KHO:1987-B-631

Toimielin: Korkein hallinto-oikeus
Käsittelypäivämäärä:
Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Elinkeinoverotus 2002. Helsinki 2002.
Tekijä: Bergroth - Eerola - Holmström - Järvenoja - Kellas - Laaksonen - Lepistö - Matikkala - Nordlund - Paronen - Puranen - Sandelin - Torkkel - Tuomolin - Vaarala - Vuorilehto
Sivut: 489
Uudistuva verosuunnittelu 1999. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Blomqvist - Geitel - Grönberg - Heiniö - Helaniemi - Malmgren - Nisonen - Pipatti - Taipalus - Tuominen
Sivut: 121
KPMG: Elinkeinoverotus 2017. Keuruu 2017.
Tekijä: Collin-Engblom-Holla-Järvinen-Lamminsivu-Lampinen-Lepistö-Paronen-Rautajuuri-Sandelin-Torkkel-Äimä
Sivut: 789
Elinkeinoverotus 2018. Keuruu 2018.
Tekijä: Engblom - Frände - Holla - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 805
Elinkeinoverotus 2019. Keuruu 2019.
Tekijä: Engblom - Frände - Holla - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Paronen - Rautajuuri - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 822
Elinkeinoverotus 2021. Keuruu 2021.
Tekijä: Engblom - Holla - Isokangas - Järvinen - Kokko - Lepistö - Nieminen - Noras - Paronen - Sandelin - Torkkel - Äimä
Sivut: 827
Elinkeinoverotus 2020. Keuruu 2020.
Tekijä: Engblom – Frände – Holla – Järvinen – Kokko – Lepistö – Nieminen – Noras – Paronen – Sandelin – Torkkel – Äimä
Sivut: 812
Perintöverokirja. Helsinki 1999.
Tekijä: Helokoski - Lindholm
Sivut: 82
Perintöverokirja. 3. p. Helsinki 2000.
Tekijä: Helokoski - Lindholm
Sivut: 94
Perintöverokirja. 4. p. Helsinki 2001.
Tekijä: Helokoski - Lindholm
Sivut: 96
Perintöverokirja. 8. p. Helsinki 2006.
Tekijä: Helokoski - Lindholm
Sivut: 90
Uusi perintöverokirja. Hki 1996.
Tekijä: Helokoski Elina
Sivut: 96
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 2. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 283
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 3. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 363
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 4.p. Vilna 2013.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 159, 352
Onnistunut sukupolvenvaihdos. 5. p. Vilna 2017.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 174, 387
Onnistunut sukupolvenvaihdos. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Immonen - Lindgren
Sivut: 265
Osakeyhtiön pääoman hallinta. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Immonen - Ossa - Villa
Sivut: 75
Osakeyhtiön pääoman hallinta. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Immonen - Ossa - Villa
Sivut: 85
Fuusion verokohtelu. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 287
Yritysjärjestelyt. 4. p. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 308
Yritysjärjestelyt. 5. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 311
Yritysjärjestelyt. 6. p. Vilna 2015.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 327
Yritysjärjestelyt. 7. p. Vilna 2018.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 350
Yritysjärjestelyt. 8. painos. Helsinki 2022.
Tekijä: Immonen Raimo
Sivut: 151, 425, 426
Varainverotus. Ristivaikutukset ja niiden hallinta. Helsinki 2019.
Tekijä: Isotalo Kalle
Sivut: 231, 265, 303
Sukupolvenvaihdoksen verotus. Juva 2010.
Tekijä: Juusela - Tuominen
Sivut: 167
Sukupolvenvaihdoksen verotus. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Juusela - Tuominen
Sivut: 168
Sukupolvenvaihdoksen verotus. 3. p. Vilna 2018.
Tekijä: Juusela - Tuominen
Sivut: 207
Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa. Vantaa 2013.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 413
Henkilöyhtiöt verotuksessa. Tampere 1992.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 291
Henkilöyhtiöt verotuksessa. 2. p. Tampere 1993.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 306
Perintöverokirja. Toim. Marianne Malmgrén. Hanko 1992.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 81
Yrityksen uusi verosuunnittelu. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Järvenoja Markku
Sivut: 275
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1990
Tekijä: Keinonen Markku
Sivut: 338, 349
Verosuunnittelun uudet vaihtoehdot. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja. N:o 55 Mänttä 1990. LL KK 55.
Tekijä: Keinonen Markku
Sivut: 124
Yritysmuodon valinta ja yrityksen perustaminen. Mänttä 1990. LL KK 54.
Tekijä: Keinonen Markku
Sivut: 124, 134
Jäämistösuunnittelu I. Helsinki 2020.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 408
Jäämistösuunnittelu. Vilna 2012.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 296
Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Kotiranta - Raunio - Romppainen - Ukkola
Sivut: 104
Pk-yrityksen verosuunnittelu. Helsinki 2011.
Tekijä: Kukkonen - Walden
Sivut: 260
Pk-yrityksen verosuunnittelu. 2. p. Helsinki 2014.
