: Pellonpää Matti
Sivut: 63
Valtion korvausvastuusta eurooppaoikeudessa. Hki 1994.
Tekijä: Puustinen Seppo
Sivut: 103, 135, 141
Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Pölönen Pasi
Sivut: 62, 63, 70
Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Rasinmäki Jorma
Sivut: 71, 200
Suomen lakimiesliiton XXXV lakimiespäivän pöytäkirja. Helsinki 1998.
Tekijä: Rintala Erkki
Sivut: 22
Kansainvälinen normisto Suomen oikeuselämässä. Toim. Allan Rosas ja Catarina Krause. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Rosas Allan
Sivut: 18, 20
Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Helsinki 2017.
Tekijä: Saarensola Satu
Sivut: 217
Asumiseen perustuva sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa. Hki 1995.
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 70
Perusoikeuspuheenvuoroja. Toim. Pekka Länsineva ja Veli-Pekka Viljanen. Turku 1998.
Tekijä: Sakslin Maija
Sivut: 199
Yhä läheisempään liittoon? Tutkielmia valtiosäännön integraationormin sisällöstä ja vaikutuksista. Turku 2015.
Tekijä: Salminen Janne
Sivut: 96, 97, 101, 106
Nykyajan rikosoikeus. Toim. Raimo Lahti. Hki 1996.
Tekijä: Saloheimo Jorma
Sivut: 196
Encyclopaedia Iuridica Fennica V. Toim. Heikki E. S. Mattila, Olli Mäenpää, Matti Niemivuo, Ilkka Saraviita, Kaarlo Tuori ja Kauko Wikström. Jyväskylä 1997. SLY C 28.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 1059
Juhlajulkaisu Antero Jyränki 1933-9.8.1993. Turku 1993.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 188
Juhlajulkaisu Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry 15 vuotta. Toim. Harri Lindroth ja Tuomas Pöysti. Kitee 1994.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 75
Perustuslaki 2000. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 59, 115, 116, 471
Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 41, 42, 231, 233, 234, 311
Suomen perusoikeusjärjestelmä. Rovaniemi 1998.
Tekijä: Saraviita Ilkka
Sivut: 21, 43, 116, 117, 164
EMU ja Suomen valtiosääntö. Hki 1997.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 71, 79
Hyvinvointioikeus. Toim. Veli Pelkonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 109
Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa. Jyväskylä 1991. SLY A 189.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 13, 28, 47, 132, 136, 137, 165, 171, 172, 181, 183, 184, 193, 197, 199, 201, 202, 209, 210, 227, 235, 240, 260, 274, 278, 284, 285, 286, 300, 301, 322, 327, 332, 333, 335, 343
Kansainvälinen normisto Suomen oikeuselämässä. Toim. Allan Rosas ja Catarina Krause. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 53
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1991
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 1104
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 1126
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1991
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 493
Kansalainen - isäntä vai renki. Vantaa 2000.
Tekijä: Sipponen Kauko
Sivut: 364
Kansainväliset ammattiyhdistysoikeudet. Vammala 2000. SLY A 225.
Tekijä: Sulkunen Olavi
Sivut: 99
Työtuomioistuin 50 vuotta. Toim. Pekka Orasmaa. Hki 1997.
Tekijä: Sulkunen Olavi
Sivut: 171
Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Vilna 2017.
Tekijä: Toivonen Virve-Maria
Sivut: 55, 59
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 417
Suomen edunvalvontaoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Tornberg - Kuuliala
Sivut: 11
Sosiaalioikeus. 5. p. Vilna 2016.
Tekijä: Tuori - Kotkas
Sivut: 153, 229
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2000
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 1054
Sosiaalioikeus. Juva 1995.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 106, 164
Sosiaalioikeus. 2. p. Porvoo 2000.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 127
Sosiaalioikeus. 3. p. Porvoo 2004.
Tekijä: Tuori Kaarlo
Sivut: 191
Valtion rikosoikeudellisen toimivallan ulottuvuus kansainvälisessä oikeudessa. Helsinki 1999.
Tekijä: Tupamäki Matti
Sivut: 119, 392
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1991
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa. Jyväskylä 1995. SLY A 205.
Tekijä: Tähti Aarre
Sivut: 416
Vipuvoimaa EU:lta. Yritystukiprosessi ja tuen takaisinperintä Euroopan unionin oikeuden ja kansallisen sääntelyn nojalla. Helsinki 2019.
Tekijä: Törhönen-Sirviö Piia
Sivut: 213
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - lainkäyttäjä oikeuden tekijänä. Helsinki 2004.
Tekijä: Uoti Kari
Sivut: 254
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Varjas Tapani
Sivut: 1065
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1995
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 372
Oikeustiede. Jurisrudentia. XXXVIII. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Viljanen Jukka
Sivut: 468, 471, 472, 473, 486
Encyclopaedia Iuridica Fennica V. Toim. Heikki E. S. Mattila, Olli Mäenpää, Matti Niemivuo, Ilkka Saraviita, Kaarlo Tuori ja Kauko Wikström. Jyväskylä 1997. SLY C 28.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 758
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 793, 794, 807
Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Vantaa 2001.
Tekijä: Viljanen Veli-Pekka
Sivut: 268
Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Virolainen - Pölönen
Sivut: 57, 66, 78
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1992
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 25
Lainkäyttö. Jyväskylä 1995. SLL 114.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 141, 196
Rikosprosessioikeus I. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 72, 74
Rovaniemen hovioikeuspiirin X tuomaripäivät 27.-28.9.1993. Rovaniemi 1993.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 29
KKO:n ratkaisut kommentein II 2015. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2016.
Tekijä: Vuorenpää Mikko
Sivut: 246
Oikeustiede. Jurisrudentia. LII. Toim. Janne Kaisto. Helsinki 2019.
Tekijä: Vähätalo Tuukka
Sivut: 363, 368
Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Wallin - Konstari
Sivut: 106
Vero-oikeuden yleiset opit. Turku 2015.
Tekijä: Wikström - Ossa - Urpilainen
Sivut: 41
Festskrift tillägnad professor Edward Andersson. Vammala 2003.
Tekijä: Wikström Kauko
Sivut: 413, 427
Ympäristö ja laki. Toim. Ari Ekroos ja Marja Toivio-Kaasinen. Tampere 1992.
Tekijä: Wuori Matti
Sivut: 209
The Finnish Yearbook of International Law. Volume VI. Hki 1995.
Tekijä: Yli-Vakkuri Laura
Sivut: 640
Defensor Legis, oikeustapausosasto. 1994
Sivut: 44

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.