Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

KKO:1983-II-159

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1988
Tekijä: Backman Eero
Sivut: 796
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Backman Eero
Sivut: 395
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2021.
Tekijä: Frände - Lernestedt
Sivut: 40
Keskeiset rikokset. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 348
Keskeiset rikokset. 3. p. Porvoo 2014.
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 91, 448
Keskeiset rikokset. 4. p. Keuruu 2018
Tekijä: Frände - Matikkala - Tapani - Tolvanen - Viljanen - Wahlberg
Sivut: 96, 486
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2004
Tekijä: Frände Dan
Sivut: 554
Perusoikeudet. Juva 1999.
Tekijä: Hallberg - Karapuu - Scheinin - Tuori - Viljanen
Sivut: 421
Rikosoikeus. Helsinki 1999.
Tekijä: Heinonen - Koskinen - Lappi-Seppälä - Majanen - Nuotio - Nuutila - Rautio
Sivut: 572
Rikosoikeus. 2. p. Juva 2002.
Tekijä: Heinonen - Koskinen - Lappi-Seppälä - Majanen - Nuotio - Nuutila - Rautio
Sivut: 106, 945
Rikosoikeudellisia kirjoitelmia V. Sylvi Inkeri Anttilalle 29.11.1986 omistettu. Vammala 1986. SLY A 168
Tekijä: Heinonen Olavi
Sivut: 45
KKO:n ratkaisut kommentein II 1998. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 427, 428
KKO:n ratkaisut kommentein II 1999. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 283
Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa. Hki 1994. SLY A 200.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 71
Ympäristö ja oikeus. Helsinki 2009.
Tekijä: Hollo Erkki J.
Sivut: 65
Yksityisoikeuden perusteet. Porvoo 1998.
Tekijä: Hyvärinen - Hulkko - Ohvo - Varjola-Vahvelainen
Sivut: 39
Kansalaistoiminta. Lailliset oikeudet. Riika 2013.
Tekijä: Hölttä Kalevi
Sivut: 156
Toimintaoikeudet ja työtaisteluvapaus. Helsinki 2012.
Tekijä: Hölttä Kalevi
Sivut: 71, 314
Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Toim. Raimo Lahti ja Timo Ojala. Saarijärvi 2004.
Tekijä: Juho Anu
Sivut: 233, 243
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1991
Tekijä: Kaivola Juhani
Sivut: 432, 436
Oikeus. 2020.
Tekijä: Kajala Jani
Sivut: 220
Tarpeidenmukainen oikeusperiaateajattelu. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Kavonius Petter
Sivut: 451
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein oikeus, laki ja yhteiskunta 1918-1990. Hki 1992.
Tekijä: Kemppinen Jukka
Sivut: 303
Rikos Venäjällä. Joensuu 2006.
Tekijä: Koistinen Jarmo
Sivut: 69
Ympäristöoikeuden perusteet. Keuruu 2017.
Tekijä: Kokko Kai
Sivut: 286
Sopimukset, riskit ja vastuut rakentamisessa. Tallinna 1992.
Tekijä: Korhonen Erkki E
Sivut: 174
Ex ante - ennakoiva oikeus. Toim. Soile Pohjonen. Vaajakoski 2005.
Tekijä: Koskela - Ruotsalo
Sivut: 274
Asianajajan työkentältä - Från advokatens arbetsfält. Juhlakirja Suomen Asianajajaliitto 75 vuotta. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Koskinen Pirkko K
Sivut: 175, 178, 183
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1989
Tekijä: Krook Ingvar
Sivut: 236, 238
Lakimies. 2011.
Tekijä: Könkkölä Justus
Sivut: 1455
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1987
Tekijä: Lahti Raimo
Sivut: 718
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Helsinki 1999.
Tekijä: Lakanen Tapio
Sivut: 33
Rikosoikeus. 4.painos. Liettua 2022.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Helenius - Melander - Nuotio - Ojala - Rautio
Sivut: 400, 870
Rikosoikeus. 3. p. Juva 2009.
Tekijä: Lappi-Seppälä - Hakamies - Koskinen - Majanen - Melander - Nuotio - Nuutila - Ojala - Rautio
Sivut: 701
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2004
Tekijä: Lappi-Seppälä Tapio
Sivut: 24
Rangaistuksen määräämisestä I. Vammala 1987. SLY A 173.
Tekijä: Lappi-Seppälä Tapio
Sivut: 395
KKO:n ratkaisut kommentein II 2002. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Lavapuro Juha
Sivut: 238
Defensor Legis. 2014.
Tekijä: Lohse Mikael
Sivut: 178
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2000
Tekijä: Luntinen Marita
Sivut: 334
Rikosoikeuden oikeustapausharjoituksia. Saarijärvi 1998.
Tekijä: Matikkala - Nuotio
Sivut: 22
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1997
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 892
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Matikkala Jussi
Sivut: 1333
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2002.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 948
Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tallinna 2016.