Tekijä: Kukkonen - Walden
Sivut: 264
Osakeyhtiön myynnin verotus. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Kukkonen Matti
Sivut: 314, 523, 538, 539, 541, 545, 551, 558
Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Kukkonen Matti
Sivut: 565
Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kukkonen Matti
Sivut: 474
Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotus. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 130
Verotus. 2014.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 52
Verotus. Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. 1996
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 154
Yritys, omistaja ja verotus. Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Toim. Pekka Nykänen ja Matti Urpilainen. Porvoo 2014.
Tekijä: Lindgren Juha
Sivut: 204
Lahjaverokirja. Helsinki 1999.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 109
Lahjaverokirja. 10. p. Vantaa 2012.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 137
Lahjaverokirja. 11. p. Vantaa 2013.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 140
Lahjaverokirja. 12. p. Vantaa 2014.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 145
Lahjaverokirja. 13. p. Vantaa 2015.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 148
Lahjaverokirja. 14.P. Vantaa 2016.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 150
Lahjaverokirja. 15. p. Turku 2017.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 152
Lahjaverokirja. 17. p. Vantaa 2019.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 163
Lahjaverokirja. 6. p. Helsinki 2006.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 118
Lahjaverokirja. 8. p. Helsinki 2009.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 120
Perintöverokirja. 10. p. Helsinki 2009.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 93
Perintöverokirja. 12. p. Vantaa 2012.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 107
Perintöverokirja. 13. p. Vantaa 2013.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 110
Perintöverokirja. 14. p. Vantaa 2014.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 111
Perintöverokirja. 15. p. Vantaa 2015.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 118
Perintöverokirja. 16.P. Vantaa 2016.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 120
Perintöverokirja. 17. p. Turku 2017.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 126
Perintöverokirja. 19. p. Vantaa 2019.
Tekijä: Lindholm Tuomo
Sivut: 139
Artikla ry:n 10-vuotisjuhlajulkaisu. Kitee 1989.
Tekijä: Linnakangas Esko
Sivut: 162
Yritys vaihtaa omistajaa - sukupolven vaihdos ja yrityskauppa käytännössä. Porvoo 2001.
Tekijä: Manninen Petri
Sivut: 405
Verotus. 2018.
Tekijä: Mattila Pauli K
Sivut: 401
Verotuksen perusteet. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Myrsky - Ossa
Sivut: 303
Osakeyhtiö IV. Osakeyhtiö ja verotus. Juva 2009.
Tekijä: Mähönen - Villa
Sivut: 405
Myyntivoittoverotus käytännössä. Juva 2006.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 234
Perhe, perintö ja verotus. Juva 2006.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 63
Perinnön ja lahjan verokohtelu. Juva 2009.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 180
Perintö- ja lahjaverotus käytännössä. Vilna 2020.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 247
Sijoitustoiminnan verotus ja verosuunnittelu. Vantaa 2002.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 323
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen. Vantaa 2014.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 268
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen. 2. p. Tallinna 2018.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 281
Yrityksen sukupolven- ja omistajanvaihdos. Toim. Jarna Heinonen. Pieksämäki 2005.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 89
Lahjaverotuksen ala. Tampere 1990.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 180, 182, 186
Omaisuuden siirtoverot. Pieksämäki 1998.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 219, 220, 221, 366
Omaisuuden siirtoverot. 2. p. Hämeenlinna 1999.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 228, 229, 230, 397
Perintö- ja lahjaverotus. 10. p. Hämeenlinna 2011.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 312, 313, 315, 590
Perintö- ja lahjaverotus. 11. p. Vilna 2015.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 326, 328, 330, 615
Perintö- ja lahjaverotus. 4. p. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 179, 180, 182, 345
Perintö- ja lahjaverotus. 5. p. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 253, 254, 256, 435
Perintö- ja lahjaverotus. 6. p. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 260, 261, 263, 456
Perintö- ja lahjaverotus. 7. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 272, 273, 275, 488
Perintö- ja lahjaverotus. 8. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 294, 296, 297, 574
Perintö- ja lahjaverotus. 9. p. Keuruu 2008.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 283, 285, 558
Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2010.
Tekijä: Raunio - Romppainen - Ukkola - Kotiranta
Sivut: 103
Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Raunio - Romppainen - Ukkola - Kotiranta
Sivut: 241
Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. 4. p. Tallinna 2018.
Tekijä: Raunio - Romppainen - Ukkola - Kotiranta
Sivut: 261
Onnistunut yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Siikarla Pertti J
Sivut: 110
Juhlajulkaisu - Festskrift Curt Olsson 1919. 28/9.1989. Ekenäs 1989. JFP 54.
Tekijä: Sjöholm B E
Sivut: 332
Yrityksen omistus muutoksessa. Sukupolvenvaihdos, yhtiömuoto, verotus. Helsinki 2004.
Tekijä: Ukkola - Vilppula
Sivut: 230
Yleiset opit verotuksessa ja vero-oikeudessa. 3. p. Helsinki 2006.
Tekijä: Wikström Kauko
Sivut: 275

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.