KKO:1988:28

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Suomen avioliitto-oikeus. 3. p. Jyväskylä 1992.
Tekijä: Aarnio - Helin
Sivut: 116
Familjeförmögenhetsrätt. Vantaa 2002.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 185
Perhevarallisuusoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 253
Suomen jäämistöoikeus I. 2. p. Tampere 1989.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 75
Suomen jäämistöoikeus I. 3. p. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 90
Suomen jäämistöoikeus I. 4. p. Juva 1999.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 130
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 5. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 233
Suomen jäämistöoikeus I. Perintöoikeus. 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Aarnio - Kangas
Sivut: 227
Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Aarnio-Kangas
Sivut: 155
Oikeustieto 2/2009.
Tekijä: Anttila Erno
Sivut: 12
Velvoiteoikeuden oppikirja. 2. p. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Aurejärvi - Hemmo
Sivut: 231, 240
Velvoiteoikeuden oppikirja. 3. p. Helsinki 2007.
Tekijä: Aurejärvi - Hemmo
Sivut: 169
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 6/1997
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 12
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 6/2002.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 17
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. Turku 1996.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 60
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2. p. Turku 1997.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 62
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 3. p. Vammala 2005.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 61
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 4. p. Turku 2007.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 67
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 5. p. Jyväskylä 2010.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 68
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 6. p. Turku 2011.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 76
Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 7. p. Helsinki 2013.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 76
Pääsykoekirja 1/1996. Turku 1996.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 50
Vilpittömästä mielestä. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1997.
Tekijä: Gottberg Eva
Sivut: 91
Työsopimuslaki käytännössä 6. p. Vilna 2016.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 47
Työsopimuslaki käytännössä. 2. p. Pieksämäki 2004.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 38
Työsopimuslaki käytännössä. 3. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 45
Työsopimuslaki käytännössä. 5. p. Vilna 2013.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kairinen - Kaivanto
Sivut: 35
Työsopimuslaki käytännössä. 4. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Hietala - Kahri - Kaivanto
Sivut: 45
Työsopimuslaki käytännössä. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Hietala - Kairinen - Kaivanto - Schön
Sivut: 44
Työsopimuslaki käytännössä. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kahri - Kairinen - Hietala - Kaivanto
Sivut: 49
Oikeuskäytäntö oikeuslähteenä. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1991.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 89
Työoikeus perusteineen. 10. p. Raisio 2004.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 86
Työoikeus perusteineen. 2. p. Raisio 2009.
Tekijä: Kairinen Martti
Sivut: 88, 95
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1997
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 221, 222
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder. Vilna 2015.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 435
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Vilna 2013.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 380
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2. p. Vilna 2019.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 427
Perhevarallisuusoikeus. 3 p. Vilna 2018.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 283
Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 3.p. Helsinki 2023.
Tekijä: Kangas Urpo
Sivut: 516
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004.
Tekijä: Karimaa Eija
Sivut: 718
2007 Maaliskuun 25 päivän rahasto 100 vuotta. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 2007.
Tekijä: Kartio Leena
Sivut: 96
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1991
Tekijä: Kemppinen Jukka
Sivut: 6
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein oikeus, laki ja yhteiskunta 1918-1990. Hki 1992.
Tekijä: Kemppinen Jukka
Sivut: 346, 347, 351
Oikeustieto 4/2011.
Tekijä: Klami-Wetterstein Paula
Sivut: 13
Jäämistösuunnittelu I. Helsinki 2020.
Tekijä: Kolehmainen - Räbinä
Sivut: 69
KKO:n ratkaisut kommentein I 2018. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2018.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 40, 42, 44, 45
KKO:n ratkaisut kommentein II 2019. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2019.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 70
KKO:n ratkaisut kommentein II 2020. Toim. Pekka Timonen. Vilna 2021.
Tekijä: Kolehmainen Antti
Sivut: 100
Työoikeus. 5. p. Helsinki 2018.
Tekijä: Koskinen - Kairinen - Nieminen - Ullakonoja - Valkonen
Sivut: 101
Tuomarin rooli. Vammala 1995. SLY A 204.
Tekijä: Laukkanen Sakari
Sivut: 137, 165
Naisen lakikirja. Juva 2001.
Tekijä: Linnainmaa Leena
Sivut: 329
Aviovarallisuusoikeus. Vilna 2016.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 45, 368
Ositus, tasinko ja sivullissuoja. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 113
Puolisoiden yhteisomistus ja velkojat. Hki 1993.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 58
Lakimies. 2010.
Tekijä: Lötjönen Salla
Sivut: 1336
Parisuhde ja vanhemmuus. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Mahkonen Sami
Sivut: 190, 201
Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset Helsinki 2021.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 14
Yhteisomistus. Vantaa 2008.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 156
Yhteisomistus. 2. p. Vilna 2017.
Tekijä: Mikkola Tuulikki
Sivut: 157
Sopimuksen syntyminen ja vahingonkorvausvastuu sopimusneuvottelussa. Helsinki 2022.
Tekijä: Mäenpää Kalle
Sivut: 327
Oikeuden tuolla puolen. Toim. Ervasti - Meincke. Saarijärvi 2002.
Tekijä: Niemi-Kiesiläinen Johanna
Sivut: 344
Perintö ja testamentti. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 48
Perintö ja testamentti. 4. p. Hämeenlinna 2005.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 52
Perintö ja testamentti. 7. p. Vilna 2017.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 39
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 5. p. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 56
Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. 6. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Norri Matti
Sivut: 62, 63, 69
Obligationsrätt. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 157, 158
Velvoiteoikeus. Helsinki 2012.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 94
Velvoiteoikeus. 2. p. Vilna 2018.
Tekijä: Norros Olli
Sivut: 132, 133
Perhe, perintö ja verotus. Juva 2006.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 34
Perinnön ja lahjan verokohtelu. Juva 2009.
Tekijä: Ossa Jaakko
Sivut: 157
Defensor Legis. 2021.
Tekijä: Piironen Ilona
Sivut: 558
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1995
Tekijä: Pohjonen Soile
Sivut: 378
Parisuhde yksityisoikeudellisessa ajattelussa. Vammala 1998. SLY A 219.
Tekijä: Pohjonen Soile
Sivut: 168
Lahjaverotuksen ala. Tampere 1990.
Tekijä: Puronen Pertti
Sivut: 364
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1992
Tekijä: Roos Ole
Sivut: 92
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2004.
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 613
Oikeustiede. Jurisprudentia. 40. Toim. Leena Halila. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Tammi-Salminen Eva
Sivut: 491
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1991
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 379
Juhlajulkaisu Juhani Wirilander 1935 - 30/11-2005. Toim. Jarno Tepora, Mikko Tulokas ja Pekka Vihervuori. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 462
Osituksen sovittelu. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 395, 396
Defensor Legis, oikeustapausosasto. 1988
Sivut: 83

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.