Tekijä: Melander Sakari
Sivut: 262
Juhlajulkaisu Erkki Johannes Hollo 1940 - 28.11.2000. Toim. Pekka Vihervuori, Kari Kuusiniemi ja Jari Salila. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Määttä Tapio
Sivut: 211
Maanomistusoikeus. Helsinki 1999. SLY A 220.
Tekijä: Määttä Tapio
Sivut: 463
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1989
Tekijä: Nuolimaa R.O.
Sivut: 123
Rikosoikeuden poluilla. Helsinki 2003.
Tekijä: Nuotio - Majanen
Sivut: 83
Teko, vaara, seuraus. Vammala 1998. SLY A 216.
Tekijä: Nuotio Kimmo
Sivut: 380
Pappi tuomiolla. Vammala 1998. SLY A 215.
Tekijä: Nurmiranta Eeva-Kaarina
Sivut: 420
Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 2. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 63
Pääsykoekirja 2/1999. Turku 1999.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 93
Rikoslain yleinen osa. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 308
Rikosoikeuden ABC-kirja. Turku 1995.
Tekijä: Nuutila Ari-Matti
Sivut: 140
Urheilijan rikosoikeudellinen vastuu urheiluloukkauksessa. Turku 2014.
Tekijä: Peukunen Juha-Pekka
Sivut: 45
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 2004
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 208, 209
Ympäristörikokset. Saarijärvi 2001.
Tekijä: Pirjatanniemi Elina
Sivut: 66, 69
Kokoontumisvapaus. Pieksämäki 2000.
Tekijä: Pohjolainen - Majuri
Sivut: 116
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1987
Tekijä: Puoskari ym
Sivut: 247, 251, 255
Juhlajulkaisu Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry 15 vuotta. Toim. Harri Lindroth ja Tuomas Pöysti. Kitee 1994.
Tekijä: Pöyhönen Juha
Sivut: 21
Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu. Vammala 1988. SLY A 179.
Tekijä: Pöyhönen Juha
Sivut: 43, 51
Kansainvälinen ympäristöoikeus. Toim. Erkki J. Hollo ja Juhani K. Parkkari. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Rantala Satu
Sivut: 98
KKO:n ratkaisut kommentein II 2003. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 559, 562, 564
Oikeustiede. Jurisprudentia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XXIII. 1990. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Reinikka Sami
Sivut: 251
Juhlajulkaisu Allan Huttunen 1928. 5/11.1988. Turku 1988.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 173
Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio 1930 - 14/3 - 1990. Turku 1990.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 180
Oikeustieto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti. 1999/6
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 4
Vahingonkorvauslaki oikeuskäytännön valossa. Turku 1996.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 88
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 196
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. p. Keuruu 2006.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 308
Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Savela Ari
Sivut: 343
Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa. Jyväskylä 1991. SLY A 189.
Tekijä: Scheinin Martin
Sivut: 339
Finlands statsrätt. Åbo 2002.
Tekijä: Suksi Markku
Sivut: 424
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1986
Tekijä: Takala Hannu
Sivut: 15
Rikosoikeuden yleinen osa - vastuuoppi. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 326
Rikosoikeuden yleinen osa. Vastuuoppi. 2. p. Vilna 2013.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 335
Rikosvastuu ja sen toteuttaminen. Joensuu 2004.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 69
Straffrättens ansvarslära. Turenki 2016.
Tekijä: Tapani - Tolvanen
Sivut: 163
Rikosoikeuden yleinen osa. 3. p. Vilna 2019.
Tekijä: Tapani - Tolvanen - Hyttinen
Sivut: 416
Rikosvastuun perusteet. Turku 2016.
Tekijä: Tapani Jussi
Sivut: 135
Poliisin voimankäyttö. Sastamala 2013.
Tekijä: Terenius Markus
Sivut: 728
KKO:n ratkaisut kommentein I 2009. Toim. Pekka Timonen. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Tolvanen Matti
Sivut: 377, 380
Vastuu saastuneesta ympäristöstä. Vantaa 2001.
Tekijä: Tuomainen Jouko
Sivut: 304
Vesistön järjestelyn ja ojituksen oikeuskysymykset. Jyväskylä 1987.
Tekijä: Vihervuori Pekka
Sivut: 233
Vahingonkorvauksen määrä. Vammala 2008.
Tekijä: Viljanen Mika
Sivut: 214, 217
Oikeus. Suomen demokraattisten lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu. 1989
Tekijä: Wuori Matti
Sivut: 234
Ympäristö ja laki. Toim. Ari Ekroos ja Marja Toivio-Kaasinen. Tampere 1992.
Tekijä: Wuori Matti
Sivut: 206

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.